BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wiśniewska-Szatek Agata (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Title
Percepcja i podejmowanie ryzyka przez menedżerów
The Perception and Risk Taken by Managers
Source
Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Rosnących Wymagań Konsumentów, 2005, vol. 4, s. 293-302, bibliogr. 13 poz.
Keyword
Decyzje kierownicze, Psychologia decyzji, Podejmowanie decyzji
Management decision, Decision psychology, Decision making
Note
summ.
Abstract
W psychologii podejmowania decyzji dokonuje się rozróżnienia pomiędzy trzema typami sytuacji: sytuacją pewności, sytuacją ryzyka i sytuacją niepewności [Kozielecki, 1977], [Tyszka 1986]. Decydent działający w warunkach pewności dysponuje kompletnym zbiorem informacji na temat tego, co wydarzy się w przyszłości. Sytuacja ryzyka przeciwnie, wiąże się z koniecznością szacowania prawdopodobieństw występowania różnych stanów rzeczy. Niepewność natomiast oznacza, że decydent nie jest w stanie określić tych prawdopodobieństw. W literaturze ryzyko utożsamiane jest przeważnie z szacowaną niepewnością. Dzieje się tak dlatego, że szacowanie prawdopodobieństw, z jakimi przewidujemy to, co się wydarzy, ma najczęściej charakter subiektywny i obarczony jest różnego rodzaju błędami [Gasparski, 1993]. (fragment tekstu)

Risk is an inherent aspect of most of the decision - making process. It occurs in personal decisions, such as choosing a partner, as well as in organizational decisions, as the adapatation of a certain nuclear powerhouse ground plan. That is why before making any final decision many people try to evaluate the risk factor and estimate wheather it is acceptable or not. As everyone of us deals with the personal decisions, important organizational decisions with high risk factor belong to management's tasks. The way in which the manager assesses and undertakes risk, which I consider to be a vital matter, was evaluated in this article. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Chlewiński Z., Umysł - dynamiczna organizacja pojęć, PWN, Warszawa 1999.
 2. Gasparski P, Percepcja ryzyka związanego z decyzjami finansowymi, Przegląd Psychologiczny 4, 1992.
 3. Goszczyńska M., Tyszka T., Jak spostrzegamy zagrożenia?, Przegląd Psychologiczny 1, 1986.
 4. Kozielecki J., Psychologiczna teoria decyzji, PWN, Warszawa 1977.
 5. Nosal C. S., Psychologia myślenia i działania menedżera, Wydawnictwo AKADE, Kraków 2001.
 6. Rotter J. B., Generalized expectancies for internal versus external control of reinforcement, Psychological Monographs 80, 1966.
 7. Slovitz P, Perception of risk. Science, 1987.
 8. Sokołowska J., Rozumienie ryzyka w psychologii, Przegląd Psychologiczny 3, 1984.
 9. Tyszka T., Analiza decyzyjna i psychologia decyzji, PWN, Warszawa 1986.
 10. Tyszka T., Psychologiczne pułapki oceniania i podejmowania decyzji, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 1999.
 11. Tyszka, T., Zaleśkiewicz T., Racjonalność decyzji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001.
 12. Vlek, C. A. J., Stallen, P. J. M., Rational and personal aspects of risk, Acta Psychologica 45, 1980.
 13. Zaleśkiewicz, T., Wymiar percepcji ryzyka w inwestowaniu pieniędzy, Czasopismo Psychologiczne 2, 1996.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu