BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bąk Janusz (Wyższa Szkoła w Tarnowie)
Title
Założenia metodyczne badania systemu wczesnego rozpoznania organizacji gospodarczych
Empirical Research of an Early Recognition System in a Business Organization : Methodical Assumptions
Source
Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Rosnących Wymagań Konsumentów, 2005, vol. 4, s. 303-312, rys., tab., bibliogr. 21 poz.
Keyword
System wczesnego rozpoznawania (SWR), Organizacje gospodarcze, Zarządzanie strategiczne
Early Recognition System, Economic organizations, Strategic management
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest prezentacja założeń metodycznych związanych z badaniem systemu wczesnego rozpoznania, które to założenia posłużą operacjonalizacji działań. W artykule zaprezentowana została wybrana wiedza teoretyczna dotycząca systemu wczesnego rozpoznania i strategia badawcza związana z jego badaniem w organizacji gospodarczej. (fragment tekstu)

The objective of the paper is the presentation of the methodical assumptions for the research of an early recognition system. These assumptions will then serve as a basis for the empirical research operationalization. The paper presents theoretical achievements in the field of early recognition systems as well as a strategy for further research. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Apanowicz J., Metodologiczne uwarunkowania pracy naukowej, Difin, Warszawa 2005.
 2. Babbie E., Badania społeczne w praktyce, PWN, Warszawa 2005.
 3. Bąk J., Controlling a systemy wczesnego ostrzegania [w:] Nalepka A. (red.), Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów, Wyższa Szkoła Biznesu, Tarnów 2002.
 4. Bąk J., Orientacja symboliczno - interpretująca w badaniu organizacji, Zeszyty Naukowe nr 3, Wyższa Szkoła Biznesu, Tarnów 2004.
 5. Bazerman M., Watkins M., Predictable Surprises: The Disasters You Should Have Seen Coming And How To Prevent Them, Harvard Business School Press, Boston-Massachusetts 2004.
 6. Blanco S., Lesca H., Business Intelligence: Integrating Knowledge into The Selection of Early Warning Signals, ECIS' Workshop on Knowledge Management, Saclay, France 1998.
 7. Blanco S., Lesca H., From Weak Signals to Anticipative Information: Learning from The Implementation of An Information Selection Method, C.E.R.A.G. umr CNRS 5820 n°2003-4.
 8. Dworzecki Z., Systemy wczesnego ostrzegania w zarządzaniu strategicznym organizacją gospodarczą, Doskonalenie Kadr Kierowniczych, nr 7-8/ 1985.
 9. Flakiewicz W, Systemy informacyjne w zarządzaniu (uwarunkowania, technologie, rodzaje), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2000.
 10. Gilad B., Early Warning: Using Competitive Intelligence to Anticipate Market Shifts, Control Risk, and Create Powerful Strategies, New York, Amacom 2004.
 11. Hunek J. K., Systemy wczesnego ostrzegania, Przegląd Organizacji, nr 5/ 1989.
 12. Ilmola, Autio, Aaltonen, Weak Signal Eilters in Vision Building Processes, 22nd Annual International Conference of the Strategic Management Society September 22-25, Paris 2002.
 13. Kaczmarczyk S., Badania marketingowe: metody i techniki, PWE, Warszawa 1999.
 14. Kamasa D., Systemy wczesnego rozpoznania w świetle literatury niemieckiej, Przeobrażenia Systemów Kierowniczych, Warszawa 1992.
 15. Krupski R. (red.), Zarządzanie strategiczne. Koncepcje - metody, Wydawnictwo AE im. Oskara Lanego we Wrocławiu, Wrocław 1999.
 16. Martyniak Z., Organizątoryka, PWE, Warszawa 1987.
 17. Mikołajczyk Z., Techniki organizatorskie w rozwiązywaniu problemów zarządzania, PWN, Warszawa 1997.
 18. Nikander I. O., Early Warnings. A Phenomenon in Project Management. Finland, Helsinki University of Technology 2002.
 19. Nikodemska-Wołowik A. A., Jakościowe badania marketingowe, PWE, Warszawa 1999.
 20. Wacławik Ł., Strategia czuwania - metoda informacyjnego wspomagania zarządzania strategicznego, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw, nr 6/1997.
 21. Zieleniewski J., Organizacja i zarządzanie, PWN, Warszawa 1979.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu