BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kafel Tomasz (Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie; Akademia Ekonomiczna w Krakowie), Kulis Artur
Title
Zastosowanie metody ASON w formułowaniu celów strategicznych na przykładzie Hufca ZHP Kraków Nowa Huta
Application of ASON Method in District of the Polish Scouting and Guiding Association in Kraków Nowa Huta
Source
Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Rosnących Wymagań Konsumentów, 2005, vol. 4, s. 351-364, rys., tab., bibliogr. 20 poz.
Keyword
Cele strategiczne, Analiza strategiczna, Organizacje non-profit
Strategic goals, Strategic analysis, Non-profit organisations
Note
summ.
Company
Hufiec ZHP Kraków-Nowa Huta
Abstract
Głównym celem artykułu jest przedstawienie zastosowania nowej metody analizy strategicznej w organizacjach niekomercyjnych (ASON). W pierwszej części scharakteryzowano założenia metody ASON jako narzędzia pomocnego w tworzeniu celów strategicznych. Główną część artykułu stanowi opis procesu wyboru priorytetów w organizacji zajmującej się pracą z dziećmi i młodzieżą. Pokazano w niej tworzenie układu parametrów oceny, proces weryfikacji zgłaszanych pomysłów aż do określenia strategicznych celów zapewniających odniesienie sukcesu przez organizację nie nastawioną na zysk. (fragment tekstu)

The basic purpose of this paper is to present a new method of strategic analysis in non-profit organizations (ASON). The article begins with presenting the role of non-profit organizations (NPO-s) in Polish economy and specific for these organizations rules of management. The principles of ASON method are characterized next. The process of priorities selection in District of The Polish Scouting and Guiding Association in Kraków Nowa Huta is described at the end of the paper. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Drucker P, Zarządzanie organizacja pozarządową, Fundusz Współpracy, Program Phare Dialog Społeczny - NGOs, Warszawa 1995.
 2. Drucker P, Myśli przewodnie Druckera, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa 2002.
 3. Gierszewska G., Metody analizy strategicznej, "Organizacja i Kierowanie", 1993r. nr 4.
 4. Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 1997.
 5. Hudson M., Bez zysków i strat. Sztuka kierowania organizacjami sektora pozarządowego, Centrum Informacji dla Organizacji Pozarządowych BORDO, Warszawa 1997.
 6. Iwankiewicz-Rak B., Marketing organizacji niedochodowych, AE Wrocław 1997.
 7. Kafel. T., Możliwości wykorzystania wybranych metod analizy strategicznej w instytucjach nie zorientowanych na zysk, Zeszyty Naukowe nr 506, AE w Krakowie, Kraków 1998.
 8. Kafel T., Zintegrowana metoda analizy strategicznej w organizacjach nie zorientowanych na zysk, (praca doktorska), Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2000.
 9. Klich. J., Kafel. T., Campbell. P, Powstawanie instytucji non-profit w polskim systemie opieki zdrowotnej. "Gospodarka Narodowa" 1997, nr 9.
 10. Krzyszkowski J., Elementy organizacji i zarządzania w pomocy społecznej, OMEGA-PRAKSIS Łódź 1998.
 11. Kulis A., Wykorzystanie zintegrowanej metody analizy strategicznej organizacji niedochodowych - ASON w Związku Harcerstwa Polskiego (praca licencjacka), Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2003.
 12. Leś. E., Organizacje społeczne. Studium porównawcze. Fundusz współpracy, Program Phare Dialog Społeczny, Warszawa 1998.
 13. Lisiński M., Metody planowania strategicznego, PWE, Warszawa 2004.
 14. Machaczka J., Podstawy zarządzania, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2001.
 15. Martyniak Z., Organizacja i zarządzanie, Antykwa, Kraków-Kluczbork 2001.
 16. Prawelska-Skrzypek G., (red), Planowanie i zarządzanie strategiczne. Poradnik dla menedżerów miast w samorządach terytorialnych., Wydawnictwo Samorządowe FRDL Warszawa 1997.
 17. Stabryła A. "Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy", Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa-Kraków 2000.
 18. Stocki. R., Współczesne techniki zarządzania. Podręcznik dla organizacji służebnych. Stowarzyszenie Chrześcijańskich Dzieł Wychowania, Kraków 1995.
 19. Strategor, Zarządzanie firmą. Strategie. Struktury. Decyzje. Tożsamość, PWE, Warszawa 1999.
 20. Strategia rozwoju Związku Harcerstwa Polskiego 1999-2007, Główna Kwatera ZHP, Warszawa 1999.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu