BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Żmuda Magdalena (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie)
Title
Wartości niematerialne i ich miejsce w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa
Intangible Assets and the Value of the Enterprise
Source
Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Rosnących Wymagań Konsumentów, 2005, vol. 4, s. 383-391, bibliogr. 19 poz.
Keyword
Wartości niematerialne, Wartość przedsiębiorstwa, Tworzenie wartości
Intangible asset, Enterprise value, Value creation
Note
summ.
Abstract
Zagadnienie zasobów niematerialnych stanowi obecnie przedmiot rosnącego zainteresowania wielu teoretyków i praktyków zarządzania przedsiębiorstwem. Zasoby materialne, jak wartości finansowe czy rzeczowe, stanowią obecnie materiał, w oparciu o który czynniki niematerialne tworzą wyjątkowość danej organizacji przyciągając inwestorów i zapewniając rozwój przedsiębiorstwa. Przyczyn zmian w podejściu do zarządzania organizacją upatrywać możemy w procesach globalizacyjnych, rozwoju informatyzacji i zwiększonej konkurencji o kapitał inwestorów. Wydaje się, że przed menedżerami zarządzającymi wartością przedsiębiorstwa stoi zadanie właściwego umiejscowienia czynników niematerialnych w działaniach, zarówno na poziomie strategicznym, taktycznym jak i operacyjnym. Warto zatem zastanowić się, co rozumiemy pod pojęciem czynników niematerialnych i w czym przejawia się ich rola. (fragment tekstu)

This paper aims at presenting and classifying intangible assets. Firstly, it outlines different views on intangible assets classifications and their characteristics. Secondly, it indicates the most important intangibles. Elements such as leadership, relation network, reputation, innovation, human resources and trade-mark are described. Finally, some of the best known methods and tools of intangible assets management are presented. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Belcourt M., Sherman A., Snell S., Managing Human Resources, International Thomson Publishing, Toronto 1999.
 2. Copeland T., Koller T., Murin J., Wycena: Mierzenie i kształtowanie wartości firmy, WIG PRESS, Warszawa 1997.
 3. Cwynar A. Cwynar W, Zarządzanie wartością spółki kapitałowej. Koncepcje-systemy-narzędzia, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2002.
 4. Duraj J., Syska M., Z badań nad zarządzaniem wartością przedsiębiorstwem, Przegląd Organizacji 10, 2001.
 5. Gajdka J., Wolińska E., Zarządzanie Finansowe, teoria i praktyka, FRRwP, Warszawa 1998.
 6. Głuszek E., Zarządzanie zasobami niematerialnymi przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2004.
 7. Hall R., A Framework Linking Intangible Resources and Capabilities to Sustainable Competitive Advantage, Strategic Management Journal, vol. 14, 1993.
 8. Kaplan R. S., Norton D. P., Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie, PWN, Warszawa 2002.
 9. Law J., Kalafut P.C., Niematerialna wartość firmy - ukryte źródła przewagi konkurencyjnej, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 10. Lev B., Intangible Assets: Concepts and Measurements, Encyclopedia of Social Measurement, Elsevier Inc., Vol. 2, 2005.
 11. McGrath J., Kroeger F., Tream M., The Value Growers. Achieving Competitive Advantage Through Long-Term Growth and Profits, McGraw Hill, 2000.
 12. Meritum, Measuring Intangibles To Understand and Improve Innovation Management, final report 2001, www.kunne.no/meritum.
 13. Michalski M., Metody podwyższania wartości przedsiębiorstwa dla akcjonariuszy, [w:] Wartość przedsiębiorstwa - z teorii i praktyki zarządzania, red. J.Duraj, Wydawnictwo Naukowe NOVUM, Płock 2001.
 14. Paliszkiewicz J.O., Rozwój organizacji poprzez zarządzanie kapitałem intelektualnym, Wydawnictwa Profesjonalne ALPHA pro Sp. z o. o. Ostrołęka 2005.
 15. Podszywałow A., Pelc D., Wycena wartości niematerialnych i prawnych w praktyce, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Gdańsk 1999.
 16. Porter M., Strategia konkurencji, PWE, Warszawa 1992.
 17. Rappaport A., Wartość dla akcjonariuszy, WIG PRESS, Warszawa 1999.
 18. Sveiby K.E., The Intangible Assets Monitor, www.sveiby.com.au. 1996.
 19. Smith G.V., Parr R.I., Valuation of Intellectual Property and Intangible Assets, New York 1994.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu