BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Roszyk-Kowalska Gabriela (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu)
Title
Kapitał intelektualny jako czynnik wartości współczesnych przedsiębiorstw
Intellectual Capital - an Element of the Enterprise Value
Source
Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Rosnących Wymagań Konsumentów, 2005, vol. 4, s. 392-396, rys., bibliogr. 5 poz.
Keyword
Kapitał intelektualny, Wartość przedsiębiorstwa, Wartość zasobów niematerialnych
Intellectual capital, Enterprise value, Value of intangible resources
Note
summ.
Abstract
We współczesnym świecie coraz częściej mówi się, że wzrastająca różnica między wartością księgową przedsiębiorstwa a wartością jego sprzedaży j est wartością skumulowanego kapitału intelektualnego. Rentowność kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa zależy, oczywiście, od możliwości jej ochrony przed konkurencją, ale przede wszystkim od stopnia, w jakim przedsiębiorstwo wykorzystuje ten kapitał. Kapitał intelektualny jest postrzegany jako czynnik napędzający globalną gospodarkę i klucz do sukcesu w XXI wieku. Obecnie funkcjonowanie przedsiębiorstwa zależy od informacji, od tego w jaki sposób je gromadzi, tworzy, przetwarza i wykorzystuje, przy czym podstawowe znaczenie ma to, jak dobrze i szybko wykorzystuje informacje dotyczące tych zasobów, które są niematerialne. Przejście od ery produkcyjnej do ery informacji i wiedzy - to fundamentalna zmiana, jaka dokonała się na naszych oczach. Oczywiście i współcześnie takie czynniki produkcji, jak ziemia, kapitał i praca, których znaczenie było podkreślane w erze produkcyjnej, są ważne, ale to właśnie wiedza i informacja są czynnikami, które przesądzają o rozwoju, działaniu i sukcesie przedsiębiorstwa. (fragment tekstu)

Competitive environment arises new problems concerning especially the need for raising the requirements management qualifications. In order to keep up with competitors, the company must introduce innovations and apply effective strategies of management. Nowadays it is often emphasised that value of the company is measured by financial assets as well as intellectual resources. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Hegedahl P, (2004), Kapitał intelektualny kluczowy majątek współczesnej organizacji, TMI, www.tmi.com.tw/, 10.05.2004.
  2. Journal of Intellectual Capital (2005), http://hermia.emeraldinsight.com/vl=3940396/cl=60/nw=1/rpsv/jic.htm, 27.07.2005.
  3. Kapitał, http://polityka.onet.pl/artykul/asp? DB=162&ITEM= 1160443&MP, 2005.
  4. Probst G., Raub S., Romhardt K., (2002), Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
  5. Rojek T., (2001), Zarządzanie wiedzą a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw, Przegląd Organizacji; nr 1.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu