BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Matejun Marek (Politechnika Łódzka)
Title
Ocena wybranych elementów sytuacji zawodowej naczelnego kierownictwa w spółkach kapitałowych
Source
Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Rosnących Wymagań Konsumentów, 2005, vol. 4, s. 397-407, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Spółki kapitałowe, Kadra kierownicza, Grupa kierownicza
Capital company, Managerial staff, Manager group
Note
summ.
Abstract
W 2003 roku w Instytucie Zarządzania Politechniki Łódzkiej podjęto wstępne badania ankietowe na temat kształtowania się relacji pomiędzy sferą własności i nadzoru oraz sferą zarządzania w spółkach kapitałowych. Zastosowanym narzędziem badawczym był obszerny kwestionariusz ankiety, który przekazano drogą elektroniczną lub pocztową do około 500 spółek kapitałowych z terenu 8 wybranych województw Polski. Respondentami ankiety byli prezesi lub członkowie zarządów badanych podmiotów gospodarczych. Uzyskano zwrot 58 kwestionariuszy, z czego do ostatecznego opracowania zakwalifikowano 43 ankiety. Podstawowym celem badań była analiza kształtu i kierunków relacji zachodzących pomiędzy właścicielami (udziałowcami i akcjonariuszami) oraz sferą nadzoru, a kadrą zarządzającą w spółkach kapitałowych oraz uzyskanie opinii kadry kierowniczej wyższego szczebla na temat wpływu tych relacji na sprawność zarządzania przedsiębiorstwem, sytuację zawodową menedżerów, a także na efektywność funkcjonowania i rozwój tych spółek. Celem artykułu jest analiza wpływu konfiguracji w zakresie własności i zarządzania w spółkach kapitałowych na pewne elementy jakościowe charakteryzujące sytuację zawodową kierownictwa naczelnego szczebla. Respondenci oceniali wybrane cechy swojej sytuacji zawodowej, takie jak poziom wynagrodzenia, świadczeń pozapłacowych, uprawnień decyzyjnych w sprawach strategicznych dla spółki, pozycję w relacjach z udziałowcami, czy możliwość realizacji własnych koncepcji i usprawnień w przedsiębiorstwie. (fragment tekstu)

The increase of position of asset ventures in market's processes is connected with the matter of separating the ownership and control from management which contributes to a lot of consequences for the system of managing and controlling in such organizations. It seems that these various relations may influence the assessment of the vocational situation by hired managers in comparison with working conditions of managers-owners. It the article below one tries to analyse the influence of the configuration of ownership and managing on some quality elements concerning vocational situation of top management . (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Aluchna M., Słomka A., Geneza rozwoju koncepcji nadzoru korporacyjnego (II). System nadzoru korporacyjnego, "Przegląd Organizacji" nr 10/2001, str. 13.
  2. Bielski M., Podstawy teorii organizacji i zarządzania, Wydawnictwo CH Beck, Warszawa 2002.
  3. Domańska E., Kapitalizm menedżerski. PWN, Warszawa 1986.
  4. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2001.
  5. Gruszecki T., Współczesne teorie przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2002.
  6. Kopertyńska M.W, System płac przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2000.
  7. Lachiewicz S., Matejun M., Zakres i skutki identyfikacji funkcji właścicielskich i menedżerskich w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, [w:] Rudolf S. (red.), Ekonomiczne i społeczne problemy nadzoru korporacyjnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004.
  8. Listwan T. (red), Zarządzanie kadrami, Wydawnictwo CH Beck, Warszawa 2002.
  9. Penc J., Zarządzanie dla przyszłości, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1998.
  10. Rudolf S. (red.), Efektywność nadzoru właścicielskiego w spółkach kapitałowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2000.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu