BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ziębicki Bernard (Akademia Ekonomiczna w Krakowie)
Title
Tworzenie elastycznych systemów taryfowych w warunkach polskich przedsiębiorstw
Creation of the Flexible Rating Systems in Polish Companies
Source
Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Rosnących Wymagań Konsumentów, 2005, vol. 4, s. 423-431, tab., bibliogr. 5 poz.
Keyword
Wynagrodzenie za pracę, Kształtowanie wynagrodzeń, Tabele wynagrodzeń, Wartościowanie stanowisk pracy
Remuneration for work, Shaping remuneration, Wages schemes, Job evaluation
Note
summ.
Abstract
System taryfowy przedsiębiorstwa określa zasady kształtowania i wysokość wynagrodzeń zasadniczych na poszczególnych stanowiskach. Podstawą tworzenia systemów taryfowych powinno być wartościowanie pracy polegające na ocenie trudności pracy na poszczególnych stanowiskach. Projektowanie systemu wynagrodzeń zasadniczych na bazie wartościowania pracy umożliwia stworzenie realizacji płacowych, odzwierciedlających rzeczywistą wartość pracy. Pamiętać jednak należy, że poprawność działań w tym zakresie nie zależy jednie od doboru właściwej metody wartościowania pracy. Bardzo duże znaczenie odgrywa również sposób, w jaki przełożone zostaną wyniki wartościowania pracy na konkretne wielkości płac zasadniczych, czyli stworzenie odpowiedniego systemu taryfowego. Możliwe jest w tym względzie zastosowanie różnych podejść, które pozwalają uzyskiwać różne korzyści zależnie od warunków ich wykorzystania. Współcześnie najbardziej porządną cechą systemów taryfowych jest ich elastyczność. Celem referatu jest udzielenie odpowiedzi na pytania: co oznacza określenie elastyczność systemów taryfowych?; jakie różnice w interpretacji elastyczności systemów taryfowych występują pomiędzy Polską i krajami zachodnimi?; jakie warunki muszą być spełnione, aby można było stosować elastyczne systemy taryfowe? i wreszcie, jakie korzyści i zagrożenia mogą wynikać ze stosowania elastycznych systemów taryfowych? (fragment tekstu)

In the paper the principles of the creation of flexible rating systems have been presented. In the first part the author described the basic approaches to the creation of flexible rating systems. Next the westerns solutions in this area based on the broadbanding technique have been characterised. The significant part of the article regards an attempt at definition of the rules of the creation of flexible and multilevel rating systems specific for the Polish companies. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Borkowska S. [1992], Jak wynagradzać ?, "Orgmasz", Warszawa.
  2. Hofrichter D., [1993], Broadbanding: A "SecondGeneration" Approach, "Compensation and Benefits Rewiev" September/October.
  3. Jacukowicz Z., [2002], Płaca i jej opłacanie. System taryfowy - przykładowy taryfikator kwalifikacyjny, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk.
  4. Martyniak Z.[1998], Metodologia wartościowania pracy, Wydawnictwo "Antykwa", Kraków.
  5. Rand J. F.; Franz R. S. [1998], Beyond broadbanding, "ACA News" Mar, nr 41 (3).
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu