BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Piwowar Katarzyna (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Title
Realizacja funkcji personalnej w szkołach publicznych
Fulfillment of Personal Function in Public Schools
Source
Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Rosnących Wymagań Konsumentów, 2005, vol. 4, s. 432-440, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Keyword
Zarządzanie organizacją publiczną, Szkolnictwo państwowe, Funkcja personalna
Management of public organization, State education, Personal function
Note
summ.
Abstract
W dobie szybkiego rozwoju techniki oraz postępującej globalizacji szczególnego znaczenia nabywa edukacja współczesnych społeczeństw, a zatem jakość funkcjonowania placówek za nią odpowiedzialnych. Zasady zakładania oraz prowadzenia polskich szkół zostały ściśle określone w ustawach i rozporządzeniach Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu. Natomiast na polskim rynku edukacyjnym występują dwa rodzaje placówek edukacyjnych: szkoły publiczne oraz szkoły niepubliczne (społeczne). W opracowaniu skupiono uwagę na polskich szkołach publicznych, gdyż mają one dominującą rolę w kształceniu społeczeństwa polskiego. Szczególnym zainteresowaniem objęto szkoły licealne (licea profilowane oraz licea ogólnokształcące), gdyż ich konkretne placówki są świadomie wybierane przez uczniów zgodnie z ich dalszymi zamierzeniami związanymi z edukacją wyższą. (fragment tekstu)

Human potential of educational institutions is principal in constructing the high- quality educational services. The focus of the work is on authority distribution related to the fulfillment of personal function in public schools as well as the instruments used in the field. Empirical examinations are proving that methods and techniques concerning fulfillment of every similar stage of personal function (presented in the literature about human resources management) are not fully taken advantage of. The quality of some of them is impacted beyond doubt by the law conditions. Managing people (school masters) are responsible for the rest of them. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Borkowska S., System motywowania w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 1985.
 2. Dzierzgowska I., Dyrektor szkoły. Wspinaczka po stopniach awansu, Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna Sp. z o.o., Warszawa 2001.
 3. Gableta M., Człowiek i praca w zmieniającym się przedsiębiorstwie, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2003.
 4. Gołaszewski T., Szkoła jako system społeczny, PWN, Warszawa 1977.
 5. Listwan T., Kształtowanie kadry menedżerskiej firmy, MIMEX, Wrocław 1993.
 6. Makowski K. - red., Zarządzanie pracownikami. Instrumenty polityki personalnej, Poltext, Warszawa 2001.
 7. Pocztowski A., Rozwój potencjału pracy jako problem zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie. Monografie Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Wyd. AE, Kraków 1993.
 8. Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Zarys problematyki i metod, Wyd. Antykwa, Kraków, 1998.
 9. Sajkiewicz A., Humanizacja pracy, czynniki społeczne, ekonomiczne, organizacyjne, PWE, Warszawa 1986.
 10. Sypniewski Z., Nauczyciele samorządowi po zmianie Karty, Wydawnictwo Zachodnie Centrum Organizacji, Zielona Góra 2001.
 11. Ustawa z dnia 26.01.1984 Karta nauczyciela (stan prawny na 31.08.2004).
 12. Ustawa z dnia 7.09.1991 o systemie oświaty (stan prawny na 31.08.2004).
 13. Wawrzyniak B., Organizacja formalna zakładu pracy, PWE, Warszawa 1972.
 14. Zieleniewski J.: Organizacja zespołów ludzkich. PWN, Warszawa 1976.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu