BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dzieciuchowicz Jerzy (Uniwersytet Łódzki)
Title
Idea domu mieszkalnego - wymiar przestrzenny i czasowy
Idea of a Dwelling House- Spatial and Temporal Dimension
Source
Space - Society - Economy, 2018, nr 26, s. 37-64, fot., rys., bibliogr. 33 poz.
Przestrzeń - Społeczeństwo - Gospodarka
Issue title
Przestrzeń mieszkaniowa : Housing Space
Keyword
Budownictwo mieszkaniowe, Architektura, Historia
Housing construction, Architecture, History
Note
streszcz., summ.
Abstract
Przedmiotem tego opracowania jest ewolucja idei domu mieszkalnego jako obiektu materialnego, od czasów prehistorycznych do współczesności, z położeniem nacisku na zmiany jego wymiarów przestrzennych oraz konstrukcji i fizjonomii. Szczegółowej analizie podlegały dwa, powiązane ze sobą immanentne wymiary domu - przestrzenny i czasowy. Zasadniczy cel pracy stanowi identyfikacja indywidualnych właściwości przestrzennych ważniejszych wzorców budynków mieszkalnych ukształtowanych historycznie, w powiązaniu z dziejami technik i konstrukcji budowlanych. Słowa kluczowe: Dom mieszkalny, wymiary przestrzenne domu, budownictwo mieszkaniowe, architektura mieszkaniowa, historia technik budowlanych, historia architektury.(abstrakt oryginalny)

Spatial dimension of dwelling house, and the same his shape and the size, were subject to dynamic changes in the time under the influence of the development of techniques and building technologies and individual and social evolution of needs. A transition from the primitive refuge in prehistorically times to modern luxury villa and apartments attests to the huge scale of transformations of the residential building. In our times a dream of writers and researchers about the glassy houses was fulfilled. In individual historical ages different standards of houses being subject to a spatial diffusion rose from parent regions at first to neighboring and then more distant. Some elements of architecture and functions of dwelling houses originating from earlier periods were inherited through newer buildings, in addition at the same time a development of building techniques took place and all at the same time housing architecture evolved. In every historical period houses of the different size and distinctive features were erected, but a symbol of the present became residential high-rises. In determined historical periods it is possible to find examples of traditional houses and buildings which in contemporary conditions it is possible to recognize from modern. Starting from the 19th century completely new structures, techniques and building materials were entered into construction of dwelling houses. All at the same time internal functional divisions of flats and their comfort were made rich. In the period of the Modern Style exceptionally original, fabulously colorful, about diversified shapes with flower and plant details built dwelling houses Antonio Gaudi. For their construction he applied stones and brick, with the addition of ceramics. A functional concept of the altitude housing industry of Ch.E. Le Corbusier and the organic concept F.L. Wright of detached houses united with natural surroundings exerted the peculiarly strong influence on modern housing architecture. In contemporary times of the on the basis of different theories of architecture, referring to the concept balanced development, in shaping the housing environment more and more implemented successively innovative ideas of the ecological, energy-efficient, passive and "intelligent" house play the greater role.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bartnicka M., 2013, Zapomniane wzorce, wypaczone idee. Nowatorstwo przełomu lat 20. i 30. XX w. - co po nim zostało, "Architectus", 1 (33): 37-52.
 2. Benjamin D.N., Stea D., Saile D. (red.), 1995, The Home: Words, Interpretation, Meaning and Environments, Avebury, London.
 3. Blunt A., Dowling R., 2006, Home, Rutledge, London.
 4. Braun H., 1969, Old English Houses, Faber and Faber Ltd., London.
 5. Czarnecki M., Rytel G., 2013, Zagadnienia ekologii i energooszczędności w architekturze - współczesne tendencje w projektowaniu domów jednorodzinnych, "Architecturae et Artibus", 4: 11-20.
 6. Dąbrowska-Milewska G., 2018, Dom prywatny jako architektura oparta na ideach, Biblioteka Cyfrowa PK, Kraków.
 7. Dechnik M., Moskwa S., 2017, Smart House - inteligentny budynek - idea przyszłości, "Przegląd Elektrotechniczny", 93 (9): 1-10.
 8. Dzieciuchowicz J., Groeger L., 2016, Nowa przestrzeń mieszkaniowa. Lofty i rezydencje w Łodzi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 9. Esthope H., 2004, A place called home, "Housing, Theory and Society", 21 (3): 128-138.
 10. Feist W., 2006, Podstawy budownictwa pasywnego, Polski Instytut Budownictwa Pasywnego, Gdańsk.
 11. Flint A., 2017, Le Corbusier. Architekt jutra, Grupa Wydawnicza Foksal, Warszawa.
 12. Górecka M., 2009, Standardy budynków nisko energochłonnych w aspekcie kształtowania architektury, "Przegląd Naukowy. Inżynieria i Kształtowanie Środowiska", 18 (3): 35-46.
 13. Hammond N.G.L., 1973, Dzieje Grecji, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
 14. Hareven T., 1993, The home and the family in historical perspective, [w:] Mack A. (red.), Home: A Place in the World, New York University Press.
 15. Heuggon J., 1973, Rzym i świat śródziemnomorski, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
 16. Jones D. (red.), 2015, Historia architektury, Wydawnictwo Arkady, Warszawa.
 17. Jurewicz O., Winniczuk L., 1973, Starożytni Grecy i Rzymianie w życiu prywatnym i państwowym, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 18. Kalopissis T., 1995, Domy świata, Videograf, Katowice.
 19. Kemp B.J., 2009, Starożytny Egipt. Anatomia cywilizacji, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
 20. Massey D., 1992, A place called home?, "New Formations", 17: 3-15.
 21. May I., Cloke P., 2006, Housing and housing market, [w:] Warf B. (red.), Encyclopedia of Human Geography, Sage, London-New Delhi.
 22. Olmstead A.T., 1974, Dzieje imperium perskiego, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
 23. Ostrowski W., 2001, Wprowadzenie do historii budowy miast. Ludzie i środowisko, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
 24. Peil T., 2009, Home, International Encyclopedia of Human Geography, Eds. Rob Kitchin, Neigel Thrift, Elsevier Ltd., Amsterdam-Oxford.
 25. Rybczyński W., 2015, Dom: krótka historia idei, Wydawnictwo Karakter.
 26. Saggs H.W.F., 1972, Wielkość i upadek Babilonii, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
 27. Samsonowicz H., 2017, Życie miasta średniowiecznego, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.
 28. Somerville P., 1992, Homelessness and the meaning of home: Rooflessness or rootlessness, "International Journal of Urban and Regional Research", 16: 529-539.
 29. Tobiasz-Lis P., 2011, Osiedla grodzone w Łodzi. Przyczyny i konsekwencje zjawiska, "Space - Society - Economy", 10: 99-114.
 30. Tuan Y.F., 2004, Home, [w:] Harrison S., Pile S., Thrift (red.), Patterned Ground: The Entanglements of Nature and Culture, Reaktion Books, London.
 31. Wolski J., 1979, Historia powszechna. Starożytność, wyd. 3, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 32. Wright F.L., 2016, Architektura nowoczesna, Wykłady, Wydawnictwo Karakter, Kraków.
 33. Zientara B., 2015, Historia powszechna średniowiecza, Wydawnictwo TRIO, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1733-3180
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18778/1733-3180.26.02
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu