BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Golińśka Ewa (Akademia Techniczno-Humanistyczna, Bielsko-Biała)
Title
Doskonalenie procesu postępowania z niezgodnością bazujące na raporcie 8D
Improving the Process of the Proceeding with Nonconformity Based on the 8D Report
Source
Zarządzanie Przedsiębiorstwem / Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, 2018, vol. 21, nr 3, s. 9-17, wykr., tab., bibliogr. 7 poz.
Enterprise Management
Keyword
Analiza ryzyka, Normy ISO 9001, Systemy zarządzania przedsiębiorstwem, Przemysł motoryzacyjny
Risk analysis, ISO 9001, Enterprise management systems, Automotive industry
Note
summ.
Abstract
A theory and a practical example of proceeding with the 8D procedure in the automotive industry enterprise have been shown. The most common errors in the 8D procedure have been given. Indication of the possibility of modifying the 8D method was the main goal of the study. This modification took into account the modern requirements of standardized management systems - in particular in areas related to risk analysis. The methodology presenting the course of the proceedings has been presented in the article.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Babica M., Pająk E., Model efektywnej metody rozwiązywania problemów, Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, Opole, 2006.
  2. Jujka U., Kubacka J., Kuciak K., Systemowe podejście do jakości w oparciu o standardy. Raport 8D (cykl Deminga, Ishikawa, 5 WHY), Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania, Poznań, 2015.
  3. Kapliık P., Pr´ıstavka M., Bujna M., Viderˇnan J., Use of 8D Method to Solve Problems, Advanced Materials Research, vol. 801, 2013.
  4. Łuczak J., Maćkiewicz E., 8D oraz inne metody zarządzania jakością w branży motoryzacyjnej (OE/ /OES) - analiza przypadku, Problemy Jakości, Nr 11/2006.
  5. Podręczniki VDA - www.vda-qmc.de, stan na 10.06.2018.
  6. Purzycka A., Metoda 8D (G8D) Wdrażanie Metodologii 8D w organizacji, www.Quality Skills.pl stan na 10.06.2018.
  7. Szkoda J., Diagnozowanie jakości partii wyrobów metodą statystycznej kontroli odbiorczej z oceną alternatywną, Diagnostyka'28, Polskie Towarzystwo Diagnostyki Technicznej, Warszawa, 2003.
Cited by
Show
ISSN
1643-4773
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.25961/ent.manag.21.03.02
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu