BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Poloczek Łukasz (Politechnika Śląska w Gliwicach), Kiełbus Andrzej (Politechnika Śląska w Gliwicach)
Title
Wpływ czynników produkcyjnych na jakość wysokociśnieniowych odlewów wykonanych ze stopów z grupy Al-Si - analiza z wykorzystaniem diagramu Ishikawy
Influence of Production Factors on the Quality of the High Pressure Die Castings Made of AL-SI Alloys - Analysis with the Ishikawa Diagram
Source
Zarządzanie Przedsiębiorstwem / Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, 2018, vol. 21, nr 4, s. 2-8, wykr., rys., bibliogr. 16 poz.
Enterprise Management
Keyword
Odlewnictwo, Gospodarka, Produkcja
Casting, Economy, Production
Note
summ.
Abstract
Production of products required by the customer quality is one of the most important issues related to the management company. So far, quality control of the product was carried out at the end of the production process. It is increasingly giving way to projects aimed at bringing about a situation in which the number of defective products will be significantly reduced. In this situation, it becomes necessary to take action to identify the causes of major importance for the final result of the production process. For this purpose they are increasingly used quality management tool. The article presents the use of Ishikawa cause-effect diagram to identify the causes of casting defects in high pressure die casting Al-Si alloys. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Cais J., Weiss V., Svobodova J., Relation between Porosity and Mechanical Properties of Al-Si Alloys Produced by Low- Pressure Casting, Archives of Foundry Engineering, V14-SI1 20, 97-102, 2014.
 2. Chabowski W., Poradnik Inżyniera, Odlewnictwo, WNT, Warszawa, 1972.
 3. Czekaj E., Dudek P., Stopy metali nieżelaznych stosowane do odlewania ciśnieniowego. Wybrane zagadnienia technologii odlewania ciśnieniowego, Instytut Odlewnictwa, Kraków, 2002.
 4. Davis J.R., ASM handbook, ASM, Metals Park, OH, 123-151, 166-168, 1990.
 5. Fajkiel A., Wybrane zagadnienia technologii odlewania ciśnieniowego, Instytut Odlewnictwa, Kraków, 2002.
 6. Falęcki Z., Analiza wad odlewów, WNT, Warszawa, 1997.
 7. Górny Z., Lech Z., Odlewanie kokilowe stopów metali nieżelaznych, WNT, Warszawa 1975.
 8. Haro-Rodr´ıguez S., Goytia-Reyes R.E., Dwivedi D.K., Baltazar-Hern´andez V.H., Flores-Z´u˜niga H., P´erezLópez M.J., On influence of Ti and Sr on microstructure, mechanical properties and quality index of cast eutectic Al-Si-Mg alloy, Materials and Design, 32, 1865-1871, 2011.
 9. Hegde S., Prabhu K.N., Modification of eutectic silicon in Al-Si alloys, J. Mater. Sci., pp. 3009-3027, 2008.
 10. Kluska-Nawarecka S., Metody komputerowe wspomagania diagnostyki wad odlewów, Instytut Odlewnictwa, Kraków, 1999.
 11. Kozakowski S., Badanie odlewów: technologie odlewnicze, typowe dla nich wady i metody ich ujawniania, Biuro Gamma mgr Bogusław Osuchowski, Warszawa, 2001.
 12. Li J.H., Albu M., Ludwig T.H., Matsubara Y., Hofer F., Arnberg L., Tsunekawa Y., Schumacher P., Modification of eutectic Si in Al-Si based alloys, Materials Science Forum, 794-796, 130-136, 2014.
 13. Łunarski J., Zarządzanie jakością. Standardy i zasady, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2008.
 14. Łybacki W., Zawadzka K., Wspomaganie diagnostyki wad odlewów narzędziami zarządzania jakością, Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji, 28, 1, 89- 101, 2008.
 15. PN-85/H-83105, Odlewy - podział i terminologia wad.
 16. Szczęśniak B., Zaszadzień M., Wapienik Ł., Zastosowanie analizy pareto oraz diagramu ishikawy do analizy przyczyn odrzutów w procesie produkcji silników elektrycznych, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Organizacja i Zarządzanie, z. 63a, Nr kol. 1891, s. 125-147, 2012.
Cited by
Show
ISSN
1643-4773
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.25961/ent.manag.21.04.01
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu