BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Święcicka Zofia (IBM Global Services Delivery Centre Polska Spółka z.o.o, Katowice, Poland), Saternus Mariola (Sileisan University of Technology), Gajdzik Bożena (Sileisan University of Technology)
Title
Model map of the process of implementing a new platinum recovery technology from used car catalysts on the domestic market
Source
Zarządzanie Przedsiębiorstwem / Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, 2018, vol. 21, nr 4, s. 15-21, wykr., rys., bibliogr. 23 poz.
Enterprise Management
Keyword
Technologia, Gospodarka, Rynek samochodowy
Technology, Economy, Car market
Note
summ.
Abstract
The development of industry as well as competition and globalization entail the necessity to use new technologies, which largely affect the competitive advantage of enterprises. Analysis of the implementation process of new or modified technology is difficult to conduct due to the cost of the process, its complexity and the rate of changes on the global market in the field of implemented technological innovations. The paper presents an example map of implementation and organization of platinum recovery from used car catalysts in Poland, taking into account the expectations of participants in various segments of the car recycling network. During the construction of the map, the technical parameters were also taken into consideration, apart from economic and technological parameters. The proposed map consisted of several stages: technology project, market research, technology preparation, acquiring entities that taking over the technology, launch of technology, and sale and distribution of the product. The individual stages have been characterized in the aspect of technology of platinum recovery from used car catalysts. The number of these stages, however, depends on the situation on the market of end-of-life vehicles and interested economic entities forming the structure of the platinum recovery network. The publication is the basis for further discussion on the creation of a platinum recovery network (missing in Poland) from car catalysts. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Białoń L., Zarządzanie działalnością innowacyjną, Placet, Warszawa, 2010.
 2. Brandenburg H., Zarządzanie projektami, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Katowice, 2002.
 3. Day R.G., Quality Function Deployment: Linking a Company with Its Customers, ASQC Quality Press, Milwaukee, WI, 1993.
 4. Ejdys J., Ustinovicius L., Stankeviciene J., Innovative application of contemporary management methods in a knowledge-based economy - interdisciplinary in science, J. of Business Economics and Management, 16, 1, 261-274, 2015.
 5. Felis P., Metody i procedury oceny efektywności inwestycji rzeczowych przedsiębiorstw, Wydawnictwo WSE-I, Warszawa, 2005.
 6. Fornalczyk A., Analiza możliwości wykorzystania magnetohydrodynamiki do intensyfikacji odzysku platyny ze zużytych katalizatorów samochodowych, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2016.
 7. Fornalczyk A, Przyłucki R., Saternus M., Golak S., Kadzimierz R., Sikora B., Kężel Z., Chruślicki W., Sposób odzyskiwania platynowców ze zużytych katalizatorów samochodowych, Patent 221118 udz. dn. 19.03.2015.
 8. Fornalczyk A., Saternus M., Willner J., The influence of platinum washing-out time on its recovery from used auto catlytic converters, Metalurgija, 53, 349-352, 2014.
 9. Frąś J., Zarządzanie procesem wdrażania innowacji w przedsiębiorstwie, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 34, 175-186, 2013.
 10. Gil S., Bialik W., Saternus M., Fornalczyk A., Thermal balance of the magneto-hydrodynamic pump for recovery of platinum group metals from spent auto catalysts, Archives of Metallurgy and Materials, 61, 253- 256, 2016.
 11. Govers C.P.M., What and how about quality function deployment (QFD), International Journal of Production Economics, 46-47, 575-585, 1996.
 12. Halicka K., Zarządzanie technologiami z wykorzystaniem metody technology roadmapping, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Organizacja i Zarządzanie, 73, 211-223, 2014.
 13. Halicka K., Prospektywna analiza technologii [w:] Knosala R. [Red.]: Innowacje w zarzadzaniu i inżynierii produkcji, t. 2, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarzadzania Produkcją, Opole, 2014.
 14. https://www.bullionbypost.co.uk/platinum-price/ year/kilograms/EUR/, 2.10.2018.
 15. Kotler P., Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner i S-ka, Warszawa 1994.
 16. Łunarski J., Zarządzenie technologiami. Ocena i doskonalenie, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów, 2009.
 17. Phaal R., Farrukhand C.J.P., Probert D.R., Technology roadmapping - a planning framework for evolution and revolution, Technological Forecasting and Social Change, 71, 1-2, 5-26, 2004.
 18. Przybyłowski K., Hartley S.W., Kerin R.A., Rudelios W., Marketing, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998.
 19. Research project No N N508 381133, Research about obtaining cements for platinum group metals alloys using metals from treatment of spent auto catalytic converters, NCN, 2007-2010.
 20. Research project No N N508 625540, Application of magneto-hydro-dynamic pump for recovery platinum from spent auto catalytic converters, NCN, 2011-2013.
 21. Świeczak W., Inbound marketing jako forma marketingu internetowego, Marketing instytucji naukowych i badawczych, Prace Instytutu Lotnictwa nr 222, Wydawnictwa Naukowe Instytutu Lotnictwa, Warszawa 2012.
 22. Święcicka Z., Implementacja nowej technologii w sieci odzysku platynowców ze zużytych katalizatorów samochodowych, PhD Thesis, Katowice, 2018.
 23. Wolniak R., Metoda QFD w projektowaniu jakości, Teoria i praktyka, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2016.
Cited by
Show
ISSN
1643-4773
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.25961/ent.manag.21.04.03
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu