BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Terelak-Tymczyna Agnieszka (Institution of Manufacturing Engineering, Poland), Biniek Agata (Institution of Manufacturing Engineering, Poland), Bachtiak-Radka Emilia (Institution of Manufacturing Engineering, Poland)
Title
Identyfikacja problemów w procesie produkcji mieszanki gumowej z wykorzystaniem wybranych metod i narzędzi zarządzania jakością
The Identification of Problems in the Rubber Compound Production Process using Selected Methods and Quality Management Tools
Source
Zarządzanie Przedsiębiorstwem / Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, 2018, vol. 21, nr 4, s. 22-29, tab., wykr., rys., bibliogr. 8 poz.
Enterprise Management
Keyword
Zarządzanie jakością, Gospodarka, Produkcja
Quality management, Economy, Production
Note
summ.
Abstract
The paper presents theoretical basis for problem identification related to the production of rubber mixture in which they were characterized methods and tools for quality management. The main aim of the paper is use of selected methods and tools to identify problems during the production of rubber mixture in the enterprise. Based on information and observation were identified problems occurring in individual stages the actual production process of rubber compound. The aim were gathered information the process, have been applied tools in the form of a control sheet and block diagram. To illustrate and present particular causes and effects of defects it was made Ishikawa diagram, which it was the starting point for the analysis FMEA to determine the level of risk and to develop preventive actions. Based on the collected data, identification of the most common problems using the Pareto-Lorenzo diagram has been made.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Biniek A., Bachtiak-Radka E., Zastosowanie wybranych metod i narzędzi zarządzania jakością w celu identyfikacji przyczyn problemów podczas produkcji mieszanki gumowej w wybranym przedsiębiorstwie, Nauka, Badania i Doniesienia Naukowe, Nauki techniczne i ścisłe, pp. 7-19, 2018.
  2. Hamrol A., Mantura W., Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, p. 218, 2011.
  3. Kowalski M., Lean accounting, czyli jak szczupła rachunkowość wspiera wykorzystanie koncepcji lean management w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 224, 73-82, 2015.
  4. Krzemień E., Zintegrowane zarządzanie. Aspekty towaroznawcze jakość, środowisko, technologia, bezpieczeństwo, Wydawnictwo Naukowe Śląsk, KatowiceWarszawa, p. 87, 2004.
  5. Łuczak J., Matuszak-Flejszman A., Metody i techniki zarządzania jakością. Kompendium wiedzy, Quality Progress, Poznań, p. 99, 2007.
  6. Terelak-Tymczyna A., Jardzioch A., Analiza wpływu planowania procesu produkcyjnego na wykorzystanie maszyn oraz efektywność energetyczną, Mechanik, 10, 1306-1307, 2016.
  7. Wolniak R., Metody i narzędzia lean production i ich rola w kształtowaniu innowacji w przemyśle, R. Knosala [Ed.], Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, pp. 524-534, 2013.
  8. Wolniak M., Skotnicka B., Metody i narzędzia zarządzania jakością. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, p. 20, 2005.
Cited by
Show
ISSN
1643-4773
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.25961/ent.manag.21.04.04
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu