BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nawrocki Witold (Toyota Motor Manufacturing Poland Sp. z o.o., Poland)
Title
Analiza wybranych wskaźników niezawodności w systemie TPM do integracji procesów produkcji i utrzymania ruchu w przedsiębiorstwie produkcyjnym
Analysis of Selected Reliability Indicators in the TPM System for the Integration of Production and Maintenance Processes in a Production Enterprise
Source
Zarządzanie Przedsiębiorstwem / Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, 2019, vol. 22, nr 1, s. 13-18, wykr., tab., rys., bibliogr. 11 poz.
Enterprise Management
Keyword
Komputerowe wspomaganie zarządzania, Przemysł motoryzacyjny, Produkcja
Computer aiding management, Automotive industry, Production
Note
summ.
Abstract
The article describes the role of the Maintenance Department in an enterprise in the automotive industry. The development trends of machinery maintenance are presented. The TPM (Total Production Maintenance) system was characterized with a particular indication of the integration between maintenance and production departments. The most commonly used indicators to assess machine performance are described. Research presents the role of cooperation between production and maintenance in the achievement of high operational reliability indicators for machines. Cooperation factors that may lead to changes in the frequency of failures are described.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Legutko S., Trendy rozwoju utrzymania ruchu urządzeń i maszyn, Eksploatacja i Niezawodność, 2, 8-13, 2009.
 2. Marquez A.C., The maintenance management framework: models and methods for complex system maintenance, Springer-Verlag London Limited, 2007.
 3. Mobley R.K., An Introduction to Preventive Maintenance, Butterworth-Heinemann, 2002.
 4. Moubray J., Reliability-Centered Maintenance, Butterworth-Heinemann, 1999.
 5. Nakajima S., Introduction to TPM, Productivity Press, Inc., Portland, 1988.
 6. Ohno T., System Produkcyjny Toyoty: Więcej niż produkcja na dużą skalę, Wyd. ProdPress.com, Wrocław, 2008.
 7. Pająk E., Zarządzanie produkcją. Produkt, technologia, organizacja, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa, 2006.
 8. Scodanibbio C., Total Productive Maintenance: what is it?, http://www.scodanibbio.com/site/articles.html Dostęp 27.10.2013.
 9. TMC, Toyota Global Standard, unpublished.
 10. TMC, Basic Knowledge for QC Circle Managers Promotion Activities, unpublished.
 11. Woźniak W., Nawrocki W., Stryjski R., Jakubowski J., Diagnosis of Process Parameters which Reduce the Defective Parts Ratio in Mass Production, 29st IBIMA Conference, Wiedeń, 2017.
Cited by
Show
ISSN
1643-4773
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.25961/ent.manag.22.01.02
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu