BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Maik Wiesław (Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy)
Title
Nowatorski i interdyscyplinarny charakter twórczości naukowej profesora Zbyszka Chojnickiego
Innovative and Interdisciplinary Character of the Scientific Output of Professor Zbyszko Chojnicki
Source
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2018, nr 43, s. 41-52, bibliogr. 20 poz.
Keyword
Nauka, Innowacyjność, Interdyscyplinarność, Kadry naukowe, Geografia
Science, Innovative character, Interdisciplinarity, Scientific staff, Geography
Note
Streszcz., summ.
Chojnicki Zbyszek
Abstract
Artykuł określa nowatorski i interdyscyplinarny charakter twórczości naukowej profesora Zbyszka Chojnickiego na przykładzie wybranych nurtów jego działalności. Wskazuje na źródła i podstawy tego nowatorstwa i przedstawia wpływ Profesora na rozwój powojennej geografii w Polsce. (abstrakt oryginalny)

The article describes the innovative and interdisciplinary character of the scientific output of Professor Zbyszko Chojnicki using the examples of selected trends in his activity. It indicates the sources of and bases for this innovativeness and presents the Professor's influence on the development of post-war geography in Poland. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Chojnicki Z. 1961. Analiza przepływów towarowych w Polsce w układzie międzywojewódzkim. Studia KPZK PAN, 1.
 2. Chojnicki Z. 1966. Zastosowanie modeli grawitacji i potencjału w badaniach przestrzenno-ekonomicznych. Studia KPZK PAN, 14.
 3. Chojnicki Z. 1986. Basic philosophical and methodological problems of space and time. Concepts and Methods in Geography, 3: 9-23.
 4. Chojnicki Z. 1986. Refleksje dotyczące teraźniejszości i przyszłości geografii polskiej. Przegląd Geograficzny, 58, 3: 357-377.
 5. Chojnicki Z. 1989. Podstawowe aspekty rozwoju społeczno-gospodarczego. [W:] A. Kukliński (red.), Współczesne problemy gospodarki przestrzennej Polski. Rozwój Regionalny, Rozwój Lokalny, Samorząd Terytorialny, 18: 107-121.
 6. Chojnicki Z. 1999. Podstawy metodologiczne i teoretyczne geografii. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 7. Chojnicki Z. 2004. Podstawy filozoficzne geografii - jakiej filozofii potrzebuje geografia? [W:] Z. Chojnicki (red.), Geografia wobec problemów teraźniejszości i przyszłości. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 191-207.
 8. Chojnicki Z. 2009. Nauka jako system społeczno-poznawczy. [W:] R. Maciołek, W. Maik, K. Sikora (red.), Problemy nauki i szkolnictwa wyższego. Wyższa Szkoła Gospodarki, Bydgoszcz, s. 17-39.
 9. Chojnicki Z. 2010. Model empiryczno-naukowy geografii. [W:] Z. Chojnicki (red.), Koncepcje i studia metodologiczne i teoretyczne w geografii. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 81-103.
 10. Chojnicki Z. 2010. Koncepcje i studia metodologiczne i teoretyczne geografii. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 11. Chojnicki Z. 2011. Model empiryczno-naukowy geografii. [W:] A. Kostrzewski, W. Maik, R. Brudnicki (red.), Geografia wobec problemów współczesności. Funkcje poznawcze i praktyczne geografii. Bydgoszcz, s. 3-34.
 12. Chojnicki Z., Czyż T. 1997. Struktura przestrzenna nauki w Polsce. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 13. Chojnicki Z., Czyż T. 2000. Przemiany szkolnictwa wyższego w okresie transformacji w Polsce i jego zróżnicowanie regionalne. [W:] J.J. Parysek, H. Rogacki (red.), Procesy społeczno-gospodarcze w Polsce w końcu XX wieku. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 35-52.
 14. Chojnicki Z., Czyż T. 2004. Główne aspekty regionalnego rozwoju społeczno-gospodarczego. [W:] J.J. Parysek (red.), Rozwój regionalny i lokalny w Polsce w latach 1989-2002. Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 13-24.
 15. Chojnicki Z., Czyż T. 2006. Aspekty regionalne gospodarki opartej na wiedzy w Polsce. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 16. Chojnicki Z., Czyż T. 2007. Rola kapitału ludzkiego w kształtowaniu gospodarki opartej na wiedzy w Polsce. Przegląd Geograficzny, 79, 3-4: 423-438.
 17. Chojnicki Z., Czyż T., Parysek J. J., Ratajczak W. 1978. Badania przestrzennej struktury społeczno-ekonomicznej Polski metodami czynnikowymi. Geografia. T. 2. Oddział PAN w Poznaniu, PWN, Warszawa-Poznań.
 18. Chojnicki Z., Dziewoński K. 1978. Podstawowe zagadnienia metodologiczne rozwoju geografii ekonomicznej. Przegląd Geograficzny, 50, 2: 205-221.
 19. Chojnicki Z., Starkel L., Wróbel A. 1986. Główne kierunki rozwoju polskiej geografii. Przegląd Geograficzny, 58, 3: 323-338.
 20. Marciszewski W. 1987. Nauka. [W:] Filozofia a nauka. Ossolineum, Wrocław, s. 412-421
Cited by
Show
ISSN
2353-1428
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu