BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kulczyńska Katarzyna (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Marciniak Natalia
Title
Miejsca nagłej śmierci w Poznaniu - ich typologia i formy upamiętnienia
Places of Sudden Deaths in Poznań - Their Typology and Forms of Commemoration
Source
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2018, nr 44, s. 185-204, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Ochrona dóbr kultury, Socjologia kultury
Protection of cultural goods, Sociology of culture
Note
Streszcz., summ.
Country
Poznań
Poznan
Abstract
W artykule przedstawiono typologię i formy upamiętniania miejsc nagłej śmierci w Poznaniu na podstawie inwentaryzacji tych miejsc przeprowadzonej w latach 2016-2017. Typologii miejsc nagłej śmierci dokonano w oparciu o 4 kryteria: (1) formę upamiętnienia miejsca wypadku, (2) położenia miejsca pamięci względem kategorii dróg publicznych, (3) położenia względem centrum miasta oraz (4) położenia w układzie wertykalnym miasta. Z uwagi na pierwsze kryterium przeprowadzono szerszą charakterystykę tych miejsc. W przestrzeni publicznej Poznania wyróżniono aż 12 form upamiętnienia miejsc nagłej śmierci, z których znicze, przydrożne krzyże i kwiaty występują najczęściej, natomiast rzadkim sposobem upamiętnienia zmarłego w miejscu wypadku jest biały rower. (abstrakt oryginalny)

The article presents the typology and forms of commemoration of places of sudden deaths in Poznań based on the inventory of these places taken in the years 2016-2017. The typology of places of sudden deaths was done based on four criteria: (1) the commemoration form of the place of death, (2) the location of the place in relation to the categories of public roads, (3) the location in relation to the city centre, and (4) the location in the city's vertical pattern. As to the first criterion, a more detailed characteristic of these places was conducted. In the Poznań public space no fewer than 12 forms of commemorating places of sudden deaths were distinguished, among which candles, The article presents the typology and forms of commemoration of places of sudden deaths in Poznań based on the inventory of these places taken in the years 2016-2017. The typology of places of sudden deaths was done based on four criteria: (1) the commemoration form of the place of death, (2) the location of the place in relation to the categories of public roads, (3) the location in relation to the city centre, and (4) the location in the city's vertical pattern. As to the first criterion, a more detailed characteristic of these places was conducted. In the Poznań public space no fewer than 12 forms of commemorating places of sudden deaths were distinguished, among which candles, The article presents the typology and forms of commemoration of places of sudden deaths in Poznań based on the inventory of these places taken in the years 2016-2017. The typology of places of sudden deaths was done based on four criteria: (1) the commemoration form of the place of death, (2) the location of the place in relation to the categories of public roads, (3) the location in relation to the city centre, and (4) the location in the city's vertical pattern. As to the first criterion, a more detailed characteristic of these places was conducted. In the Poznań public space no fewer than 12 forms of commemorating places of sudden deaths were distinguished, among which candles, roadside crosses and flowers occur the most often, whereas a rare example of commemorating a dead person in the place of an accident is a white bicycle. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Antolak M., Szyszkowski W. 2013. Funkcjonowanie krzyża przydrożnego w krajobrazie kulturowym Polski. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, 21: 57-66.
 2. Clark J., Cheshire A. 2004. Rip by the roadside: a comparative study of roadside memorials in New South Wales, Australia, and Texas, United States. Omega, 48(3): 203-222.
 3. Everett H. 2000. Roadside crosses and memorial complexes in Texas. Folklore, 111: 91-118.
 4. Everett H. 2002. Roadside crosses in contemporary memorial culture. University of North Texas Press, Denton, Texas.
 5. Klima E. 2011. Przestrzeń religijna miasta. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 6. Lewicka B. 2012. Nekropolis. [W:] K. Bierwiaczonek, B. Lewicka, T. Nawrocki (red.), Rynki, malle i cmentarze. Przestrzeń publiczna miast śląskich w ujęciu socjologicznym. Zakład Wydawniczy NOMOS, Kraków, s. 80-95.
 7. Matykowski R., Dura M. 2010. Tanatotopografia pamięci w przestrzeni publicznej Poznania. [W:] J. Słodczyk, A. Dembicka-Niemiec (red.), Funkcje miast jako czynnik kształtowania przestrzeni miejskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole, s. 87-94.
 8. Mulczyński J. 2001. Historia pisana na murach. Tablice pamiątkowe w Poznaniu po 1945 roku. Kronika Miasta Poznania, 2: 246-253.
 9. Przybylska L. 2013a. Krzyże pamięci przy ulicach Trójmiasta. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, 21: 77-88.
 10. Przybylska L. 2013b. Problem krzyży powypadkowych w Gdańsku. Studia Gdańskie, 33: 209-224.
 11. Reid A. 2015. Place, meaning, and the visual argument of the roadside cross. Savannah Law Review, 2(1): 265-300.
 12. Szpociński A. 2008. Miejsca pamięci (lieux de mémoire). Teksty Drugie, 4(112): 11-20.
Cited by
Show
ISSN
2353-1428
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu