BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Panek Emil (Poznań University of Economics, Poland)
Title
A Non-Stationary Gale Economy with Limit Technology, Multilane Turnpike and General Form of Optimality Criterion
Niestacjonarna gospodarka Gale'a z graniczną technologią, wielopasmową magistralą i ogólną postacią kryterium wzrostu
Source
Argumenta Oeconomica Cracoviensia, 2019, no 1(20), s. 9-22, bibliogr. 15 poz.
Keyword
Gospodarka, Ekonomia matematyczna, Modele wzrostu
Economy, Mathematical economics, Growth model
Note
JEL Classification: C6, O4
summ., streszcz.
Abstract
Artykuł nawiązuje do publikacji autora: "«Słaby» efekt magistrali w niestacjonarnej gospodarce Gale'a z graniczną technologią i wielopasmową magistralą produkcyjną" (w: Matematyka i informatyka na usługach ekonomii, D. Appenzeller (ed.), 2017) oraz "Niestacjonarna gospodarka Gale'a z graniczną technologią i wielopasmową magistralą produkcyjną. «Słaby», «silny» i «bardzo silny» efekt magistrali" (Przegląd Statystyczny 2018, 65 (4)) i zawiera dowód "słabego" oraz "bardzo silnego" twierdzenia o magistrali produkcyjnej w niestacjonarnej gospodarce typu Gale'a z graniczną technologią i wielopasmową magistralą, w której - w odróżnieniu od wskazanych prac - rolę kryterium wzrostu pełni zdyskontowana, addytywna funkcja użyteczności zdefiniowana na wektorach produkcji wytworzonej we wszystkich okresach horyzontu. (abstrakt oryginalny)

The paper refers to my previous works: "«Słaby» efekt magistrali w niestacjonarnej gospodarce Gale'a z graniczną technologią i wielopasmową magistralą produkcyjną" (in: Matematyka i informatyka na usługach ekonomii, D. Appenzeller (ed.), 2017) and "Niestacjonarna gospodarka Gale'a z graniczną technologią i wielopasmową magistralą produkcyjną. «Słaby», «silny» i «bardzo silny» efekt magistrali" (Przegląd Statystyczny 2018, 65(4)), and contains proofs of weak and very strong turnpike theorems in a non-stationary Gale economy with limit technology and multilane turnpike. In contrast to the above-mentioned papers, the growth criterion is the maximization of discounted additive production utility over production in all periods of the economy's time horizon T. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Lancaster, K. (1968) Mathematical Economics. New York: Macmillan.
 2. McKenzie, L. W. (2005) "Optimal Economic Growth, Turnpike Theorems and Comparative Dynamics" in K. J. Arrow, M. D. Intriligator (eds) Handbook of Mathematical Economics, vol. 3. Amsterdam: North Holland.
 3. Nikaido, H. (1968) Convex Structures and Economic Theory. New York: Academic Press.
 4. Panek, E. (2003) Ekonomia matematyczna. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
 5. Panek, E. (2011) "O pewnej prostej wersji «słabego» twierdzenia o magistrali w modelu von Neumanna". Przegląd Statystyczny 58 (1-2): 75-87.
 6. Panek, E. (2014) "Model gospodarki Gale'a ze zmienną technologią, rosnącą efektywnością produkcji i szczególną postacią kryterium wzrostu. «Słaby» efekt magistrali". Przegląd Statystyczny 61 (4): 325-34.
 7. Panek, E. (2015) "A Turnpike Theorem for Non-stationary Gale Economy with Limit Technology. A Particular Case". Economics and Business Review, Vol. 1 (15), No 4, 3-13, https://doi.org/10.18559/ebr.2015.4.1.
 8. Panek, E. (2016a) "Gospodarka Gale'a z wieloma magistralami. «Słaby» efekt magistrali". Przegląd Statystyczny 63 (4): 355-74.
 9. Panek, E. (2016b) "«Silny» efekt magistrali w modelu niestacjonarnej gospodarki Gale'a z graniczną technologią". Przegląd Statystyczny 63 (2): 109-21.
 10. Panek, E. (2017) "«Słaby» efekt magistrali w niestacjonarnej gospodarce Gale'a z graniczną technologią i wielopasmową magistralą produkcyjną" in D. Appenzeller (ed.) Matematyka i informatyka na usługach ekonomii. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 11. Panek, E. (2018) "Niestacjonarna gospodarka Gale'a z graniczną technologią i wielopasmową magistralą produkcyjną. «Słaby», «silny» i «bardzo silny» efekt magistrali". Przegląd Statystyczny 65 (4): 373-93.
 12. Panek, E. and Runka, H. (2011) "Efekt magistrali w gospodarce Gale'a. Wersja szczególna". Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 211: 220-31.
 13. Panek, E. and Runka, H. (2012) "Dwa twierdzenia o magistrali w modelu von Neumanna". Przegląd Statystyczny 59 (2): 125-37.
 14. Radner, R. (1961) "Path of Economic Growth that are Optimal with Regard to Final States: A Turnpike Theorem". Review of Economic Studies 28 (2): 98-104, https://doi. org/10.2307/2295707.
 15. Takayama, A. (1985) Mathematical Economics. Cambridge: Cambridge University Press.
Cited by
Show
ISSN
1642-168X
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15678/AOC.2019.2001
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu