BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mocek Piotr (Politechnika Śląska)
Title
Zarządzanie zasobami ludzkimi w czasie akcji ratowniczych w górnictwie
Human Resource Management during Mine Rescue Operations
Source
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2019, nr 3-4, s. 43-60, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Katastrofa, Górnictwo węgla kamiennego, Służby specjalne, Badania sondażowe, Badania ankietowe, Wyniki badań
Human Resources Management (HRM), Disaster, Hard bituminous coal mining, Secret service, Survey research, Questionnaire survey, Research results
Note
streszcz., summ.
Abstract
W minionym roku w polskim górnictwie węgla kamiennego doszło do kolejnej katastrofy górniczej, w wyniku której w kopalni "Zofiówka" w Jastrzębiu-Zdroju śmierć poniosło 5 górników, a w akcji ratowniczej brało udział ponad 2,5 tys. osób. W prezentowanym artykule przedstawiono wyniki sondażowe opinii pracowników na temat zarządzania zasobami ludzkimi w trakcie prowadzenia akcji ratowniczych w polskim górnictwie. Omówiono organizację ratownictwa górniczego w Polsce oraz zasady zarządzania akcją ratowniczą w kopalni pod ziemią. W artykule przedstawiono wyniki badań sondażowych przeprowadzonych wśród ratowników górniczych, przedstawicieli dozoru i kierownictwa. Pozwoliło to na określenie najczęstszych problemów w zarządzaniu zasobami ludzkimi podczas prowadzenia akcji ratowniczych. Poruszono również problem odporności psychicznej i stresu, jaki towarzyszy ratownikom górniczym, niosącym pomoc poszkodowanym w ekstremalnych warunkach zagrożeń górniczych. W konkluzji autor wskazuje kierunki działań, które powinny poprawić skuteczność zarządzania zasobami ludzkimi w czasie prowadzenia akcji ratowniczych. (abstrakt oryginalny)

A successive mining disaster has overshadowed the Polish bituminous coal industry. It occured last year. As a result five miners died and over 2,500 people took part in the rescue operation at the Zofiówka Mine in Jastrzębie-Zdrój. The article presents the results of a survey of the views expressed by workers concerning human resource management during the Polish mine rescue operations. The organization of mine rescue in Poland as well as the principles for managing underground rescue operations in mines was discussed. The article presents the results of surveys carried out among mining rescuers, supervisors, and management. This made possible the identification of the most common problems in managing human resources during rescue operations. Also examined was the psychological resilience and stress accompanying mining rescuers bringing help to victims under extremely hazardous mining conditions. In conclusion, the author indicates directions that should improve the effectiveness of human resource management while conducting mine rescue operations. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Gawliczek J. (2003), Monografia ratownictwa górniczego, tom 1, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa.
  2. Katastrofa w kopalni Zofiówka. Relacja godzina po godzinie. Zginęło 5 górników. Poznaliśmy ich nazwiska. Pochowano górników (2018), < http://www.dziennikzachodni.pl/wiadomosci/jastrzebie-zdroj/a/katastrofa-w-kopalni-zofiowka-relacja-godzina-po-godzinie-zginelo-5-gornikow-poznalismy-ich-nazwiska-pochowano-gornikow,13150224/5/ >.
  3. Katastrofy górnicze w Polsce (2018), < https://pl.wikipedia.org/wiki/Katastrofy_g rnicze_w_Polsce >.
  4. Minorczyk-Cichy A. (2018), Górnictwo: to nie cuda ocalają życie górników tylko ratownicy, Wydawnictwo Portal Górniczy, < http://nettg.pl/news/149947/gornictwo-to-nie-cuda-ocalaja-zycie-gornikow-tylko-ratownicy >.
  5. Rok temu w kopalni Wujek Śląsk doszło do wstrząsu. Ratownicy walczyli 67 dni (2016), < http://www.dziennikzachodni.pl/gornictwo/a/rok-temu-w-kopalni-wujek-slask-doszlo-do-wstrzasu-ratownicy-walczyli-67-dni,9886683/ >.
  6. Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie ratownictwa górniczego, Dz.U. z 2017 r., poz. 1052.
  7. Ustawa z dnia 09.06.2011 r. Prawo geologiczne i górnicze, Dz.U. z 2017 r., poz. 2126.
  8. WUG (2018), Ocena stanu bezpieczeństwa pracy, ratownictwa górniczego oraz bezpieczeństwa powszechnego w związku z działalnością górniczo-geologiczną w 2017 roku (porównanie do roku 2013), Katowice, Wyższy Urząd Górniczy.
Cited by
Show
ISSN
1641-0874
2543-4411
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu