BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Doskocz Adam (Warmia and Mazury University, Olsztyn, Poland), Dąbrowski Władysław
Title
Estimation of Horizontal Accuracy of the Large-Scale Digital Maps
Source
Geomatics and Environmental Engineering, 2011, nr 5/1, s. 37-48, bibliogr. 20 poz.
Keyword
Geodezja, Kartografia, Gospodarka narodowa, Technologie cyfrowe
Geodesy, Cartography, National economy, Digital technologies
Abstract
Zgodnie z ogólnoświatowymi trendami instytucje rządowe i samorządowe oraz przedsiębiorstwa wdrażają informacje przestrzenne w szeroko pojętym pojęciu zarządzania. Sektor poszukiwań i akademicki w społeczności geodetów i kartografów współpracuje z gospodarką narodową w zakresie rozwoju systemów informacji przestrzennej.

The authors have presented the results of research of the accuracy of digital data acquired by various methods for the development of databases of large-scale maps. The discussed issue is not a local issue that occurs in Poland only, of course. The digital data quality assurance may be specified as a set of features connected with the data ability to meet the current and future demands of users. The basic features that describe the digital data quality include: genealogy, accuracy, completeness, compliance and timeliness [11]. It is commonly understood that data should be complete, compliant and updated to the maximum possible level. The accuracy of the digital map database is too the key aspect to integration of geographic data and their interoperability in the base of spatial data infrastructure.(fragment of text)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bogaert P., Delince J., Kay S.: Assessing the error of polygonal area measurements: a general formulation with applications to agriculture. Measurement Science and Technology, 16(5), 2005, pp. 1170-1178.
 2. Burmanje D.A.J.: Spatial Data Infrastructures and Land Administration in Europe. FIG Article of the Month July 2005, [on-line:] http://www.fig.net/pub/ monthly_articles/july_2005/july_2005_burmanje.pdf.
 3. Croitoru A., Doytsher Y.: Accounting for Discontinuities in Cadastral Data Accuracy: Toward a Patch Based Approach. Paper of FIG Working Week in Paris, 2003, [on-line:] http://www.fig.net/pub/fig_2003/TS_15/TS15_4_Croitoru_Doytsher.pdf.
 4. Dąbrowski W., Doskocz A., Mrówczyński T.: Miasto doceniło ortofoto (The city appreciated ortophoto). Geodeta Magazyn Geoinformacyjny, 1(140), 2007, pp. 54-56.
 5. De Bruin, S.: Modelling Positional Uncertainty of Line Features by Accounting for Stochastic Deviations from Straight Line Segments. Transactions in GIS, 12(2), 2008, pp. 165-177.
 6. De Bruin S., Heuvelink G.B.M., Brown J.D.: Propagation of positional measurement errors to agricultural field boundaries and associated costs. Computers and Electronics in Agriculture, 63(2), 2008, pp. 245-256.
 7. Doskocz A.: Badanie dokładności wielkoskalowych map numerycznych wykonanych różnymi metodami (Examining of accuracy of large-scale digital maps made with different methods). Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn, 2002 (Ph.D. Thesis).
 8. Faculty of Geodesy and Land Management (FGLM) UWM in Olsztyn: Strategiczne obszary i problemy badawcze na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej (Strategic research areas of the Faculty of Geodesy and Land Management for years 2006-2010). Home site of the FGLM, [on-line:] http://www.geo.kortowo.pl/ node/84.
 9. Gazdzicki J., Linsenbarth A.: GIS in Poland: development towards SDI. Paper of 10th EC GI & GIS Workshop, Warsaw, 2004, [on-line:] http://www.ec- -gis.org/Workshops/10ec-gis/papers/23june_gazdzicki.pdf.
 10. Gościewski D.: Graficzna analiza błędów występujących w procesie przetwarzania (Graphic analysis of errors occurring in graphic-numerical and numerical-graphic processing). Zeszyty Naukowe ART Olsztyn, 6, 1999, pp. 235-248.
 11. Guptill S.C., Morrison J.L. (Ed.).: Elements ofspatial data quality. Published on behalf of the International Cartographic Association by Elsevier Science, 1995.
 12. Head Office of Geodesy and Cartography (HOGC): Standardy techniczne w Polsce (Technical standards in Poland). Home site of the HOGC, [on-line:] http://www.gugik.gov.pl/geodezja/standardy-i-wytyczne/instrukcje-i- -wytyczne/instrukcje-i-wytyczne-techniczne-wykaz.
 13. López F.J.A., Gordo A.D.A.: Analysis of Some Positional Accuracy Assessment Methodologies. Journal of Surveying Engineering, 134(2), 2008, pp. 45-54.
 14. Pachelski W., Chojka A., Zwirowicz A., Sułkiewicz M., Parzyński Z.: Teaching the basics of geomatics on the surveying faculties of University of Warmia and Mazury and Warsaw University of Technology. Paper of Fifth European GIS Education Seminar EUGISES, Cracow 2006, [on-line:] http://www.eugises. eu/proceedings2006/Papers/Pachelski_full.pdf.
 15. Preuss R.: Zakres zastosowań cyfrowej ortofotomapy w Polsce (Scope of applications of digital orthophotomap in Poland). Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, vol. 14, 2004, pp. 479-489, [on-line:] http://www.sgp. geodezja.org.pl/ptfit/wydawnictwa/bialobrzegi/Bialobrzegi2004/49-preuss.doc.
 16. Rönsdorf C.: Positional integration of geodata. EuroSDR Publication No. 48 - Related Papers, 2004, [on-line:] http://www.eurosdr.net/km_pub/no48/html/ positional/related_papers.htm.
 17. Urbański J.: Zrozumieć GIS - analiza informacji przestrzennej (Understand GIS - analysis of spatial information). WN PWN, Warszawa 1997.
 18. Wrzołek A.: Geograficzny System Informacyjny miasta Zielona Góra (Geographic Information System of the City of Zielona Góra). Materials of Conference "Geodezja w Europie - wyzwania dla administracji i firm", 2004, [on-line:] http://www.geodezja-szczecin.org.pl/stara_strona/Konferencje/Konf2004/ k10.html.
 19. Zakarevicius A., Jonauskiene I.: Statistines kontroles taikymo galimybes vertinani zemes sklypu kadastro duomenu kokybe (Opportunity to use statistical control for quality assessment of land parcels cadastral data). Geodesy and Cartography, 33(4), 2007, pp. 115-119, [on-line:] http://www.gc.vgtu.lt/en/lt/3/NR/ PUB/12520 (in Lithuanian).
 20. Zandbergen P.A.: Positional Accuracy of Spatial Data: Non-Normal Distributions and a Critique of the National Standard for Spatial Data Accuracy. Transactions in GIS, 12(1), 2008, pp. 103-130.
Cited by
Show
ISSN
2300-7095
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu