BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dobrowolska Małgorzata (Politechnika Śląska), Sikora Jagoda (Uniwersytet Śląski)
Title
Bezpieczny powrót do pracy po urodzeniu dziecka : rola spostrzeganego przez kobiety wsparcia społecznego
Safe Return to Work after Childbirth : the Role of Perceived Social Support
Source
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2019, nr 3-4, s. 139-148, rys., tab., bibliogr. 24 poz.
Keyword
Praca, Macierzyństwo, Równowaga praca-życie, Wsparcie społeczne
Labour, Motherhood, Work-Life Balance (WLB), Social support
Note
streszcz., summ.
Abstract
Powrót kobiety po urodzeniu dziecka do pracy stanowi wyzwanie nie tylko dla niej samej, ale również dla rodziny, osób bliskich, a także pracodawcy, do którego kobieta powraca po przerwie w nowej roli - pracownika matki. Celem badania była analiza mediacyjnego charakteru spostrzeganego wsparcia społecznego w relacji pomiędzy radzeniem sobie z obciążeniem w pracy a konfliktem praca-rodzina i rodzina-praca u kobiet powracających do pracy po urodzeniu dziecka. W badaniu zastosowano następujące narzędzia: Skala Konfliktu Praca-Rodzina, Rodzina-Praca, Wielowymiarowa Skala Spostrzeganego Wsparcia Społecznego, Kwestionariusz Obszarów Życia Zawodowego. W badaniu wzięło udział 414 kobiet, które powróciły do pracy po urodzeniu dziecka. Wykazano, że spostrzegane wsparcie społeczne mediuje częściowo relację pomiędzy radzeniem sobie z obciążeniem w pracy a konfliktem praca-rodzina. (abstrakt oryginalny)

The return of a woman to work after bearing a child is a challenge not only for her, but also for the family, close ones, and even the employer to which the woman returns in her new role-a mother and employee-after her break. The aim of the study was to analyze the mediating character of perceived social support in terms of coping with workload and work-family and family-work conflict in women returning to work after childbirth. The following tools were used in the study: scale of work-family and family-work conflict, the multidimensional scale of perceived social support, and a questionnaire concerning professional life areas. A total of 414 women who returned to work after having a child took part in the study. It was demonstrated that perceived social support partially mediates the relationship between coping with workload and work-family conflict. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Aryee S., Srinivas E. S., Tan H. H. (2005), Rhythms of life: antecedents and outcomes of work-family balance in employed parents, Journal of Applied Psychology, vol. 90, nr 1.
 2. Baka Ł., Cieślak R. (2010), Zależności między stresorami w pracy a wypaleniem zawodowym i zaangażowaniem w prace w grupie nauczycieli: pośrednicząca rola przekonań o własnej skuteczności i wsparcia społecznego, Studia Psychologiczne (eng. Psychological Studies), vol. 48, nr 3.
 3. Burley K. A. (1991), Family-work spillover in dual-career couples: A comparison of two time perspectives, Psychological Reports, vol. 68, nr 2.
 4. Buszman K., Przybyła-Basista H. (2017), Polska adaptacja Wielowymiarowej Skali Spostrzeganego Wsparcia Społecznego, Polskie Forum Psychologiczne, numer 4, tom XXII.
 5. Carlson D. S., Kacmar K. M., Williams L. J. (2000), Construction and initial validation of a multidimensional measure of work-family conflict, Journal of Vocational Behavior, vol. 56, nr 2.
 6. Craig L., Mullan K. (2010), Parenthood, gender and work-family time in the United States, Australia, Italy, France and Denmark, Journal of Marriage and Family, vol. 72, nr 5.
 7. Cohen S., Wills T. A. (1985), Stress, social support, and the buffering hypothesis, Psychological Bulletin, vol. 98, nr 2.
 8. Dobrowolska M., Ślazyk-Sobol M. (2017), Zaangażowanie i przywiązanie organizacyjne a wypalenie zawodowe pracujących w elastycznych formach zatrudnienia - raport z badań empirycznych, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 5 (118).
 9. Ducharme L. J., Martin J. K. (2000), Unrewarding work, coworker support, and job satisfaction: A test of the buffering hypothesis, Work and Occupations, vol. 27, nr 2.
 10. Gillet N., Colombat P., Michinov E., Pronost A. M., Fouquereau E. (2013), Procedural justice, supervisor autonomy support, work satisfaction, organizational identification and job performance: The mediating role of need satisfaction and perceived organizational support, Journal of Advanced Nursing, vol. 69, nr 11.
 11. Greenhaus J. H., Beutell N. J. (1985), Sources of conflict between work and family roles, Academy of Management Review, vol. 10, nr 1.
 12. Hewlett S. A., Luce C. B., West C. (2005), Leadership in your midst, Harvard Business Review, vol. 83, nr 11.
 13. Hewlett S. A., Luce S., Southwel C., Bernstein L. (2007), Seduction and risk: The emergence of extreme jobs, New York, Center for Work-Life Policy.
 14. House J. S. (1986), Social support and the quality and quantity of life, Research on the Quality of Life.
 15. Jokisaari M., Nurmi J. E. (2009), Change in newcomers' supervisor support and socialization outcomes after organizational entry, Academy of Management Journal, vol. 52, nr 3.
 16. Laschinger H. K. S., Leiter M. P. (2006), The impact of nursing work environments on patient safety outcomes: The mediating role of burnout engagement, Journal of Nursing Administration, vol. 36, nr 5.
 17. Leiter M. P., Maslach C. (2006), Areas of worklife survey manual, Centre for Organizational Research and Development, Acadia University, Wolfville.
 18. Mason M. A., Goulden M. (2002), Do Babies Matter? The effect of family formation on the lifelong careers of academic men and women, Academe, vol. 88, nr 6.
 19. Michel J. S., Hargis M. B. (2008), Linking mechanisms of work-family conflict and segmentation, Journal of Vocational Behavior, vol. 73, nr 3.
 20. Minnotte K. L., Minnotte M. C., Bonstrom J. (2015), Work-family conflicts and marital satisfaction among US workers: Does stress amplification matter?, Journal of Family and Economic Issues, vol. 36, nr 1.
 21. Radkiewicz P., Widerszal-Bazyl M. (2005), Psychometric properties of Work Ability Index in the light of comparative survey study, International Congress Series, vol. 1280.
 22. Terelak J. F., Izwantowska A. (2009), Adaptacja Kwestionariusza Obszary Życia Zawodowego Christiny Maslach i Michaela Leitera, Studia Psychologica, nr 9.
 23. Sęk H., Cieślak R., red. (2004), Wsparcie społeczne, stres i zdrowie, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 24. Zimet G. D., Dahlem N. W., Zimet S. G., Farley G. K. (1988), The multidimensional scale of perceived social support, Journal of Personality Assessment, vol. 52, nr 1.
Cited by
Show
ISSN
1641-0874
2543-4411
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu