BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pollak Anita (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Chrupała-Pniak Małgorzata (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Title
Czy zaangażowani pracownicy zarabiają więcej? : moderująca rola wymagań pracy w relacji zaangażowania do wynagrodzenia
Do Engaged Employees Earn More? : the Moderating Role of Work Demands in the Relationship between Work Engagement and Remuneration
Source
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2019, nr 3-4, s. 149-162, tab., bibliogr. 44 poz.
Keyword
Zaangażowanie pracowników, Wynagrodzenia, Motywacja do pracy
Employees' engagement, Remuneration, Work motivation
Note
streszcz., summ.
Abstract
Zaangażowanie w pracę jest jednym z kluczowych czynników przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Badania dostarczają dowodów na istnienie związku między zaangażowaniem w pracę i produktywnością firmy lub zwrotem z inwestycji. Natomiast relacje zaangażowania do indywidualnej efektywności w postaci wypracowanego dochodu nie zostały jednoznacznie potwierdzone. Przeprowadzona analiza moderacji ujawniła dość nieoczekiwanie, że relacja między zaangażowaniem i dochodem jest istotna statystycznie i ujemna. Dotyczy to pracowników z niskim poczuciem zagrożenia, którym nie przeszkadzają nieprzyjemne warunki pracy oraz którzy nie czują się psychicznie obciążeni pracą, natomiast czują się w niej doceniani. W pozostałych przypadkach nie potwierdzono związków między zaangażowaniem w pracę i uzyskiwanym dochodem. (abstrakt oryginalny)

Work engagement is one of the crucial factors in a company's competitive advantage. Research provides proof of a relationship between work engagement and productivity or ROA. However, research on individual effectiveness in the form of earnings has not provided such conclusive results. Analysis of moderation has revealed that the relationship between work engagement and income is statistically significant and negative, but only in the group of employee with a low sense of threat who are not troubled by unpleasant working conditions, who do not feel psychologically burdened by work, but who do feel underappreciated. In other cases, the relationship between work engagement and income was not confirmed. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ashkanasy N. M., Humphrey R. H. (2011), Current emotion research in organizational behavior, Emotion Review, vol. 3, nr 2.
 2. Bakker A. B., Albrecht S. (2018), Work engagement: current trends, Career Development International, vol. 23, nr 1.
 3. Bakker A. B., Bal M. P. (2010), Weekly work engagement and performance: A study among starting teachers, Journal of Occupational and Organizational Psychology, vol. 83, nr 1.
 4. Bakker A. B., Demerouti E. (2007), The job demands-resources model: State of the art, Journal of Managerial Psychology, vol. 22, nr 3.
 5. Bakker A. B., Demerouti E., Euwema, M. C. (2005), Job resources buffer the impact of job demands on burnout, Journal of Occupational Health Psychology, vol. 10, nr 2.
 6. Bakker A. B., Demerouti E., Sanz-Vergel A. I. (2014), Burnout and work engagement: The JD-R approach, Annual Review Organizational Psychology Organizational Behavior, vol. 1, nr 1.
 7. Bakker A. B., Hakanen J. J., Demerouti E., Xanthopoulou D. (2007), Job resources boost work engagement, particularly when job demands are high, Journal of Educational Psychology, vol. 99, nr 2.
 8. Bakker A. B., Schaufeli W. B., Leiter M. P., Taris T. W. (2008), Work engagement: An emerging concept in occupational health psychology, Work & Stress, vol. 22, nr 3.
 9. Bakker A. B., Demerouti E., Verbeke W. (2004), Using the job demands-resources model to predict burnout and performance, Human Resource Management, nr 43.
 10. Bakker A. B., Xanthopoulou D. (2013), Creativity and charisma among female leaders: the role of resources and work engagement, The International Journal of Human Resource Management, vol. 24, nr 14.
 11. Bakker A. B. (2014), Daily Fluctuations in Work Engagement: An Overview and Current Directions, European Psychologist, Advance online publication, < http://dx.doi.org/10.1027/1016-9040/a000160 >.
 12. Beal D. J., Weiss H. M., Barros E., MacDermid S. M. (2005), An episodic process model of affective influences on performance, Journal of Applied Psychology, nr 90.
 13. Cavanaugh M. A., Boswell W. R., Roehling M. V., Boudreau J. W. (2000), An empirical examination of self-reported work stress among US managers, Journal of Applied Psychology, vol. 85, nr 1.
 14. Cerasoli, C. P., Nicklin, J. M., Ford, M. T. (2014), Intrinsic Motivation and Extrinsic Incentives Jointly Predict Performance: A 40-Year Meta-Analysis, Psychological Bulletin, vol. 140, nr 4.
 15. Chirkowska-Smolak T. (2012), Psychologiczny model zaangażowania w pracę, Poznań, Wyd. Naukowe UAM.
 16. Christian M. S., Garza A. S., Slaughter J. E. (2011), Work engagement: A quantitative review and test of its relations with task and contextual performance, Personnel Psychology, vol. 64, nr 1.
 17. Chrupała-Pniak M., Grabowski D. (2016), Skala motywacji zewnętrznej i wewnętrznej do pracy (WEIMS-PL). Wstępna charakterystyka psychometryczna polskiej wersji kwestionariusza Work Extrinsic and Inrinsic Motivation Scale, Psychologia Społeczna, vol. 11, nr 3 (38).
 18. Cooper C. L., Marshall J. (1987), Źródła stresu w pracy kierowniczej i umysłowej, w Cooper C. L., Payne R. (red.), Stres w pracy, Warszawa, PWN.
 19. Crawford E. R., LePine J. A., Rich B. L. (2010), Linking job demands and resources to employee engagement and burnout: a theoretical extension and meta-analytic test, Journal of Applied Psychology, vol. 95, nr 5.
 20. Deci E. L., Ryan R. M. (2008), Self-determination theory: A macrotheory of human motivation, development, and health, Canadian Psychology, vol. 49, nr 3.
 21. Donald I., Taylor P., Johnson S., Cooper C., Cartwright S., Robertson S. (2005), Work environments, stress, and productivity: An examination using ASSET, International Journal of Stress Management, vol. 12, nr 4.
 22. Dudek B., Waszkowska M. (1996), Zagrożenie zdrowia pracowników czynnikami psychospołecznymi związanymi z pracą - wyzwanie dla służb medycyny pracy, Medycyna Pracy, nr 1.
 23. Dudek B., Waszkowska M., Merecz D., Hanke W. (1999), Ochrona zdrowia pracowników przed skutkami stresu zawodowego, Łódź, Wyd. Instytutu Medycyny Pracy.
 24. Gandham S. R. (2000), Occupational stress: Time for a policy, Safety & Health Practitioner, vol. 18, nr 1.
 25. Hackman J. R., Oldham G. R. (1975), Development of the job diagnostic survey, Journal of Applied Psychology, vol. 60, nr 2.
 26. Halbesleben J. R., Wheeler A. R. (2008), The relative roles of engagement and embeddedness in predicting job performance and intention to leave, Work & Stress, vol. 22, nr 3.
 27. Judge T. A., Thoresen C. J., Bono J. E., Patton G. K. (2001), The job satisfaction-job performance relationship: A qualitative and quantitative review, Psychological Bulletin, vol. 127, nr 3.
 28. Kunte M., Rungruang P. (2018), Timeline of engagement research and future research directions, Management Research Review, vol. 41, nr 4.
 29. Luthans F., Youssef C. M. (2007), Emerging positive organizational behavior, Journal of Management, vol. 33, nr 3.
 30. Macey W. H., Schneider B., Barbera K. M., Young S. A. (2009), Employee engagement: Tools for analysis, practice, and competitive advantage, Malden, MA, Wiley-Blackwell.
 31. Pine J. A., le, Podsakoff N. P., LePine M. A. (2005), A meta-analytic test of the challenge stressor-hindrance stressor framework: An explanation for inconsistent relationships among stressors and performance, Academy of Management Journal, vol. 48, nr 5.
 32. Podsakoff N. P., LePine J. A., LePine M. A. (2007), Differential challenge stressor-hindrance stressor relationships with job attitudes, turnover intentions, turnover, and withdrawal behavior: a meta-analysis, Journal of Applied Psychology, vol. 92, nr 2.
 33. Rich B., LePine J. A., Crawford E. R. (2010), Job engagement: antecedents and effects on job performance, Academy of Management Journal, vol. 53, nr 3, < DOI: 10.5465/AMJ.2010.51468988 >.
 34. Saks A. M., Gruman J. A. (2014), What do we really know about employee engagement?. Human Resource Development Quarterly, vol. 25, nr 2.
 35. Schaufeli W. B., Bakker A. B. (2004), Utrecht Work Engagement Scale Preliminary Manual, dostęp: 27.06.2017, < http://www.wilmarschaufeli.nl >.
 36. Schaufeli W. B., Taris T. W. (2014), A critical review of the Job Demands-Resources Model: Implications for improving work and health, w Bridging occupational, organizational and public health, Springer Netherlands.
 37. Schaufeli W. B., Salanova M., Gonzalez-Roma V., Bakker A. B. (2002), The measurement of engagement and burnout: a two-sample confirmatory factor analytic approach, Journal of Happiness Studies, vol. 3, nr 1.
 38. Sinclair R. R., Cheung J. H. (2016), Money matters: Recommendations for financial stress research in occupational health psychology, Stress and Health, vol. 32, nr 3.
 39. Szabowska-Walaszczyk A., Zawadzka A. M., Wojtaś M. (2011), Zaangażowanie w pracę i jego korelaty: adaptacja skali UWES autorstwa Schaufeliego i Bakkera, Psychologia Jakości Życia, vol. 10, nr 1.
 40. Tadić M., Bakker A. B., Oerlemans W. G. (2015), Challenge versus hindrance job demands and well-being: A diary study on the moderating role of job resources, Journal of Occupational and Organizational Psychology, vol. 88, nr 4.
 41. Tremblay M. A., Blanchard C. M., Taylor S., Pelletier L. G., Villeneuve M. (2009), Work Extrinsic and Intrinsic Motivation Scale: Its value for organizational psychology research, Canadian Journal of Behavioural Science, vol. 41, nr 4.
 42. Xanthopoulou D., Bakker A. B., Demerouti E., Schaufeli W. B. (2007), The role of personal resources in the job demands-resources model, International Journal of Stress Management, vol. 14, nr 2.
 43. Xanthopoulou D., Bakker A. B., Demerouti E., Schaufeli W. B. (2009), Work engagement and financial returns: a diary study on the role of job and personal resources, Journal of Occupational and Organizational Psychology, vol. 82.
 44. Xanthopoulou D., Bakker A. B., Ilies R. (2012), Everyday working life: Explaining within-person fluctuations in employee well-being, Human relations, vol. 65, nr 9.
Cited by
Show
ISSN
1641-0874
2543-4411
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu