BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Maciejczak Mariusz (Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland), Filipiak Tadeusz (Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland), Gardiman Massimo (CREA - Research Centre for Viticulture and Enology, Italy)
Title
Income from Vineyard Farms According to Economic Size in Selected European Union Countries
Dochody z gospodarstw winiarskich według ich wielkości ekonomicznej w wybranych krajach Unii Europejskiej
Source
Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists, 2019, T. 21, z. 3, s. 277-286, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu
Keyword
Wyniki badań, Dochody, Produkcja wina
Research results, Income, Wine production
Note
JEL Classification: Q12, D24
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Sektor winiarski odgrywa znaczącą rolę w wielu gospodarkach Unii Europejskiej. Unia Europejska jest światowym liderem w zakresie wielkości powierzchni upraw, różnorodności odmian winogron, a także produkcji wina. Celem badań było określenie rentowności gospodarstw specjalizujących się w uprawie winogron z przeznaczeniem na wino w zależności od wielkości ekonomicznej w wybranych krajach UE w latach 2004-2016. Ponadto określono poziom dochodów z tych gospodarstw na 1 ha uprawy winorośli, a także poziom dochodów rodziny i udział dopłat w całkowitych dochodach. W badanym okresie stwierdzono ogólny wzrost dochodów, które zwiększały się wraz z wielkością ekonomiczną. Wzrost ten obserwowano jednak dopiero od czwartej klasy ekonomicznej (50-100 tys. EUR). Jednocześnie wraz z wielkością ekonomiczną malał udział dopłat uzyskiwanych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. Przeprowadzone badania pozwoliły na uzyskanie informacji, które mogą być przydatne w procesie dostosowywania europejskiego sektora winiarskiego do możliwości i potrzeb rynku, w szczególności poprzez ustanowienie powiązań pomiędzy korzyściami skali a korzyściami wynikającymi z dywersyfikacji.(abstrakt oryginalny)

The wine sector is of great importance for many national economies of EU countries. The European Union is a world leader in area under grape cultivation and wine production. The goal of the paper was to determine the profitability of farms specializing in winegrape production depending on economic size in selected EU countries in the years 2004-2016. In addition, the level of farm income per 1 ha of viticulture was determined, as well as the level of family income and the share of total subsidies in total income. Overall, it was found that there was an increase in income, however income increased along with economic size. In the examined period, growth was only observed from the fourth economic class (EUR 50-100 thousand). Additionally, the share of income subsidies under CAP decreased along with economic size. The conducted research gave light to information that could prove vital to adapt the European vineyard and wine sector to the opportunities and needs of the market, namely by taking into account the links between economies of scale and economies of scope.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. damopoulos Tasso. 2011. Transportation costs, agricultural productivity, and cross-country income differences. International Economic Review 52 (2): 489-521, https://doi.org/10.1111/j.1468-2354.2011.00636.x.
 2. Adamopoulos Tasso, Diego Restuccia. 2014. The Size Distribution of Farms and International Productivity Differences. American Economic Review 104 (6): 1667-97. DOI: 10.1257/aer.104.6.1667.
 3. Corsi Alessandro, Eugenio Pomarici, Roberta Sardone. 2004. Italy: from quantity to quality [In] The world's wine markets - globalisation at work, ed. K. Anderson, 73-97. London: Edward Elgar.
 4. Delord Bernard, Étienne Montaigne, Alfredo Coelho. 2015. Vine planting rights, farm size and economic performance: Do economies of scale matter in the French viticulture sector? Wine Economics and Policy 4 (1): 22-34. DOI: 10.1016/j.wep.2015.03.001.
 5. Dogan Mesut. 2013. Does firm size affect the firm profitability? Evidence from Turkey. Research Journal of Finance and Accounting 4 (4): 53-59.
 6. Filipiak Tadeusz, Mariusz Maciejczak. 2018. Competitiveness of specialist vineyards in selected European Union countries in the years 2004-2015. [In] Proceedings of the 2018 International Conference "Economic Science For Rural Development" No. 47, 453-459, Jelgava, LLU ESAF, 9 11 May 2018. DOI: 10.22616/ESRD.2018.052.
 7. Helfand Steven M., Matthew P.H. Taylor. 2017. The Inverse Relationship between Farm Size and Productivity: Refocusing the Debate. [In] Pacific Conference for Development Economics. Riverside, California, March 11, 2017.
 8. Jónsson Bjarni. 2007. Does the size matter? The relationship between size and profitability of Icelandic firms. Bifröst Journal of Social Science 1: 43-55.
 9. Pappalardo Gioacchino, Attilio Scienza, Gabriella Vindigni, Mario D'Amico. 2013. Profitability of wine grape growing in the EU member states. Journal of Wine Research 24 (1): 59-76. DOI: 10.1080/09571264.2012.724392.
 10. Scherer Frederic M., David Ross. 1990. Industrial market structure and economic performance. Boston: Houghton Mifflin Company.
 11. Sellers-Rubio Ricardo. 2010. Evaluating the economic performance of Spanish wineries. Internatoional Journal of Wine Business Research 22 (1): 73-84. DOI: 10.1108/17511061011035215.
 12. Sellers-Rubio Ricardo, Veronica Alampi-Sottini. 2016. The influence of size on winery performance: Evidence from Italy. Wine Economics and Policy 5 (1): 33-41.
 13. Tipurić Darco. 2002. Is There relationship between firm size and profitability? Zagreb International Review of Economics and Business 5: 139-154.
 14. Townsend Rob F., Johan Kirsten, Nick Vink. 1998. Farm size, productivity and returns to scale in agriculture revisited: a case study of wine producers in South Africa. Agricultural Economics 19: 175-180.
 15. Urso Arturo, Giuseppe Timpanaro, Francesco Caracciolo, Luigi Cembalo. 2018. Efficiency analysis of Italian wine producers. Wine Economics and Policy 7 (1): 3-12. DOI: 10.1016/j.wep.2017.11.003.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0013.3015
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu