BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Paruzel-Czachura Mariola (Uniwersytet Śląski), Konieczniak Bartosz (Uniwersytet Śląski, student)
Title
Psychoterapia Gestalt w zarządzaniu zasobami ludzkimi
Gestalt Psychotherapy in Human Resource Management
Source
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2019, nr 3-4, s. 175-189, bibliogr. 49 poz.
Keyword
Psychologia, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Odpowiedzialność
Psychology, Human Resources Management (HRM), Responsibility
Note
streszcz., summ.
Artykuł został napisany w ramach grantu Rektora Uniwersytetu Śląskiego dla najlepszych studentów z dotacji na dofinansowanie zadań projakościowych. Tytuł: "Analiza technik stosowanych w terapii Gestalt po 50 latach istnienia nurtu" (2017/2018)
Abstract
Artykuł stanowi próbę przełożenia zasad stosowanych z powodzeniem w psychoterapii Gestalt do praktyki ZZL. Opisano w nim wiele możliwości wykorzystania popartych naukowo podejść, które mogą przyczynić się do wzrostu potencjału zarówno pracownika, jak i menedżera. W pierwszej części została opisana idea psychoterapii, kolejno - psychoterapia w podejściu Gestalt, a następnie - możliwości wykorzystania podejścia Gestalt w praktyce ZZL, m.in. poprzez wzrost samoświadomości, formy pracy z ciałem i emocjami, zwiększenie poziomu odpowiedzialności, roli wyznaczania figury i tła oraz zaspokajania potrzeb, a także unikanie etykietowania i nastawienie na rozwój. Autorzy odwołują się w nim nie tylko do klasycznych źródeł z psychoterapii Gestalt, lecz również do najnowszych wyników badań psychologicznych, które potwierdzają skuteczność stosowanych od lat sposobów pracy z klientem w tym ujęciu. (abstrakt oryginalny)

The article is an attempt to transferring principles successfully applied in Gestalt psychotherapy to human resource management practice. It presents many possibilities for using scientifically-based approaches that could contribute to the potential growth of both an employee and a manager. The first part consists of a characterization of psychotherapy as concept, followed by psychotherapy using the Gestalt approach, and it ultimately moves on to present potential possibilities for applying the Gestalt approach in human resource management-e.g., self-awareness growth, working with the body and emotions, increasing the level of responsibility, the role of setting figures and ground, and meeting needs as well as avoiding labeling and promoting a growth-oriented mindset. Not only do the authors draw on classic sources of Gestalt psychotherapy, but they also refer to the newest psychological studies that confirm the effectiveness of techniques for working with a client that have been applied in the Gestalt approach for many years. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Armstrong M., Taylor S. (2016), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Warszawa, Wolters Kluwer.
 2. Bar-Yoseph Levine T., red. (2012), Gestalt Therapy: Advances in Theory and Practice, London, HYPERLINK, < https://www.bookdepository.com/publishers/Taylor-Francis-Ltd"\t"_blank >, Taylor & Francis Ltd.
 3. Bhasin M. K., Dusek J. A., Chang B. H., Joseph M. G., Denninger J. W., i inni. (2017), Relaxation Response Induces Temporal Transcriptome Changes in Energy Metabolism, Insulin Secretion and Inflammatory Pathways, PLOS ONE, vol. 12, nr 2.
 4. Brinkmann S. (2010), Psychology as a moral science, New York, Springer.
 5. Buber M. (1992), Ja i Ty, Warszawa, IW PAX.
 6. Cable D. M., Gino F., Staats B. R. (2013), Breaking Them in or Eliciting Their Best? Reframing Socialization around Newcomers' Authentic Self-expression, Administrative Science Quarterly, nr 58.
 7. Carney D. R., Cuddy A. J., Yap A. J. (2010), Power posing: brief nonverbal displays affect neuroendocrine levels and risk tolerance, Psychological Science, vol. 21, nr 10.
 8. Clarkson P., Mackewn J. (2008), Fritz Perls, Gdańsk, GWP.
 9. Creswell J. D., Dutcher J. M., Klein W. M. P., Harris P. R., Levine J. M. (2013), Self-Affirmation Improves Problem-Solving under Stress, PLOS ONE, vol. 8, nr 5.
 10. Cuddy A. (2016), Wstań! Skuteczny sposób, by zyskać pewność siebie i stawić czoło wyzwaniom, Kraków, Znak Literanova.
 11. Dweck C. S. (2017), Nowa psychologia sukcesu, Warszawa, Muza SA.
 12. Fromm E., Suzuki D. T., De Martino R. (2006), Buddyzm zen i psychoanaliza, Poznań, Rebis.
 13. Grzesiuk L. (2006), Psychoterapia. Teoria, tom 1, Warszawa, Eneteia.
 14. Heslin P. A., Vandewalle D., Latham G. P. (2006), Keen to Help? Managers' Implicit Person Theories and Their Subsequent Employee Coaching, Personnel Psychology, nr 59.
 15. Houston G. (2006), Gestalt. Terapia krótkoterminowa, Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 16. Jarzombek M. (2000), The psychologizing of modernity: Art, architecture, and history, Cambridge, Cambridge University Press.
 17. Kolk B. A., van der, Stone L., West J., Rhodes A., Emerson D., Suvak M., Spinazzola J. (2014), Yoga as an adjunctive treatment for posttraumatic stress disorder: a randomized controlled trial, Journal of Clinical Psychiatry, vol. 75, nr 6.
 18. Kozielecki J. (2000), Psychologiczne koncepcje człowieka, Warszawa, Wydawnictwo Akademickie Żak.
 19. Kratochvil S. (2003), Podstawy psychoterapii, Poznań, Zysk i S-ka.
 20. Latner J. (1968), The Gestalt therapy book, Gouldsboro, The Gestalt Journal Press.
 21. Mackewn J. (1994), Modern Gestalt - An integrative and ethical approach to counselling and psychotherapy, Counselling: The Journal of the British Association for Counselling, vol. 5, nr 2.
 22. Mellibruda J. (1980), Teoria i praktyka terapii Gestalt, w Wardaszko-Łyskowska H. (red.), Terapia grupowa w psychiatrii, Warszawa, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich.
 23. Mellibruda J. (2009), Teoria i praktyka terapii Gestalt, Warszawa, Instytut Psychologii Zdrowia.
 24. Naranjo C. (2007), Gestalt therapy. The Attitude & Practice of an Atheoretical Experimentalism, Wales, Crown House Publishing Limited.
 25. Paruzel-Czachura M. (2015), Między psychologią, psychoterapią i filozofią praktyczną - poszukiwanie autentycznego życia w nurcie Gestalt, Sopot, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 26. Perlman D., Davidson R. J. (2014), Breathing-based meditation decreases posttraumatic stress disorder symptoms in U.S. military veterans: a randomized controlled longitudinal study, Journal of Traumatic Stress, vol. 27, nr 4.
 27. Perls F. S., Hefferline R. F., Goodman P. (1965), Gestalt therapy. Excitement and Growth in the human personality, New York, Delta.
 28. Perls F. S. (1957), Finding self through Gestalt Therapy, Gestalt Journal, nr 1 (1).
 29. Perls F. S. (1969), Gestalt Therapy Verbatim, New York, Real People Press.
 30. Perls F. S. (1973a), The Gestalt Approach & Eye Witness to Therapy, New York, Palo Alto, Bantam Book.
 31. Perls F. S. (1973b), Four lecturers, w Fagan J., Shepherd I. L. (red.), What is Gestalt therapy?, New York, Evenston, San Francisco, London, Perenntial Library.
 32. Perls F. S. (1975a), Group vs. Individual Therapy, w Stevens O. (red.), Gestalt is, Utah, Real People Press.
 33. Perls F. S. (1975b), Morality, Ego Boundary and Aggresion, w Stevens O. (red.), Gestalt is, Utah, Real People Press.
 34. Perls F. S. (1975c), Theory and technique of personality integration, w Stevens O. (red.), Gestalt is, Utah, Real People Press.
 35. Perls F. S. (1992), Gestalt Therapy Verbatim, New York, The Gestalt Journal Press, II wydanie popr. (styczeń, nr 1).
 36. Prochaska J., Norcross J. (2006), Systemy psychoterapeutyczne, Warszawa, Instytut Psychologii Zdrowia.
 37. Sartre J. P. (1998), Egzystencjalizm jest humanizmem, Warszawa, Muza.
 38. Schlegel R. J., Hicks J. A., Arndt J., King L. A. (2009), Thine Own Self: True Self-Concept Accessibility and Meaning in Life, Journal of Personality and Social Psychology, vol. 96, nr 2.
 39. Seppälä E. M., Nitschke J. B., Tudorascu D. L., Hayes A., Goldstein M. R., Nguyen D. T., Shariff A. F., Tracy J. L., Markusoff J. L. (2012), (Implicitly) judging a book by its cover: the power of pride and shame expressions in shaping judgments of social status, Personality and Social Psychology Bulletin, vol. 38, nr 9.
 40. Sills Ch., Fish S., Lapwort P. (1999), Pomoc psychologiczna w ujęciu Gestalt, Warszawa, Instytut Psychologii Zdrowia.
 41. Sisk V. F., Burgoyne A. P., Sun J., Butler J. L., Macnamara B. N. (2018), To What Extent and Under Which Circumstances Are Growth Mind-Sets Important to Academic Achievement? Two Meta-Analyses, Psychological Science, vol. 29, nr 4.
 42. Smith R. (1997), The Norton history of the human sciences, New York, W. W. Norton & Co, < https://www.bookdepository.com/publishers/Taylor-Francis-Ltd >.
 43. Smith E. W. L., red. (1977), The Growing Edge of Gestalt Therapy, New York, The Citadel Press.
 44. Sniekers S., Stringer S., Watanabe K., Jansen P., Coleman J., Krapohl E. i in. (2017), Genome-wide association meta-analysis of 78,308 individuals identifies new loci and genes influencing human intelligence, Nature Genetics, vol. 49, nr 7.
 45. Word C. O., Zanna M. P., Cooper J. (1974), The nonverbal mediation of self-fulfilling prophecies in interracial interaction, Journal of Experimental Social Psychology, nr 10.
 46. Wojciszke B. (2017), Psychologia społeczna, Warszawa, Scholar.
 47. Zimbardo P. G., Boyd J. (2008), Paradoks Czasu, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 48. Zimbardo P. G., Sword R. M., Sword R. K. M. (2013), Siła czasu, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 49. Zimbardo P. G., Sword R. K. M. (2018), Żyj lepiej, kochaj mądrzej, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
Cited by
Show
ISSN
1641-0874
2543-4411
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu