BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Moturi Walter (University of Georgia, USA), Florkowski Wojciech J. (University of Georgia, USA)
Title
Truck Driver Decisions in Perishable Cargo Transport: the Case of Agricultural and Food Trade in East Africa
Decyzja kierowcy ciężarówki o przewozie towarów psujących się: studium przypadku handlu towarami rolnymi i żywnością w Afryce wschodniej
Source
Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists, 2019, T. 21, z. 3, s. 324-331, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu
Keyword
Wyniki badań, Handel, Żywność, Badania ankietowe, Studium przypadku
Research results, Trade, Food, Questionnaire survey, Case study
Note
JEL Classification: R41, R49, F14
streszcz., summ.
Country
Afryka Wschodnia
East Africa
Abstract
Korytarz Północny (ang. Northern Corridor - NC) jest główną drogą łączącą kraje nieposiadające dostępu do morza z portem w Mombasie i droga ta jest często używana do przesyłki towarów, w tym ładunków szybko psujących się. Badano, w jaki sposób czynniki, takie jak: rodzaj ciężarówki, warunki pracy i osobowość kierowcy wpływają na decyzje kierowcy o przyjęciu do transportu ładunku szybko psującego się i o wielkości przewożonego ładunku. Równania dotyczące decyzji i wielkości ładunku obliczono na podstawie danych z badań ankietowych zebranych od kierowców ciężarówek podczas rozmów na przejściu granicznym pomiędzy Kenia a Ugandą we wrześniu i w październiku 2018 roku. Wyniki badań ankietowych pokazują, że kierowcy - właściciele ciężarówek oraz kierowcy będący obywatelami Kenii chętniej przyjmowali ładunki łatwo psujące się i transportowali większą ilość takiego towaru niż kierowcy pracujący dla firm przewozowych. Negatywny efekt wiązał się także z organizacją pracy kierowcy według terminarza oraz z wiekiem samej ciężarówki, prawdopodobnie z uwagi na ryzyko awarii podczas podroży.(abstrakt oryginalny)

The Northern Corridor (NC) is the main route connecting the land-locked countries of East Africa with the port of Mombasa and is heavily used for shipping goods, including perishable cargo. This paper examines how factors pertaining to truck features, job conditions, and truck driver characteristics influence the decision to accept perishable cargo and the size of an accepted perishable product shipment. The decision equation and the volume shipped equation are estimated using survey data collected from truck drivers interviewed at the border crossing between Uganda and Kenya in September and October 2018. Results show that independent truck drivers and drivers who are Kenyan citizens are more likely to accept perishable cargo and ship larger volumes than drivers working for trucking companies. The opposite influence is associated with drivers operating at set schedules and in response to the increasing truck age, possibly due to the risk of malfunction during a trip.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. AfDB (African Development Bank). 2018. East Africa Economic outlook. Macroeconomic developments and manufacturing comparative advantage and competitiveness. Abidjan: African Development Bank.
 2. Eberhard-Ruiz Andreas, Linda Calabrese. 2018. Trade facilitation, transport costs and the price of trucking services in East Africa, https://mpra.ub.uni- muenchen.de/87150.
 3. Kafeero Edward. 2007. Customs and trade facilitation in East African Community (EAC). World Customs Journal 2 (1): 63-71.
 4. Kamuruchi Grace M. 2013. Factors influencing cargo transportation by road: A case of Maersk Sealand, a transportation company in Kenya. Nairobi: University of Nairobi.
 5. KCB (Kenya Central Bank). 2018. Kenya Central Bank Indicative Exchange Rates 2018, https://www.centralbank.go.ke/forex/, access: 10.01.2018.
 6. KNBS (Kenya National Bureau of Statistics). 2018. Economic survey 2018. KNBS, https://www.knbs.or.ke/economic-survey-2018-launched/economic-survey-2018/.
 7. Lirn Taih Cherng, Rong Der Wong. 2013. Determinants of grain shippers' and importers' freight transport choice behaviour. Production Planning & Control 24 (7): 575-588.
 8. McGinnis Michael A. 1979. Shipper attitudes toward freight transportation choice: a factor analytic study. International Journal of Physical Distribution & Materials Management 10 (1): 25-34.
 9. TEA (Trademark East Africa). 2018. High economic growth projected for East Africa Region, https://www.trademarkea.com/news/high-economic-growth-projected-for-east-africa-region/, access: 10.01.2018.
 10. The East African. 2016. Intra-EAC trade falls to $5.65 billion, https://www.theeastafrican.co.ke/business/Intra-EAC-trade-falls-to--5-63-billion-/2560-3255878-14eme5t/index.html.
 11. Tongzon Jose L. 2009. Port choice and freight forwarders. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review 45 (1): 186-195.
 12. Van der Laan L. 1993. Boosting agricultural exports? A 'marketing channel' perspective on an African dilemma. African Affairs 92: 173-201.
 13. WB (The World Bank). 2009. The Little Data Book on Africa 08/09. Washington: World Bank.
 14. Wooldridge Jeffrey M. 2002. Econometric analysis of cross sectio
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0013.3385
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu