BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Poczta-Wajda Agnieszka (Poznań University of Economics, Poland)
Title
The Shoemaker's Children Go Barefoot. The Problem of Food Insecurity in Small-Scale Farms in Poland
Szewc bez butów chodzi. Problem braku bezpieczeństwa żywnościowego w małych gospodarstwach rolnych w Polsce
Source
Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists, 2019, T. 21, z. 3, s. 352-360, tab., bibliogr. 21 poz.
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu
Keyword
Bezpieczeństwo żywnościowe, Gospodarstwa rolne, Wyniki badań
Food security, Arable farm, Research results
Note
JEL Classification: Q1, Q18
streszcz., summ.
Abstract
Problem braku bezpieczeństwa żywnościowego w małych gospodarstw rolnych jest często poruszany w literaturze, ale istnieje luka badawcza w odniesieniu do tego zagadnienia w krajach rozwiniętych. Ta kwestia jest ważna, zwłaszcza w krajach o rozdrobnionej strukturze agrarnej, w tym w Polsce. Dlatego celem artykułu jest określenie poziomu braku bezpieczeństwa żywnościowego w małych gospodarstw rolnych w Polsce i wskazanie jego determinant. Analizy oparto na danych pozyskanych w badaniach pierwotnych (710 kwestionariuszy) prowadzonych wśród małych gospodarstw rolnych w Polsce. Ankieta została przeprowadzona w 2018 roku i zawierała m.in. zmodyfikowany wskaźniki bezpieczeństwa żywnościowego na poziomie gospodarstw domowych - HFIAS (Household Food Insecurity Access Scale). Według algorytmu HFIAS, 56,5% małych gospodarstw rolnych w Polsce zadeklarowało bezpieczeństwo żywnościowe, 23,5% sklasyfikowano jako borykające się z problemem łagodnego braku bezpieczeństwa żywnościowego, 11,3% odnotowało średnie problemy, a 8,6% wskazało na poważne problemy z bezpieczeństwem żywnościowym. Aby zidentyfikować czynniki wpływające na poziom braku bezpieczeństwa żywnościowego w małych gospodarstwach rolnych, zastosowano model regresji Poissona z nadwyżką zer. Wyniki badań wskazują, że gospodarstwa mające starszego kierownika, z dziećmi, posiadające wyższe dochody dyspozycyjne per capita i korzystające z własnych produktów w codziennej diecie, odczuwały mniejsze problemy z bezpieczeństwem żywnościowym. Z kolei gospodarstwa hodujące krowy mleczne i mające co najmniej pięciu członków gospodarstwa domowego charakteryzowały się większymi problemami z zapewnieniem bezpieczeństwa żywnościowego.(abstrakt oryginalny)

The problem of food insecurity of small-scale farms is often addressed in the literature, but there is a research gap with regard to food insecurity of small-scale farms in developed countries. This issue is important especially in countries with a fragmented agrarian structure, including Poland. Hence, this article aims to identify the level of food insecurity of small-scale farms in Poland and its determinants. It is based on a survey (710 questionnaires) distributed among small-scale farmers in Poland. The survey was conducted in 2018 and included the modified Household Food Insecurity Access Scale (HFIAS). According to the HFIAS algorithm, 56.5% of small-scale farms in Poland declared to be food secure, 23.5% of farms were classified as mild food insecure, 11.3% as moderate food insecure and 8.6% as severe food insecure. In order to find determinants of the level of food insecurity of small-scale farms, a zero-inflated Poisson regression model was used. Results revealed that farm households with an older manager, with children, with a higher disposable income per capita and using own products in the daily diet experienced a lower level of food insecurity. Farm households producing dairy cows and having five or more household members experienced higher food insecurity.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ahmed Umar Iaz, Liu Ying, Muhammad Khalid Bashir, Muhammad Abid, Farhad Zulfiqar. 2009. Status and determinants of small farming households' food security and role of market access in enhancing food security in rural Pakistan. PLoS ONE 12(10): e0185466. DOI: 10.1371/journal.pone.0185466.
 2. Atkins David, Robert Gallop. 2007. Rethinking how family researchers model infrequent outcomes: A tutorial on count regression and zero-inflated models. Journal of Family Psychology 21 (4): 726-735. DOI: 10.1037/0893-3200.21.4.726.
 3. Baiyegunhi Lloyd, Beatrice Oppong, Grany Senyolo. 2016. Mopane worm (Imbrasia belina) and rural household food security in Limpopo province, South Africa. Food Security 8: 153-165. DOI: 10.1007/s12571-015-0536-8.
 4. Borch Anita, Unni Kjaernes. 2016. Food security and food insecurity in Europe: An analysis of the academic discourse (1975-2013). Appetite 103: 137-147. DOI: 10.1016/j.appet.2016.04.005.
 5. Broussard Nzinga. 2019. What explains gender differences in food insecurity? Food Policy 83: 180-194. DOI: 10.1016/j.foodpol.2019.01.003.
 6. Castell Gemma, Carmen Rodrigo, Joy de la Cruz, Javier Bartrina. 2015. Household Food Insecurity Access Scale, Nutricion Hospitalaria 31 (Supl. 3): 272-278. DOI:10.3305/nh.2015.31.sup3.8775.
 7. Coates Jennifer, Anne Swindale, Paula Bilinsky. 2007. Household Food Insecurity Access Scale (HFIAS) for Measurement of Household Food Access: Indicator Guide (v.3). Washington. DC: Food and Nutrition Technical Assistance Project (FANTA). Academy for Educational Development, http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/eufao-fsi4dm/doc-training/hfias.pdf.
 8. Coleman-Jensen Alisha, Matthew Rabbitt, Christian Gregory, Anita Singh. 2018. Household Food Security in the United States in 2017. Economic Research Report No. 256. ERS USDA. https://www.ers.usda.gov/webdocs/publications/90023/err-256.pdf?v=0, access: 30.06.2019.
 9. De Cock Nathali, Marijke D'Haese, Nick Vink, Johan van Rooyen, Lotte Staelens., Hetti Schonfeldt. 2013. Food security in rural areas of Limpopo province: South Africa. Food Security 5: 269-282. DOI: 10.1007/s12571-013-0247-y.
 10. Davidova Sophia, Alaister Bailey, Janet Dwyer, Emil Erjavec, Matthew Gorton, Kennet Thomson. 2013. Semi-subsistence farming: Value and directions of development. Study. European Parliament, https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/495861/IPOL-AGRI_ET(2013)495861_EN.pdf, access: 30.06.2019.
 11. FAO, IFAD, UNICEF, WFP, WHO. 2018. The State of Food Security and Nutrition in the World 2018. Building climate resilience for food security and nutrition. Rome. FAO, http://www.fao.org/3/I9553EN/i9553en.pdf, access: 30.06.2019.
 12. Kopczewska Katarzyna, Tomasz Kopczewski, Piote Wójcik. 2009. Metody ilościowe w R. Aplikacje ekonomiczne i finansowe (Quantitative methods in R. Economic and financial applications). Warszawa. Cedewu.pl, Wydawnictwa Fachowe.
 13. Martin-Fernandez Judith, Francesca Grillo, Izabelle Parizot, France Caillavet, Pierre Chauvin. 2013. Prevalence and socioeconomic and geographical inequalities of household food insecurity in the Paris region, France, 2010. BMC Public Health 13: 486. DOI: 10.1186/1471-2458-13-486.
 14. Maxwell Daniel, Bapu Vaitla, Jennifer Coates. 2014. How do indicators of household food insecurity measure up? An empirical comparison from Ethiopia. Food Policy 47: 107-116. DOI: 10.1016/j.foodpol.2014.04.003.
 15. Mouatassim Younez, Hadj Ezzahid. 2012. Poisson regression and Zero-inflated Poisson regression: application to private health insurance data. European Actuarial Journal 2: 187-204. DOI: 10.1007/s13385-012-0056-2.
 16. Nyambayo Isabella. 2015. Food Security In Developed Countries (Europe and USA) - Is It Insecurity and Insufficiency or Hunger and Poverty in Developed Countries? BOAJ Nutrition 1: 1-7.
 17. Reincke Katrin, Elisa Vilvert, Anja Fasse, Frieder Graef, Stefan Sieber, Marcos Lana. 2018. Key factors influencing food security of smallholder farmers in Tanzania and the role of cassava as a strategic crop. Food Security 10: 911-924. DOI: 10.1007/s12571-018-0814-3.
 18. Ruane John, Karlheinz Knickel. 2016. Background document to the FAO e-mail conference on "Exploring the contribution of small farms to achieving food security and improved nutrition". Rome. Italy. 10-23.10.2016. www.fao.org/3/a-bp488e.pdf, access: 30.06.2019.
 19. Saffari Seyed, Robiah Adnan, William Greene, Meizah Ahmad. 2013. A Poisson regression model for analysis of censored count data with excess zeroes. Jurnal Teknologi (Sciences and Engineering) 63 (2): 71-74. DOI: 10.11113/jt.v63.1915.
 20. Tibesigwa Byela, Martine Visser. 2016. Assessing Gender Inequality in Food Security among Small-holder Farm Households in urban and rural South Africa. World Development 88: 33-49. DOI: 10.1016/j.worlddev.2016.07.008. Google Scholar
 21. Toader Maria, Gheorghe Roman. 2015. Family Farming - Examples for Rural Communities Development. Agriculture and Agricultural Science Procedia 6: 89-94. DOI: 10.1016/j.aaspro.2015.08.043.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0013.4072
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu