BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Olczyk Grzegorz (Kozminski University, Poland)
Title
Elements of Economic Culture as Informal Institutions in the Economic Development of Germany
Source
Ekonomia i Prawo, 2019, t. 18, nr 2, s. 233-244, bibliogr. 40 poz.
Economics and Law
Keyword
Rozwój gospodarczy, Ekonomia instytucjonalna, Kulturowe uwarunkowania
Economic development, Institutional economics, Cultural determinants
Note
JEL Classification: D02, O17, O43.
summ.
Abstract
Motivation: The author is interested in the problem of the economic development of a state wherein economic capital is described as a set of elements creating economic culture and informal institutions. Aim: Identification of the operational conditions and manifestations of institutional economics in Germany may obtain an accurate picture and understanding of the functioning their counterparts in Poland. Article is also a proposal for the development of research in the field of institutional economics and economic culture. Results: Putting the thesis that the German economy belongs to the group of the strongest in the world, the study revealed a pattern of results where the institutions were proposed as part of institutional economics, which determine economic development.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bauman, Z. (2000). Ponowoczesność jako źródło cierpień. Warszawa: Sic.
 2. Bohlke, R. (2008). Warunki rozwoju ekonomii społecznej w Niemczech. Warszawa: DnBNord.
 3. Bostan, I., Clipa, F., & Clipa, R.I. (2016). Informal institutions and economic performance. Knowledge Horizons: Economics, 8(2).
 4. Boyer, D. (2005). Spirit and system: media, intellectuals, and the dialectic in modern German culture. Chicago-London: University of Chicago Press.
 5. Boyer, D. (2006). Conspiracy, history, and therapy at a Berlin Stammtisch. American Ethnologist, 33(3). doi:10.1525/ae.2006.33.3.327.
 6. Carbaugh, D. (2017). Terms for talk, take 2: theorizing communication through its cultural terms and practices. In D. Carabaigh (Ed.), The handbook of communication in cross-cultural perspective. New York: Routledge.
 7. Chaney, L.H., & Martin, J.S. (2004). Intercultural business communication. Upper Saddle River: Pearson Prentice Hall.
 8. Creswell, J.W. & Poth, C.N. (2017). Qualitative inquiry and research design: choosing among five approaches. Thousand Oaks: Sage.
 9. Dahl, M. (2015). Niemiecki model społecznej gospodarki rynkowej jako wzór dla polskich przemian systemowych po 1989 roku. Warszawa: Elipsa.
 10. Dobroczyński, M. (2002). Ekonomiczne mocarstwa Unii Europejskiej. Toruń: Adam Marszałek.
 11. Federowicz, M. (2004). Różnorodność kapitalizmu. Instytucjonalizm i doświadczenie zmiany ustrojowej po komunizmie. Warszawa: IFiS PAN.
 12. Glaser, B.G. & Strauss, A.L. (2009). Odkrywanie teorii ugruntowanej. Strategie badania jakościowego. Kraków: Nomos.
 13. Guirdham, M. (2011). Communicating across cultures at work. Basingstoke: Palgrave Macmillan. doi:10.1007/978-0-230-34471-6.
 14. Hurn, B., & Tomalin, B. (2013). Cross-cultural communication: theory and practice. London: Palgrave Macmillan.
 15. Jemielniak, D., (2012). Badania jakościowe. Warszawa: PWN.
 16. Joynt, P., & Warner, M. (Eds.). (2002). Managing across cultures: issues and perspectives. London: Thomson Learning.
 17. Kiesling, S.F., & Paulston, C.B. (Eds.). (2008). Intercultural discourse and communication: the essential readings. Hoboken: Wiley.
 18. Kochanowicz, J., & Marody, M. (2007). Pojęcie "kultury ekonomicznej" w wyjaśnianiu polskich przemian. In J. Kochanowicz, S. Mandes, & M. Marody (Eds.), Kulturowe aspekty transformacji ekonomicznej. Warszawa: IPS.
 19. Kocka, J. (1997). O historii społecznej Niemiec. Poznań: Wydawnictwo Poznanskie.
 20. Konecki, K.T. (2000). Studia z metodologii badan jakościowych. Warszawa: PWN.
 21. Koshar, R. (1987). From Stammtisch to party: Nazi joiners and the contradictions of grass roots fascism in Weimar Germany. The Journal of Modern History, 59(1). doi:10.1086/243158.
 22. Łuczak, C., (2004). Dzieje gospodarcze Niemiec 1871-1990. Druga Rzesza i Republika Weimarska. Poznań: UAM.
 23. Mann, T. (1993). O Niemczech i Niemcach. In C. Karolak (Ed.), Niemcy o sobie. Poznań: Instytut Zachodni.
 24. Mietshäuser Syndikat. (2019). Retrieved 16.04.2019 from https://www.syndikat.org.
 25. Morgan, G. (1997). Obrazy organizacji. Warszawa: PWN.
 26. Moszyński, M., (2016). Institutional conditioning of the German labour market in the face of the global economic crisis 2008-2009. Ekonomia i Prawo. Economics and Law, 15(3). doi:10.12775/eip.2016.025.
 27. Neuliep, J.W. (2006). Intercultural communication: a contextual approach. Thousand Oaks: Sage.
 28. Orłowski, W.M. (2015). Czy Polska dogoni Niemcy? Warszawa: PWN.
 29. Ostrom, E. (2005). Understanding institutional diversity. Princeton: Princeton University Press.
 30. Pawlak, M., & Srokowski, Ł. (2014). Instytucje i organizacje. Przekraczanie paradygmatów w badaniach nad organizacjami. In M. Pawlak, & Ł. Srokowski (Eds.). Pomiędzy i wewnątrz. Instytucje, organizacje i ich działania. Warszawa: IPSiR UW.
 31. Phelps, E. (2013). Mass flourishing: how grassroots innovation created jobs, challenge, and change. Princeton: Princeton University Press.
 32. Plumpe, W. (2016). German economic and business history in the 19th and 20th centuries. London: Palgrave Macmillan.
 33. Porter, M. (2003). Postawy, wartości i przekonania a makroekonomia dobrobytu. In L. Harrison, & S. Huntington (Eds.), Kultura ma znaczenie. Poznań: Zysk i S-ka.
 34. Samovar, L.A., Porter, R.E., McDaniel, E.R., & Roy, C.S. (2014). Intercultural communication: a reader. Boston: Cengage Learning.
 35. Schneider, S.C., & Barsoux, J.L. (2003). Managing across cultures. Harlow: Prentice Hall.
 36. Stankiewicz, W. (2012). Ekonomika instytucjonalna. Zarys wykładu. Warszawa: WSBiA.
 37. Veblen, T. (1971). Teoria klasy próżniaczej. Warszawa: PWN.
 38. WeChange. (2019). Retrieved 16.04.2019 from https://wechange.de.
 39. Wiesen, S.J. (2003). West German industry and the challenge of the Nazi past, 1945-1955. Chapel Hill: University of North Carolina Press.
 40. Williamson, C.R. (2009). Informal institutions rule: institutional arrangements and economic performance. Public Choice, 139(3-4). doi:10.1007/s11127-009-9399-x.
Cited by
Show
ISSN
1898-2255
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/EiP.2019.017
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu