BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szewczyk Łukasz (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Systemy gwarantowania depozytów w państwach afrykańskich i ich znaczenie dla stabilności systemu finansowego
Deposit Guarantee Schemes in African States and Their Impact on Financial Stability
Source
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2019, t. 84 nr 1, s. 33-42, bibliogr. 13 poz.
The Poznan School of Banking Research Journal
Issue title
Bank i pieniądz w erze FinTech
Keyword
Depozyt bankowy, Bezpieczeństwo depozytów bankowych, Bezpieczeństwo finansowe
Bank deposit, Protecting bank deposit, Financial security
Note
streszcz., summ.
Country
Kraje afrykańskie
African countries
Abstract
Przedmiotem rozważań w niniejszym artykule jest kwestia gwarantowania depozytów w Afryce, z uwzględnieniem panafrykańskich systemów tworzonych w ramach unii gospodarczych funkcjonujących na tym kontynencie. Tworzenie systemów gwarantowania depozytów jest przejawem integracji, która polega na tym, że w ramach wspólnego systemu finansowego tworzy się instytucje mające bezpośredni wpływ na jego bezpieczeństwo. Nie należy jednak zapominać, że podejście do problemu stabilności systemu finansowego jest inne niż np. w państwach europejskich, zwłaszcza pod względem stopnia rozwoju sieci bezpieczeństwa finansowego, które w większości państw afrykańskich znajdują się na bardzo niskim poziomie rozwoju.(abstrakt oryginalny)

The article addresses the problem of deposit guarantee schemes in Africa, including Pan-African schemes created as part of economic unions functioning on this continent. It should be noted that the creation of deposit guarantee schemes is a sign of integration involving the creation of institutions that have a direct impact on the security of a common financial system. However, it should not be forgotten that the approach to the stability of a financial system adopted in Africa is different from that used in European countries, particularly given the level of development of the financial security network, which in most African countries is very low.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bartkowiak R., 2005, Systemy gwarantowania depozytów w Afryce i na Bliskim Wschodzie, Bezpieczny Bank, 1(26), 103-119.
 2. Danladi A., Naankiel W., 2016, Structural Adjustment Programme in Nigeria and its implications on Socio-Economic Development, 1980-1995, The Calabar Historical Journal, 6(2).
 3. Demirguc-Kunt A., Kane E., Laeven L., 2014, Deposit Insurance Database, IMF Working Paper, International Monetary Fund.
 4. DPC, 2018, Deposit protection schemes in Africa: Issues and Challenges, www.dpcorp.co.zw/assets/ dps-in-africa---issues-and-challenges-8-sept.pdf [dostęp: 29.03.2018].
 5. Financial Stability Board, 2012, Thematic Review on Deposit Insurance Systems. Peer Review Report, www.fsb.org/wp-content/uploads/r_120208.pdf?page_moved=1 [access: 9.12.2018].
 6. http://ndic.gov.ng/about-ndic-3/mandate-powers-functions/ [dostęp: 9.12.2018].
 7. International Association of Deposit Insurers, 2015, Enhanced Guidance for Effective Deposit Insurance Systems: Ex Ante Funding, Basel.
 8. International Association of Deposit Insurers, 2018, Annual Survey, www.iadi.org/en/assets/File/ Deposit%20Insurance%20Surveys/2018_IADI_Annual_Survey_16112011.xlsx [dostęp: 29.12. 2018].
 9. Nigeria Deposit Insurance Corporation, ndic.gov.ng [dostęp: 11.12.2018].
 10. Ogunleye G.A., 2002, Deposit Insurance Scheme in Nigeria: Problems and Prospects, Paper presented at the First Annual Conference of the International Association of Deposit Insurers, Basel.
 11. South African Reserve Bank, 2017, Designing a Deposit Insurance Scheme for South Africa, Discussion Paper.
 12. Szewczyk Ł., 2017, Integracja rynków finansowych w Afryce - wybrane problemy, w: K. Mitręga- Niestrój, B. Puszer, Ł. Szewczyk, Integracja regionalna w Afryce. Aspekty gospodarcze i finansowe, Warszawa: CeDeWu.
 13. www.iadi.org/en/deposit-insurance-systems/dis-worldwide/ [dostęp: 10.12.2018].
Cited by
Show
ISSN
1426-9724
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.26349/zn.wsb.w.poznaniu.0084.02
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu