BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kusa Rafał (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Title
Źródła przewagi konkurencyjnej organizacji niekomercyjnych
Source
Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Rosnących Wymagań Konsumentów, 2002, vol. 1, s. 9-13, bibliogr. 10 poz.
Keyword
Przewaga konkurencyjna, Konkurencyjność, Konkurencyjność przedsiębiorstwa
Competitive advantage, Competitiveness, Enterprise competitiveness
Note
summ.
Company
YMCA / Young Men's Christian Association
YMCA / Young Men's Christian Association
Abstract
Celem artykułu jest znalezienie podobieństw w zakresie źródeł przewagi konkurencyjnej organizacji komercyjnych i niekomercyjnych. W pierwszej części znajduje się przegląd niektórych podejść do tematu konkurencyjności przedsiębiorstw, a następnie studium przypadku YMCA z USA jako organizacji niekomercyjnej.(abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is to find similarities in the area of sources of competitive advantage of commercial and non-commercial organizations. In the first part there is a review of some approaches to the subject of competitiveness of enterprises, and then there is a case study of YMCA of the USA as a one of the non-commercial organization.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Budowanie potencjału konkurencyjności przedsiębiorstwa, pod red. M. J. Stankiewicza, TNOiK 1999.
  2. Gołębiowski T., Międzynarodowa konkurencyjność polskich przedsiębiorstw - wyzwania na dziś. w: Wspólna Europa. Międzynarodowa konkurencyjność polskich przedsiębiorstw, pod red. H. Brdulak, SGH, Warszawa 1999.
  3. Gulski B., Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa w procesie jego restrukturyzacji. w: Restrukturyzacja a konkurencyjność przedsiębiorstw, pod red. R. Borowieckiego, Akademia Ekonomiczna w Krakowie 1997.
  4. Obłój K., Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa 1998.
  5. Carr D. K., Hard К. J., Trahant W. J., Zarządzanie procesem zmian, Wydawnictwo Naukowe PWN 1998.
  6. Karlof B., Strategia biznesu. Koncepcje i modele - przewodnik, Biblioteka menedżera i bankowca 1992.
  7. Góralczyk A., Myślenie strategiczne w zarządzaniu, INFOR 1999.
  8. Hamel G., Prahalad С. K., Przewaga konkurencyjna jutra, Business Press, Warszawa 1999.
  9. Our History, Our Future, YMCAof the USA, Chicago, 2001.
  10. Bednarczyk M., Organizacje publiczne. Zarządzanie konkurencyjnością, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 2001.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu