BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pawłowska Kinga (Wyższa Szkoła Biznesu w Tarnowie)
Title
Wstępna analiza potencjału konkurencyjnego organizacji non-profit w Polsce
The Competitive Potential of Non-profit Sector in Poland - Preliminary Analysis
Source
Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Rosnących Wymagań Konsumentów, 2002, vol. 1, s. 14-28, tab., bibliogr. 49 poz.
Keyword
Analiza konkurencyjności, Potencjał konkurencyjny przedsiębiorstw, Organizacje non-profit
Competitive Intelligence (CI), Competitive potential of enterprises, Non-profit organisations
Note
summ.
Abstract
W Polsce jest ponad 45 000 organizacji non-profit, w tym różnego rodzaju fundacje, stowarzyszenia, partie polityczne i związki zawodowe, które zatrudniają 100 000 osób i angażują około 40 000 wolontariuszy. Rywalizują oni głównie między sobą oraz z organizacjami publicznymi o fundusze prywatne i publiczne. Wiele organizacji posiadających ograniczone zasoby ludzkie i finansowe musi walczyć o przetrwanie i koncentrować swoje działania na poszukiwaniu pieniędzy, zaniedbując podstawowe zadania. Celem tego artykułu jest analiza potencjału konkurencyjnego organizacji non-profit w Polsce. Definiuje sektor non-profit w Polsce, dokonuje przeglądu literatury w omawianej dziedzinie oraz prezentuje potencjał organizacyjny z uwzględnieniem podejścia konkurencyjnego.(abstrakt oryginalny)

There are over 45.000 of non-profit organizations in Poland including different kinds of foundations, associations, political parties, and trade unions, which employ 100.000 people and engage around 40.000 volunteers. They compete mostly among themselves and with public organizations for the private and public funds. A large number of those organizations having limited human and financial resources have to struggle for surviving and focus their activities on searching for money while neglecting the core tasks. The objective of this article is to analyze the competitive potential of the non-profit organizations in Poland. It defines the non-profit sector in Poland, reviews the literature in the described field, and presents the organizational potential taking into consideration competitive approach.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Abrams В., Schmitz M., (1984). The crowding-out effect of government transfer on private charitable contributions: cross-section evidence. National Tax Journal 37, 563-568.
 2. Ammonds, D.N., Hill, D.J. (1995). The viability of public-private competition as long term service delvery strategy. Public Productivity and Management Review, 19, 12-14.
 3. Auger, D. A. (1998). The non-profit-government relationship in an era of devolution: emerging perspectives on the states.
 4. Auger, D.A. (1999). Privatization, contracting and the states; lesson from state government experience. Public Productivity & Management Review 22, No. 4.
 5. Badanie na temat gotowości Polaków do przekazania 1% swoich podatków na rzecz organizacji pozarządowych i kościoła w Polsce - KLON/JAWOR, SMG/KRC, 2001.
 6. Badania wolontariatu i filantropii Polaków - KLON/JAWOR, Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu, SMG/KRC, 2001.
 7. Barnekov T. & Raffel J.A. (1990). Public Management of privatization. Public Productivity and Management Review 14, 135-152.
 8. Barrett, K.S. (1991). Panel-data estimates of charitable giving: a synthesis of techniques. National Tax Journal 44, 365-381.
 9. Behn R.D. & Kant P.A. (1999). Strategies for avoiding the pitfalls of performance contracting. Public Productivity & Management Review 22, No. 4.
 10. Bennett J.T., & DiLorenzo T.J. (1989).Unfair competition. The profits of Nonprofits. Hamilton Press.
 11. Clotfelter, C.T. (1989). Federal tax policy and charitable giving. In Magot R. (Ed.), Philanthropic giving. Oxford University Press, New York, 105-127.
 12. DeHoog, Ruth Hoogland, (1984). Contracting out for Human Services: Economic, Political and Organizationa Perspectives. Albany, NY: State University of New York Press.
 13. DeHoog, (1990). Competition, Negotiation, or Cooperation: Three Models for Service Contracting. Adiministration and Society 22(3): 317-40.
 14. Dobroczynność małych i średnich przedsiębiorstw - raport z badania PARP- KLON/ JAWOR, Gallup, 2001.
 15. Eggers, W.D. (1993). Privatization opportunities for states. Los Angeles: Reason Foundation.
 16. Globerman, S. & Vining, A.R. (1996). A framework for evaluating the government contracting-out decision with an application to information technology. Public Administration Review, 56, 577-586.
 17. Miranda R., Andersen, K.(1994). Alternative service delivery in local government, 1982-1992. Washington DC: Internationa City Management Association.
 18. Kettl, D.F. (1993). The myths, realities and challenges of privatisation. In F.J. Thompson (Ed.) Revitalization state and local public services. San Francisco: Jossey-Bass.
 19. Kettl, Donald F. (1993). Sharing Power: Public Governance and Private Markets. Washington DC: Brookings Institution.
 20. Kerlin, J., (2000). Pomoc społeczna po reformie administracyjnejl999r., maszynopis, Warszawa.
 21. Khanna J., Posnett J., Sandler T., (1995). Charity donations in the UK: New evidence based on panel data. Journal of Public Economics, 56., 257-272.
 22. Khanna J., Sandler T., (2000). Partners in giving: the crowding-in effect of UK government grants. European Economic Review 44.
 23. Kingma B.R. (1995). Do profit crowd out donations or vice versa? Nonprofit Management & Leadership 6, 21-37.
 24. Leś, E., Nałęcz, S., Wygnanski, K, (2000). Sektor non-profit w Polsce. Szkic do portretu. Warszawa.
 25. Leś, E, Mazur-Baranska A., Nałęcz S., (1999). Potencjał polskich organizacji nonprofit w realizacji programów Europejskiego Funduszu Społecznego, Warszawa.
 26. Marcuello C. &Castley D.L. (2001). Nonprofit organizations, monopolistic competition and private donations: evidence from Spain. Public Finance Review, Vol. 29., No. 3.
 27. NGO Sustainability Index - badanie stabilności trzeciego sektora w krajach Europy Środkowej i Euroazji - USAID, KLON/JAWOR, 2000.
 28. Okten C. & Weisbrod B.A. (2000). Determinants of donations in private nonprofit markets. Journal of Public Economics 75, 255-272.
 29. Pager J. (1994). Contracting out government services: lesson from the private sector. Public Administration Review, 54, 176-184.
 30. Peat B. & Castley D.L. (2001). Effective contracting of social services, Nonprofit Management & Leadership 12, No. 1.
 31. Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych w Polsce - KLON/JAWOR 2001.
 32. Posnett J., Sandler T, (1989). Demand for charity donations in private non-profit markets. The case of the UK., Journal of Public Economics, 40., 187/200.
 33. Raport Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Współpraca administracji rzędowej z organizacjami pozarządowymi w 2001 r.,Warszawa 2001.
 34. Raporty organizacji KLON/JAWOR.
 35. Rose-Ackerman S. (1986). Do government grants to charity reduce private donations? Rose-Ackerman. S. (Ed.) The economics of nonprofit institutions. Oxford University Press, New York, pp 313-329.
 36. Salamon L. & Anheier H. (1999). Global civil society: dimensions of the nonprofit sector. John Hopkins Comparative Nonprofit Sector project. Baltimore: John Hopkins University.
 37. Salamon L., Hems L., and Chinnock K. (2000). The Nonprofit Sector: For What and for Whom? Working paper. John Hopkins University.
 38. Savas, E.S.(1987). Privatization: the key to better government. Bridgeport, CT: Chatham House.
 39. Savas, E.S. (2000). Privatization and Public Private Partnership. New York: Chatham House.
 40. Savas, E.S. (2002). Competition and choice in the New York City social services. Public Administration Review, vol. 62, No. 1.
 41. Schiff J., (1985). Does government spending crowd out charitable contributions? National Tax Journal 38, 535/546.
 42. Sektor pozarządowy w Polsce - podstawowe statystyki - KLON/JAWOR 1998.
 43. Siegel, G.B. (1999). Where are we on local government service contracting?. Public Productivity & Management Review, Vol.22, No.3, 365-388.
 44. Smith S.R. & Lipsky M. (1993). Nonprofits for hire. The welfare state in the age of contracting. Cambridge, MA: Harvard University Press.
 45. Starr, P. (1988). The limits of privatisation. Washington DC: Economy Public Institute.
 46. Steinberg R. (1991). Does government spending crowd-out donations? Interpreting the evidence. Anals of Public and Cooperative Economics 3, 591-617.
 47. Touche Ross.(1987). Privatization in America. Washington DC.
 48. Wallin, B.A., (1997). The need for a privatization process: lessons from development and implementation. Public Administration Review, 57 (1), 11/20.
 49. Whitehead, N., (1999). What price expertise? Constructing the future. Issue 4. BRE, Garston, Watford.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu