BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rojek Tomasz (Akademia Ekonomiczna w Krakowie)
Title
Zorientowanie na wartość a dylematy funkcjonowania sieciowych przedsiębiorstw handlowych
Orientation for Value and Network Functioning Dilemmas of Trade Enterprises
Source
Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Rosnących Wymagań Konsumentów, 2002, vol. 1, s. 29-40, rys., bibliogr. 20 poz.
Keyword
Analiza wartości, Wartość przedsiębiorstwa, Przedsiębiorstwo handlowe, Handel, Sieci handlowe
Value analysis, Enterprise value, Commercial enterprises, Trade, Chain stores
Note
summ.
Abstract
Contemporary market, mainly the processes driving at its globalisation, put new diallenges in front of enterprises. More often the basic factor of development are knowledge, new structures and organisational solutions. The market is changing constantly, as well as enterprises where strategic goal is maximizing its value. The idea named as " Value Based Management" is related to the realisation of the goal. It plays an important role in the processes of goals integration of the enterprises' owners, their managers, as well as during the estimation of effects and efficiency of enterprises functioning. Borders abolition between countries and liquidation of barriers on particular markets foster internationalisation processes of countries and regions. In Poland trade plays particular role especially in adjustment processes. Trade is a sector where observe the highest growth and adjustment to the market economy. In the paper the model of trade enterprise network is presented - as an answer for challenges placed by the global market. (abstrakt oryginalny)

Contemporary market, mainly the processes driving at its globalisation, put new diallenges in front of enterprises. More often the basic factor of development are knowledge, new structures and organisational solutions. The market is changing constantly, as well as enterprises where strategic goal is maximizing its value. The idea named as " Value Based Management" is related to the realisation of the goal. It plays an important role in the processes of goals integration of the enterprises' owners, their managers, as well as during the estimation of effects and efficiency of enterprises functioning. Borders abolition between countries and liquidation of barriers on particular markets foster internationalisation processes of countries and regions. In Poland trade plays particular role especially in adjustment processes. Trade is a sector where observe the highest growth and adjustment to the market economy. In the paper the model of trade enterprise network is presented - as an answer for challenges placed by the global market. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. T. Białas, J. Rybicki: Zarządzanie wartością firmy, Przegląd Organizacji, 1995, nr 8.
 2. R. Borowiecki, A. Jaki, J. Kaczmarek: Metody i procedury wyceny przedsiębiorstw i ich majątku, Wydawnictwo PSB, Kraków 1998.
 3. R. Borowiecki, T. Rojek, Polskie przedsiębiorstwa w perspektywie członkostwa w Unii Europejskiej - restrukturyzacja jako wymóg racjonalności ich działania i konkurencyjności, "Master of Business Administration", 2000, nr 4 (45).
 4. T. Copeland, T. Koller, J. Murrin: Wycena: mierzenie i kształtowanie wartości firm, WIG PRESS, Warszawa 1997.
 5. F. Czerniawska, G. Potter, Business a Virtual World. Exploting Information for Competitive Advantage, Macmillan Business, London 1988.
 6. A. Duliniec: Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 7. J. Duraj: Wartość rynkowa przedsiębiorstwa jako problem korzyści akcjonariu-szy. /W:/ Efektywność zarządzania finansami w przedsiębiorstwie, Wyd. Uni-wersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1995.
 8. J. Duraj: Wartość rynkowa jako cel i kryterium oceny realizacji funkcji finansowej. /W:/ Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Prace Naukowe nr 705, AE, Wrocław 1995.
 9. M. Dziura, A. Marzec, S. Matuszewska, Globalizacja a nowe tendencje w zarzą-dzaniu przedsiębiorstwem, (W:) Zarządzanie wiedzą a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw, praca zbiorowa pod red. R. Borowieckiego, AE w Krakowie - TNOiK, Kraków 2000.
 10. A. Jaki, T. Rojek, Zorientowanie na wartość jako strategia rozwoju przedsiębior-stwa, (W:) Zarządzanie finansami. Współczesne tendencje w teorii i praktyce, tom 1, praca zbiorowa pod red. D. Zarzeckiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2000.
 11. A. Jaki, T. Rojek, Zarządzanie wartością a rozwój przedsiębiorstw globalnych, (W:) Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, praca zbiorowa pod red. E. Urbańczyka, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2001.
 12. A. Jaki, T. Rojek, Restrukturyzacja a kreowanie wartości przedsiębiorstwa, (yj:) Zarządzanie finansami. Klasyczne zasady - nowoczesne narzędzia, tom 1, praca zbiorowa pod red. D. Zarzeckiego, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2002.
 13. S. Kasiewicz: Zarządzanie wartością spółki publicznej, /W:/ Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1995.
 14. A.K. Koźmiński, Badanie procesów zarządzania w kontekście wyzwań przyszłości, (W:) Raport o zarządzaniu, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, Warszawa 1997.
 15. T. Rojek, Rozwój sieci wyzwaniem strukturalno - organizacyjnym handlu XXI wieku, (W:) Wyzwania rozwojowe a restrukturyzacja przedsiębiorstw, praca zbio-rowa pod red. R. Borowieckiego, AE w Krakowie, Kraków 1999.
 16. T. Rojek, Przedsiębiorstwo sieciowe jako jedna z form organizacji globalnych, (W:) Zarządzanie organizacjami gospodarczymi w warunkach globalizacji, praca zbiorowa pod red. J. Lewandowskiego, Wydawnictwo "Elipsa", Łódź 2000.
 17. Rynek i konsumpcja, Raporty z badań - rok 1998, Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji, Warszawa 1999.
 18. W. Skoczylas: Wartość przedsiębiorstwa w systemie jego oceny, Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1998.
 19. A. Szromnik, Wpływ zagranicznych sieci supermarketów na przeobrażenia pod-miotowej struktury systemu dystrybucji produktów w Polsce, (W:) Materiały kon-ferencyjne LOGISTYKA '99 - Rynek, dystrybucja, zapasy, Warszawa 1999.
 20. Wertmanagement. Ein Instrument zur Steigerung des Unternehmenswertes, Hrsg, von H. Pernsteiner, Linde Verlag, Wien 2001.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu