BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wach Krzysztof (Akademia Ekonomiczna w Krakowie)
Title
Budowanie pozycji konkurencyjnej szkoły wyższej w warunkach wzmożonej konkurencji
Creating the Competitiveness Position of Higher Schools under Conditions of Intensive Competitiveness
Source
Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Rosnących Wymagań Konsumentów, 2002, vol. 1, s. 41-50, rys., bibliogr. 17 poz.
Keyword
Szkolnictwo wyższe, Konkurencyjność, Konkurencja
Higher education, Competitiveness, Competition
Note
summ.
Abstract
Rynek usług edukacyjnych w Polsce wciąż rośnie / rośnie. W dzisiejszych czasach niezwykle ważne jest stworzenie właściwej strategii dla liceum, aby skutecznie konkurować na tym rynku. W artykule przedstawiono czynniki wpływające na pozycję konkurencyjną szkół wyższych. Autor stara się pokazać, jak ważna jest wirtualna organizacja, technologia informacyjna i wysoka dla szkół wyższych.(abstrakt oryginalny)

The market of educational services has been stil/ increasing in Poland. Nowadays i t is crucial to create t he proper strategy for a high school to compete successfully on that market. The article presents factors which have im pac t on the competitiveness position of higher schools. The author tries to show the importance o f virtual organization, high and information technology !T for higher schools.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. l. Chmielecka E., Czy rankingi uczelni wpływają na jakość edukacji wyższej? [w:) Doświadczenia i perspektywy uczelni niepaństwowych. Jakość Kształcenia. Konferencja Rektorów Uczelni Niepaństwowych, Kraków 2000 r..
 2. Elektroniczna wersja "Polityki" http:/ /polityka.onet.pl.
 3. Elektroniczna wersja "Rzeczpospolitej" http:/ /www.rp.pl.
 4. Elektroniczna wersja "Wprost" http:/ /kariera.wprost.pl.
 5. Pawłowski K., Sukces środowiskowy {w:] "Forum Akademickie" Nr 11/1998.
 6. Ranking niepublicznych szkól biznesu "Perspektywy" NrS/2001.
 7. Ratajczak Z., Akredytacja jako czynnik rozwoju uniwersytetu {w:] "Forum Akademickie" Nr 2/1999.
 8. Ratajczak Z., Rankingi są na ogół oparte na kryteriach ilościowych, co nie jest w pełni tożsame z oceną jakości, {w:] "Forum Akademickie" Nr 7-812000.
 9. Rocki M., Gdzie są jasne kryteria {w:] "Forum Akademickie" Nr 7-81200.
 10. Serwis elektroniczny Prezesa Rady Ministrów RP http:/ /www.premier.gov.pl.
 11. Setwis Internetowy Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych http:/ /www .fundacja.edu. p l.
 12. Serwis internetowy GUS http:/ /www.stat.gov.pl.
 13. Serwis internetowy "Szkoły Biznesu" http:/ /www.szkolybiznesu.pl.
 14. Strategia Rozwoju Uczelni {praca zbiorowa), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2001 {mateńały do użytku wewnętrznego).
 15. Szabłowski J., Doświadczenia i perspektywy uczelni niepaństwowych . Jakość Kształcenia, Konferencja lRektorów Uczelni Niepaństwowych, Kraków 2000, Rozwój wyższego szkolnictwa niepaństwowego w Polsce- wybrane problemy.
 16. Ustawa o szkolnictwie wyższym z dnia 12 września 1990 roku [Dz. U. Nr 65, poz.386).
 17. Ustawa o wyższych szkołach zawodowych z dnia 26 czerwca 1997 roku [Dz.U. Nr 96, poz.5901
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu