BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bąk Janusz (Wyższa Szkoła Biznesu w Tarnowie)
Title
Controlling a systemy wczesnego ostrzegania
Controlling Versus Early-Waming Systems
Source
Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Rosnących Wymagań Konsumentów, 2002, vol. 1, s. 61-68, tab., bibliogr. 16 poz.
Keyword
Controlling, System wczesnego ostrzegania, Zarządzanie strategiczne, System kontroli
Controlling, Early warning system, Strategic management, Control system
Note
summ.
Abstract
Ryzyko, niepewność, niestabilność i uolatility stają się nieodłącznymi cechami środowiska firmy. Radzenie sobie z nimi wymaga zarządzania strategiami, co oznacza wykorzystanie okazji i zminimalizowanie zagrożeń. Systemy kontroli i wczesnego ostrzegania to pojęcia, które mają na celu zorientowanie systemu zarządzania firmy na strategię i ułatwiają proces dostosowania działalności firmy do szybko zmieniającego się środowiska. Ten artykuł próbuje przedstawić istotę obu pojęć, a także wskazać różnice między nimi.(abstrakt oryginalny)

Risk, uncertainty, instability, and uolatility a re becoming inseparable features of the company's enuironment. Coping with them requires strategie management, which standsfor taking aduantage of opportunities as well as minimizing threats. Both controlling and early-warning systems a re eoncep ts which a im to giue the company's management system a strategie orientation, and facilitates the processof adapting the company's operations to rapidly changing enuironment. This artide attempts at presenting the essence o f both concepts as well as pointing to differences between them.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. l. Alter S., lnformation Systems.A Management Perspective, Addison-Wesley Publishing Company 1992.
 2. Biliński W. F., Wczesne ostrzeganie w organizacjach gospodarczych i jednostkach administracyjnych, Przegląd Organizacji 2-3/1990.
 3. Coffman B. S., Weak Signal@ Research, www.mgtaylotcom. 1997.
 4. Oworzecki Z., Systemy wczesnego ostrzegania w zarządzaniu strategicznym organizacjq gospodarczą, Doskonalenie Kadr Kierowniczych 7-8/1985.
 5. Aakiewicz W., Systemy informacyjne w zarządzaniu (uwarunkowania, technologie, rodzaje), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2002.
 6. Hunek J . K., Systemy wczesnego ostrzegania, Przegląd Organizacji 5/1989.
 7. Jędralska K., System wczesnego ostrzegania (SWO) jako instrument controllingu, [w:] pod red. H. Bienioka, Metody i techniki diagnozowania systemu zarządzania przedsiębiorstwem, AE im. Karola Adamieckiego, Katowice 1997.
 8. Łukasik Z. , Teoria informacji i sygnałów, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom 1999.
 9. 9 . Marciniak S., Controlling. Filozofia, projektowanie, Difin, Warszawa 2001.
 10. Nowosielski S., Controlling w literaturze i praktyce, Przegląd Organizacji 12/ 1998.
 11. Pićciennik-Napierałowa J., Controlling- nowoczesne narzędzie zarządzania, Racunkowość 6/200 l.
 12. Sopińska A , Podstawa informacyjan zarządzania strategicznego w polskich przedsiębiorstwach w świetle wyników badań spółek akcyjnych należących do narodowych funduszy inwestycyjnych, Organizacja i Kierowanie 2/2000.
 13. Vollmuth H. J. , Controlling. Instrumenty od A do Z, Placet, Warszawa 1997.
 14. Vollmuth H. J ., Controlling. Flanowanie, kontrola, kierowanie, Placet, Warszawa 1998.
 15. Weber J . Nowe perspektywy i instrumenty controllingu, [w:) Controlling w zarządzaniu i firmą . Problemy, projekty, instrumenty doświadczenia , Profit, Katowice 1999.
 16. Wierzbiński J ., Systemy wczesnego ostrzegania w przedsiębiorstwie, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw 8/1998
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu