BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Choroszczak Jerzy (Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu)
Title
Wpływ misji na funkcjonowanie przedsiębiorstw
The Influence of the Mission on the Function of the Company
Source
Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Rosnących Wymagań Konsumentów, 2002, vol. 1, s. 69-81, rys., bibliogr. 21 poz.
Keyword
Funkcjonowanie przedsiębiorstwa na rynku, Przedsiębiorstwo, Misja przedsiębiorstwa
Enterprises functioning in the market, Enterprises, Enterprise mission
Note
summ.
Abstract
Celem tego artykułu jest pokazanie postrzegania misji jako źródła zysków na rynku, a także znalezienie odpowiedzi na pytanie, jaka jest funkcja misji, jakie są zalety posiadania misji przez współczesną firmę. Pierwsza część tego artykułu pokazuje różne aspekty misji znalezione w literaturze i różne elementy w ramach misji. Kolejna część tego artykułu pokazuje szczegóły, jakie ma zadanie w firmie. Wreszcie artykuł pokazuje różne aspekty procesów budowania dobrze funkcjonującej misji.(abstrakt oryginalny)

The goal o f this artideisto show the perception of the mission as the source of the profits on the market, as well as finding the answer what is the function of the mission, what are the advantages of owning a mission by a contemperary company. The first part of this artide shows different aspects of the mission found in the literature and different elements as the part of the mission. The next part of this artide shows t he details w h ich holds t he mission in the company. Finally, the article shows different aspects of processes of building well-functioned mission.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. l. Brown J. K., Corporate Soul Searching: The Power of Mission Statements, Across the Board, March 1984.
 2. Byars L. L., Neil T. C. Organizational Philosophy and Mission Statements, Planning Review, July-August 1987.
 3. Coulson-Thomas C., Strategie Vision or Strategie Con? Rhetoric or Reality, Long Range Planning, nr 25, 1992.
 4. David F. R., How Companies Define Their Mission, Long Range Planning, nr l, 1989.
 5. Dlaczego przedsiębiorstwo potrzebuje wizji, Zarządzanie na Świecie 11/1996.
 6. Dwojacki P., Misja, Przegląd Organizacji 10/1995.
 7. Dwojacki P., Składniki misji- tożsamość firmy, Przegląd Organizacji 11/1995.
 8. Dwojacki P., Składniki misji- wizja przyszłości, Przegląd Organizacji 12/1995.
 9. Filozofia i wizja przedsiębiorstwa, Zarządzanie na Świecie 1/1993.
 10. Gierszewska G., Zarządzanie strategiczne, Warszawa 2000.
 11. Hill Ch., Jones G., Strategie Management, Houghton Mifflin Comp., Boston 1992.
 12. Koch R., Strategia. Jak opracować i wprowadzić w życie najskuteczniejszą strategię, Przewodnik, Kraków 1998.
 13. Obłój K., Strategia organizacji, Warszawa 2000.
 14. Payne A., Marketing usług, Warszawa 1997.
 15. Penc J., Strategie zarządzania, Warszawa 1994.
 16. Pierścionek Z., Strategie rozwoju firmy, Warszawa 1996.
 17. Pierścionek Z., Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie, Warszawa 1995.
 18. Stabryła A., Zarządzanie strategiczne, Warszawa-Kraków 2000.
 19. Stochowski W., Jak definiować misję, Przegląd Organizacji 11/1994.
 20. Stoner J. A. F., Wankel C., Kierowanie, Warszawa, 1992.
 21. Wawrzyniak B., Polityka strategiczna przedsiębiorstwa, Warszawa 1989
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu