BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ćwiklicki Marek (Akademia Ekonomiczna w Krakowie)
Title
Doskonalenie procesów biznesowych za pomocą systemów Workflow
Workflow Systems for Business Process Improvement
Source
Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Rosnących Wymagań Konsumentów, 2002, vol. 1, s. 82-92, rys., bibliogr. 6 poz.
Keyword
Systemy workflow, Zarządzanie przepływami pracy, Procesy biznesowe
Workflow systems, Workflow management, Business processes
Note
summ.
Abstract
W poniższym artykule przedstawiono metodologię systemów przepływu pracy do doskonalenia procesów biznesowych. Wdrożenie systemów przepływu pracy zilustrowano przykładem, obejmującym oprócz metodologii graficzną prezentację analizowanych procesów. Omówiono również warunki udanego zastosowania systemów przepływu pracy w zakresie komputeryzacji procesów.(abstrakt oryginalny)

In the following article the methodology of worklfow systemsfor business process improvement was presented. Workflow systems implementation was illustrated by the example, cointaining besides the methodology, the graphic presentation of analyzed processes. Also the conditions for successful application of workflow systems were discussed in the terms of computerization of processes.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Denning P.J ., Medina-Mora R. , Case Study of Course Scheduling in a University , http://cne.gmu.edu/modules/workflow/univ-case-study.html, George Mason University 1991.
  2. Hammer M., Reinżynieria i jej następstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
  3. 3 . Martyniak Z., Nowe metody organizacji i zarządzania , Wyd. AE w Krakowie, Kraków 1998.
  4. 4 . Martyniak Z., Teoretyczne podstawy systemów workflow, ",nformatyka", nr 3 2000.
  5. Martyniak Z., Organizacja i zarządzanie . 70 problemów teorii i praktyki, Kraków- Kluczbork 200 l .
  6. 6 . Schal T., Workflow Management Systems for Process Organisations, Springer 1996.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu