BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Górecki Maciej (Classen - Pol S.A. , Zwonowice)
Title
Kształtowanie nowoczesnego systemu wynagradzania w przedsiębiorstwie na przykładzie firmy "CLASSEN- POL" S.A.
Forming a Modern Reward System in a Company. Classen-Pol, pic Case Study.
Source
Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Rosnących Wymagań Konsumentów, 2002, vol. 1, s. 93-101, tab., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Formy wynagradzania, Kompetencje pracownicze, Nagrody, Kształtowanie wynagrodzeń, Studium przypadku
Forms of remuneration, Employees competencies, Employee reward, Shaping remuneration, Case study
Note
summ.
Company
CLASSEN- POL S.A.
Abstract
W nowoczesnej koncepcji systemu wynagradzania zaleca się stosowanie wyceny zadań i oceny kompetencji pracowników w celu oceny schematu wynagradzania pracowników. Należy wziąć pod uwagę, jak trudne i uciążliwe jest dane zadanie, a także jak kompetentny jest pracownik wyznaczony do wykonania zadania przy szacowaniu poziomu nagrody. W pracy przedstawiono praktyczne aspekty korzystania z tego rodzaju systemu nagród na przykładzie wybranej firmy.(abstrakt oryginalny)

The modern concept oj reword system recommends using task valuation and employee competence valuation in order to assess employee reword scheme. It should be taken in to account how difficult and burdensame a given task is as well as how competent a given employee assigned to do the task is while estimating the reward level. This paper presents practical aspects of using this type of reward system based on the example of the chosen company.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Borkowska S., Jak wynagradzać, PWE Warszawa 1992.
  2. Borkowska S., System wynagrodzeń w organizacji, "Personel" 1999 nr 7- 8, dodatek Doradca Personalny.
  3. Czajka Z. , Zasady wynagradzania w gospodarce rynkowej, IPiSS Warszawa 1992.
  4. 4 . Dec M., Wynagradzanie kompetencji, "Personel" 1999 nr 7- 8, dodatek Doradca Personalny.
  5. Kopertyńska W., System motywowania płacowego w centrach odpowiedzialności, " Przegląd Organizacji" 1998 nr l .
  6. Metich A, Organizaca i technika płac w przedsiebiorstwie, PWE Warszawa 1987.
  7. Pocztowski A, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Zarys problematyki i metod, Antykwa Kraków 1998.
  8. Sekuła Z., Taryfikacja pracy, "Przegląd Organizacji" 1992 nr 10.
  9. Sekuła Z., Tendencje i zasady tworzenia uniwersalnych systemów premiowania, "Przegląd Organizacji" 2000 nr 10,
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu