BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kierczyńska Sylwia (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Title
Zmiany w produkcji i eksporcie malin i wiśni w krajach Europy Południowej i Wschodniej i ich znaczenie dla produkcji w Polsce
Changes in Raspberry and Sour Cherry Production and Export in Southern and Eastern Europe and Implications for Polish Production
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 2019, t. 19(34), z. 2, s. 65-76, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences SGGW - Problems of Word Agriculture
Keyword
Owoce, Handel zagraniczny, Import, Eksport
Fruit, Foreign trade, Import, Export
Note
streszcz., summ.
Country
Europa Południowa, Europa Wschodnia
South Europe, Eastern Europe
Abstract
Celem pracy było zbadanie jak zmieniała się produkcja i eksport owoców, które są domeną polskiej produkcji na rynku międzynarodowym, czyli malin i wiśni, w krajach Europy Wschodniej i Południowej w okresie 2006-2017. Do analizy produkcji owoców wykorzystano dane pochodzące z bazy Faostat, a wielkości eksportu - dane z bazy Comtrade. Przeprowadzona analiza wskazała na rozwój produkcji oraz wzrost eksportu malin w krajach o mniejszym areale upraw tych owoców oraz stabilizację w krajach posiadających dużą powierzchnię upraw malin. W przypadku wiśni, w większości krajów, zarówno o dużej jak i małej powierzchni nasadzeń, potencjał produkcyjny oraz zbiory owoców tego gatunku zmniejszały się. Eksport wiśni zwiększał się szczególnie z krajów o mniejszym potencjale w produkcji wiśni. Rozwój produkcji i eksportu malin z krajów o dotychczas mniejszym potencjale produkcyjnym może w przyszłości stanowić konkurencję dla Polski na rynkach międzynarodowych. (abstrakt oryginalny)

The aim of the study was to examine the changes in production and export of raspberries and sour cherries, which are the domain of Polish production on the international markets, in the countries of Eastern and Southern Europe during the 2006-2017. There was used data from Faostat database for the analysis of fruit production, and from Comtrade database for the analysis of export volume. Study points to the development of production and an increase in the export of raspberries in countries with a smaller area of cultivation of this fruit crops and stability in countries with a large area of crops of raspberries. In the case of sour cherries, in most countries, both large and small area plantings, production potential, and volume of production of fruit of this species declined. The export of sour cherries increased particularly from countries with less potential in the production of sour cherries. The development of the production and export of raspberries from countries with lower production capacity may in the future be competition for Poland on the international markets. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Brás de Oliveira, P., Lopes da Fonseca, L. (2010). Small fruit production. Research trials. FOLHA DIVULGAÇÃO HEF -Nº 1.
 2. Bulatović, M.L., Rajić, Z., Dokowić, J., (2013). Development of fruit production and processing in the Republic of Serbia. Economics of Agriculture (60)1, 141-151.
 3. Domozetova, D.D. (2012). State and perspectives of raspberry production in Bulgaria, AgroLife Scientific Journal (1), 97-102.
 4. http://www.sadyogrody.pl/handel_i_dystrybucja/106/bosnia_i_hercegowina_coraz_bardziej_widoczna_na_swiatowym_rynku_malin,14137.html. Dostęp 2018-06-19.
 5. https://www.freshfruitportal.com/news/2017/06/13/portugal-blueberry-exports-expected-catch-raspberries/. Dostęp 2019-01-09.
 6. https://www.fresh-market.pl/owoce/maliny/węgirscy producenci rezygnują z uprawy malin,p109267395. Dostęp 2018-06-18.
 7. Kierczyńska, S. (2016). Zmiany w powierzchni upraw i cenach skupu malin i truskawek a płatności z tytułu owoców miękkich w wybranych krajach Unii Europejskiej (Variability of cultivation area and fruit prices of raspberries and strawberries and the separate soft fruit payment in the selected European Union countries). Problemy Rolnictwa Światowego, 16(2), 165-175.
 8. Nemeth, S., Masar, I. (2014). Fruit production and trade comparison in Hungary and Slovakia. Ekonomika polnohospodarstva, Rocnik XIV. 4/2014, 4-15.
 9. Nosecka, B. (red), Bugała, A., Kraciński, P., Strojewska, I., Zaremba, Ł. (2017). Polski i światowy rynek wybranych owoców, warzyw i ich przetworów (Polish and global market of fruits, vegetables and their preserves). IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 10. Nosecka, B., Bugała, A., Paszko, D., Zaremba, Ł. (2012). Sytuacja na światowym rynku wybranych produktów ogrodniczych i jej wpływ na polski rynek ogrodniczy (The situation on the world market of selected horticultural products and its impact on the Polish market). IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 11. Sałyga, S. (2018). Czy powinniśmy obawiać się Ukrainy, Serbii i Mołdawii jako eksporterów owoców? (Should we be afraid of Ukraine, Serbia and Moldova as fruit exporters?). Pobrano27.02.2018 z: www.sadyogrody.pl.
 12. Stolarska, A. (2014). Demand of polish households for fruit as an opportunity for the development of domestic fruit production. Acta Scintiarum Polonorum, Oeconomia 13(4), 157-167.
 13. www.comtrade.un.com.
 14. www.faostat.fao.org.
 15. Zaremba, Ł. (2014). Polski i światowy rynek malin i ich przetworów (Polish and global market of raspberries and their preserves). Problemy Rolnictwa Światowego 14(1), 148-156.
Cited by
Show
ISSN
2081-6960
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/PRS.2019.19.2.24
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu