BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kafel Tomasz (Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie; Akademia Ekonomiczna w Krakowie)
Title
Kluczowe czynniki sukcesu w organizacjach non-profit
Key Success Factors in Non-profit Organizations
Source
Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Rosnących Wymagań Konsumentów, 2004, vol. 3, s. 13-29, tab., bibliogr. 19 poz.
Keyword
Organizacje non-profit, Zarządzanie organizacją non-profit, Badania ankietowe
Non-profit organisations, Management of non-profit organization, Questionnaire survey
Note
summ.
Company
Polski Czerwony Krzyż
Abstract
W literaturze fachowej znaleźć można rezultaty badań związanych z identyfikowaniem kluczowych czynników sukcesu w organizacjach non-profit (tab.2). Podobnie jak w przypadku organizacji komercyjnych, tak i w organizacjach nie zorientowanych na zysk, można mówić o czynnikach, które mają wpływ na sukces niezależnie od tego jaki sektor analizujemy. Jednakże z punktu widzenia informacji jakie niezbędne są do przeprowadzenia strategicznej diagnozy zasobów konkretnej organizacji niezbędne staje się zdefiniowanie typowych dla sektora w którym działa KCS-ów. W prowadzonych przez autora referatu badaniach podjęto próbę ustalenia kluczowych czynników sukcesu w dwóch dziedzinach działania typowych dla organizacji non-profit tj: działalności opiekuńczej oraz pośrednictwa pracy. Badaniami objęte zostały wszystkie Zarządy Rejonowe Polskiego Czerwonego Krzyża (w przypadku działalności opiekuńczej) oraz wszystkie Powiatowe Urzędy Pracy (w przypadku pośrednictwa pracy) w Małopolsce. (fragment tekstu)

The paper is the result of the research work on strategic management in non-profit sector. The most popular approaches to a strategic analysis of resources are presented in the first part. The levels and steps of strategic diagnosis are also described there. Key success factors in selected sectors (in the USA) are listed in a further passage. The main part of the report consists of the description of the survey carried on key success factors in County Employment Agencies and Polish Red Cross Offices in Małopolska Voivodeship. Further on the list of key success factors in employment services an social protection services are shown. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Czekaj J., Dziedzic D., Kafel T., Martyniak Z., Benchmarking - nowa metoda doskonalenia organizacji, "Organizacja i Kierowanie" 1996 nr 1.
 2. De Sainte Marie G., Kierowanie małym i średnim przedsiębiorstwem, PoltextWarszawa 1993 r.
 3. Dess.G.G., Miller A., Strategie management, McGraw-Hill, Inc. New York 1993.
 4. Digman L.A., Strategic management. Concepts, decisions, cases., Business Publications, Inc. Plano, Texas 1986.
 5. Gierszewska G., Metody analizy strategicznej, "Organizacja i Kierowanie", 1993 r. nr 4.
 6. Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa. PWE Warszawa 1994.
 7. Iwankiewicz-Rak. B., Marketing organizacji niedochodowych, AE Wroclaw, 1997.
 8. Kafel T., Zintegrowana metoda analizy strategicznej w instytucjach nie zorientowanych na zysk, praca doktorska Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1999.
 9. Kafel T., Metodyczne aspekty diagnozy strategicznej przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe AE Kraków 2002 nr 593.
 10. Kafel T., Nowoczesne metody zarządzania w organizacjach non- profit, [w:] Koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem (w otoczeniu burzliwym i nieprzewidywalnym), praca zbiorowa pod red. L.M Pacholskiego, S.Trzcielickiego, Politechnika Poznańska Instytut Inżynierii Zarządzania, Poznań 2003.
 11. Kafel T., Specyfika zarządzania strategicznego w organizacjach nie zorientowanych na zysk, [w:] Management Forum 2020, praca zbiorowa pod red. K.Krzakiewicza, Sz.Cyferta, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2003.
 12. Marchesnay M., Zarządzanie strategiczne. Geneza i rozwój, Poltext Warszawa 1994.
 13. Martyniak Z., Organizacja i Zarządzanie. 15 efektywnych metod. Antykwa Kraków-Kluczbork 1997 r.
 14. Obłój K., Strategia organizacji, PWE Warszawa 1998.
 15. Oblój К., Strategia sukcesu firmy, PWE, Warszawa 1993.
 16. Piekarz.H.,Walas.J., Zarządzanie kluczowymi czynnikami sukcesu w firmie. Szkoła Letnia Zarządzania, Jurata 1996.
 17. Pierścionek Z., Strategie rozwoju firmy, PWN Warszawa 1996.
 18. Strategor., Zarządzanie firmą. Strategie. Struktury. Decyzje. Tożsamość. PWE Warszawa 1995 r.
 19. Thompson A (j.r.) Strickland A.J. III, Strategy Formulation and Implementation.Task of the General Manager.Business Publications,Texas 1989 r.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu