BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pawłowska Kinga (Wyższa Szkoła Biznesu w Tarnowie)
Title
Przywództwo w organizacjach non-profit w różnych fazach ich rozwoju
Leadership in Non-Profit Organizations in Different Stages of Organizational Life Cycle
Source
Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Rosnących Wymagań Konsumentów, 2004, vol. 3, s. 30-40, tab., bibliogr. 16 poz.
Keyword
Organizacje non-profit, Zarządzanie organizacją non-profit, Przywództwo, Lider w organizacji
Non-profit organisations, Management of non-profit organization, Leadership, Leader in the organization
Note
summ.
Abstract
Badania na temat organizacji non-profit jak również praktyka działania tych organizacji wskazują, iż istnieje potrzeba ciągłej analizy zarówno aspektów przywództwa jak i zarządzania w tych organizacjach, funkcji rad nadzorczych oraz wpływu tych czynników na osiągane sukcesy czy też porażki organizacji. Praktyka pokazuje, iż najczęstsze problemy w sferze zarządzania organizacjami non-profit dotyczą niejasnych podziałów odpowiedzialności pomiędzy liderów a rady nadzorcze oraz niezrozumienia faz rozwoju organizacji i z tym związanych zmian. Pojawia się pytanie czy przechodzenie z jednej do drugiej fazy rozwoju musi powodować kryzysy czy można tą zmianą skutecznie zarządzać. Artykuł ten stanowi fragment zainteresowań autorki i wskazuje kierunek badań, ukazując podział obowiązków pomiędzy rady a liderów oraz analizując wpływ faz rozwoju organizacji na zarządzanie. (fragment tekstu)

The enhancement of non-profit organizations efficiency is crucial for democracy and civil society in Poland. Polish organizations as their counterparts in other countries are facing problems related with managerial and leadership practice. The most common problems discussed in the literature are related to the role division between executives and organizational boards and organizational life cycles. This article contributes to understanding of the methods of adjustment to organizational life cycles, leaders responsibilities and expectations in each cycle and ability to foresee future scenarios. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ackoff R., Toward a system of systems concept, Management Science, 1971
 2. Bradshaw, R, Stoops, B; Hayday B, Armstrong R., Rykert,L., Non- profit governance models: Problems and Prospects, Annual meeting of the Association for Resrach on Nonprofit Organizations and Voluntary Action, 1998
 3. Bailey D, Grochau K, Aligning Leadership Needs to the Organizational Stage of Development: Applying Management Theory to Nonprofit Organizations, Administration in Social Work Vol. 17(1) 1993
 4. Drucker P. E, Społeczeństwo pokapitalistyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999
 5. Drucker P. R, Myśli przewodnie Druckera, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa 2002
 6. Harris, M., Claryfining the Board Role: a Total Activitoes approach. Governing, Leading Managing Nonprofit Organizations, Jos- sey-Bass, San Francisco 1993
 7. Houle, C.O., Governing Boards: Their Nature and Nurture, Jos- sey-Bass, San Franciscol989
 8. McClusky, John E., Re-thinking nonprofit organization governance: implications for management and leadership, International Journal of Public Administration 25, no. 4 539 2002
 9. Mathiasen III, K., Board Passages: Three key stages in a Nonprofit Boards Life Cycle, National Center for Nonprofit Boards, Washington DC 1990
 10. Miller J.G., Living systems: Basic concepts. Behavioral science, 10 (3)1965
 11. Miller-Millesen J.L., Understanding the behavior of nonprofit boards of directors: A theory-based approach, Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly. San Francisco. Vol. 32, Iss. 4 2003
 12. Oblój K., Mikroszkółka zarządzania, PWE, Warszawa 1994
 13. Oblój K., Palikot J., Myśli o nowoczesnym biznesie, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2003
 14. Parsons T, Social Systems & the Evolution of Action Theory, Simon & Schuster 1977
 15. Saidel, J., The Board role in relation to Gerernment: Alternative Models. Governing, Leading Managing Nonprofit Organizations, Jossey-Bass, San Francisco 1993
 16. Simon Judith Sharken, J. Terence Donovan, The Five Life Stages of Nonprofit Organizations, Wilder Publishing Center 2001
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu