BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Golec Marcin (Wyższa Szkoła Biznesu, Tarnów)
Title
Etyczne i prawne aspekty lobbingu
Lobbing - Ethical and Legal Aspects
Source
Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Rosnących Wymagań Konsumentów, 2002, vol. 1, s. 117-124, bibliogr. 8 poz.
Keyword
Lobbing, Etyka, Prawo
Lobbying, Ethics, Law
Note
summ.
Abstract
Idealną metodą etycznego lobbingu byłoby wypracowanie zestawu niepisanych zasad składających się na dobrze poinformowane społeczeństwo obywatelskie, świadome swoich praw i obowiązków, dbające o własne interesy, bez pośrednictwa lobbystów. Niemniej jednak realizacja danego rozwiązania nie wydaje się bardzo prawdopodobna. Dlatego im szybciej zostaną wprowadzone odpowiednie przepisy, tym szybciej lobbing przestanie być kojarzony z ludźmi ukrywającymi się w korytarzach parlamentu (Sejm a nawet Sejm) i stanie się codziennym narzędziem wpływania na decyzje podejmowane przez szeroko rozumiane władze przez każdego obywatela.(abstrakt oryginalny)

An ideal method for ethical lobbying would be working out a set of unwritten rules composing well-informed civil society aware of their rights and responsibilities, self caring about their own interests, without mediation of the lobbyists. Nevertheless, the realization of the given solution does not seem to be very probable. Therefore, the faster proper laws are introduced the faster lobbying will cease to be associated with people hiding in the parliament (Seym a nawet Sejm) corridors, and will become each citizen's everyday instrument of inf luencing decisions made by widely understood authorities.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. P. Lewandowski; Lobbing - geneza, definicja - działanie praktyczne; źródło: inter-net.
  2. P. Kwiatkowski; Nacisk Piwoszy; Kakofonia nr 4 (7) 2001; str. 3.
  3. E.Popławska; Dobro wspólne, władza, korupcja. Konflikt interesów w życiu publicznym; Instytut Spraw Publicznych; Warszawa 1997.
  4. K. Jasiecki; Lobbing - sztuka skuteczneqo wywierania wpływu; Dom Wydawniczy ABC; Kraków 2000.
  5. W. Staruchowicz; Analityk ze znajomościami; Rzeczpospolita 31 stycznia 200lr.
  6. Sens, istota i granice lobbyingu; materiały seminaryjne z 7 listopada 1995r; Biuro Studiów i Analiz Kancelarii Senatu.
  7. A.Gestern; Czas profesjonalistów; Rzeczpospolita z 18.04.2001r.
  8. D. Majsak; Zdobyć i utrzymać władzę; Kakofonia nr 4/2001.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu