BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sieja Marek (Politechnika Krakowska), Wach Krzysztof (Akademia Ekonomiczna w Krakowie)
Title
Wykorzystanie Internetu w reklamie
Usage of Internet in Advertising
Source
Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Rosnących Wymagań Konsumentów, 2002, vol. 1, s. 135-147, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Keyword
Technologia informacyjna, Internet, Reklama, Marketing internetowy
Information Technology (IT), Internet, Advertising, e-marketing
Note
summ.
Abstract
Technologia informacyjna weszła we wszystkie aspekty życia ludzkiego. Internet stał się bardzo ważnym narzędziem marketingowym. Artykuł pokazuje znaczenie Internetu dla marketingu. Niezbędnymi narzędziami marketingowymi są WVJVJ, FTP, e-mail i Usenet. Autorzy prezentują również rodzaje reklam w Internecie, tzw. Webvertising, który staje się coraz bardziej popularny.(abstrakt oryginalny)

Information technology has entered all aspects of human life. Internet has become a very important marketing instrument. The paper shows the importance of Internet for marketing. Essential marketing tools are WVJVJ, FTP, email and Usenet. The authors also present kinds of advertisements in Internet so called webvertising, which is becoming more and more popular.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Caban К., Reklama w Internecie, http://www.signs.pl/ z dnia 19.10.2001.
 2. Dąbrowski G., Była sobie sieć [w:] "Chip Special" Nr 9/1999.
 3. Dryla M., Internet jako nowy instrument marketingu [w:] Zarządzanie firmą - Teoria i praktyka. Wybrane zagadnienia pod red. W.Waszkielewicza, AGH, Kraków 2001.
 4. Hartman A., J.Sifons, J.Kador, E-biznes - Strategie sukcesu w gospodarce internetowej, Wydawnictwo Liber, Warszawa 2001.
 5. Krala K., Światowy gołąb [w:] "Chip Special" Nr 9/1998.
 6. Krala K., Internetowy Hyde Park [w:] "Chip Special" Nr 9/1998.
 7. Kebel K., Dużo i szybko [w:] "Chip Special" Nr 9/1998.
 8. Małachowski A. /red./, Komunikacja gospodarcza - Rynek transakcji elektronicznych, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wroclaw 2000.
 9. Portal Wiadomości Internetowe, http://www.winter.pl/indicators.html.
 10. Rekettye G., J.Fojtik, The Internet as a global marketing tool [w:] J.Dado, J.W.Wiktor (ed.) Marketing and Globalization, Kraków - Banska Bystryca 2000.
 11. Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz.U. z 1993 r. Nr 7, poz.34 z pózn. zm.).
 12. Syguda K., Jak tkano sieć [w:] "Chip Special" Nr 9/1998.
 13. Sznajder A., Marketing wirtualny, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000.
 14. The ePoland report: eCommerce and technology use, http://www.e-biznes.pl/ z dnia 19.10.2001.
 15. The e Global Report www.emarketer.com z dnia 19.10.2001.
 16. Vassos T, Strategie Marketingowe w Internecie, Studio Emka, Warszawal999.
 17. Wyrzykowski P., Cała prawda o WWW [w:] "Chip Special" Nr 9/199
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu