BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Grucel Katarzyna (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Bielsko-Biała)
Title
Outsourcing w zarządzaniu nieruchomością
Outsourcing in Property Management
Source
Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Rosnących Wymagań Konsumentów, 2002, vol. 1, s. 173-183, tab., rys., bibliogr. 13 poz.
Keyword
Outsourcing, Nieruchomości, Zarządzanie nieruchomościami
Outsourcing, Real estate, Real estate management
Note
summ.
Abstract
Outsourcing można opisać jako sposób strategicznego wykorzystania zasobów zewnętrznych. Jest to bardzo dynamiczny, rozwijający się i rozwijający proces. Sukces outsourcingu zależy od zrozumienia celów firmy, strategii rozwoju i silnego dążenia do bycia ważną częścią rynku. Ten artykuł pokazuje możliwość, jaką daje outsourcing w zarządzaniu nieruchomościami. Własność jest głównym atutem większości organizacji i dlatego należy starannie zarządzać, aby zmaksymalizować zyski.(abstrakt oryginalny)

Outsourcing can be described as the way of strategic use of outside resource. It is a very dynamic, growing and expanding process. The success of outsourcing depends on understanding the goals of the firm, the strategies of development and strong aiming to being an important part of the market. This article shows the possibility which is given by outsourcing in property management. Property is major asset of most organizations and that is why must be carefully managed to maximize profits.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Barlik E., Zatrudniać pracowników czy firmy, "Rzeczpospolita" 211/1997.
 2. Trocki M., Outsourcing, PWE, Warszawa 2001.
 3. Obłój K., Ewolucja myślenia o strategii organizacyjnej. Krytyczna teoria organizacji, Zeszyt 1, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, Warszawa 1997.
 4. Trojanowski D., Nieruchomość komercyjna i jej miejsce, "Nieruchomości C.H. Beck" 4/2002.
 5. Śliwiński A., Zarządzanie nieruchomościami. Podstawy wiedzy i praktyki gospo-darowania nieruchomościami, AW Placet, Warszawa 2000.
 6. Bryx M., Finansowanie inwestycji mieszkaniowych, Poltext, Warszawa 2001.
 7. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 8. Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r., Warszawa 2000.
 9. http:www.vav.pl/cgi-bin/show.cgi703PP0200081.
 10. Sobczak A., Plany zarządzania nieruchomościami, Poltext, Warszawa 2001.
 11. Pawelec J., Istota zarządzania nieruchomościami, "Nieruchomości C.H. Beck" 1/ 2001.
 12. http://www.solution.pl.
 13. http://www.lidar.pl/uslugi_zn.html.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu