BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ostrowski Bogdan
Title
Proces wdrażania koncepcji Lean Management w przedsiębiorstwie przemysłowym
Process for Implementation of Lean Management Concept in Industrial Enterprise
Source
Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Rosnących Wymagań Konsumentów, 2002, vol. 1, s. 184-194, rys., bibliogr. 21 poz.
Keyword
Odchudzone zarządzanie, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Przedsiębiorstwo przemysłowe, Proces zarządzania
Lean management, Enterprise management, Industrial enterprises, Management process
Note
summ.
Abstract
Lean management to koncepcja zarządzania, której celem jest eliminacja odpadów i tworzenie wartości dla klienta. Jego punktem wyjścia jest wizja idealnego przedsiębiorstwa, do którego przedsiębiorstwa powinny się zbliżać. Zastosowanie tej koncepcji może być bardzo korzystne, dlatego wiele przedsiębiorstw decyduje się na ten trudny proces jej wdrożenia. Istnieje wiele metod i technik, które można zastosować podczas procesu wdrażania lean management w przedsiębiorstwie przemysłowym. W niniejszym artykule zaproponowano wykorzystanie modelu piramidy do wyboru i wdrożenia metod i technik lean management w celu zoptymalizowania efektów i ograniczenia ryzyka związanego z procesem.(abstrakt oryginalny)

Lean management is the management concept, which objectives are waste elimination and creating value for customer. Its starting point is a vision of the ideal enterprise towards which the enterprises should straggle. The use of this concept could be very advantageous, so many enterprises decide to embark on this difficult process of its implementation. There are many methods and techniques, which could be used during lean management implementation process at industrial enterprise. In this paper it is proposed to use the model of pyramid to select and implement methods and techniques of lean management to optimise effects and mitigate risks connected with the process.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Beck K., The skinny on lean, Manager, A Publication of the Boeing Management Association, Special Issue, Lean Manufacturing, 1998, Issue One.
 2. Ciurla M, Hopej M., Lean management a "odchudzanie" polskiego przedsiębiorstwa, Przegląd Organizacji, Nr 12/04.
 3. Carr D.K., Hard K.J., Trahant W.J., Zarządzanie procesem zmian, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 4. Clarke L., Zarządzanie zmianą, Gebethner&S-ka, Warszawal997.
 5. Czarnecki P., Lean Management w japońskim przemyśle motoryzacyjnym, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw nr 3/96, str.21.
 6. Gierszewska G, Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000.
 7. Green C., The lean enterprise, Aerospace International, March 1999.
 8. Harrison A., Just-in-Time Manufacturing in Perspective, Prentice Hall, London 1992.
 9. Hallihan A., The Development of a Practical Framework for the Implementation of JIT Manufacturing, Cranfield University, School of Industrial and Manufacturing Science, March 1996.
 10. Kinlaw D.C., Continuous Improvement and Measurement for Total Quality: A Team- Based Approach, Pfeiffer & Company, San Diego 1992.
 11. Kosieradzka A., Lis S., Programowanie poprawy produktywności, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ", Warszawa 1998.
 12. Micklethwait J., Wooldridge A., Szamani zarządzania, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2000.
 13. Mikołajczyk Z., Techniki organizatorskie w rozwiązywaniu problemów zarządzania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
 14. Peppard J., Rowland P., Re-engineering, Gebethner&S-ka, Warszawa 1997.
 15. Rother M., Shook J., Learning to see. Value stream mapping to create value and eliminate muda, The Lean Enterprise Institute, Brookline 1999.
 16. SBAC, Aerospace Metrics. Measures for Improved Competitiveness, London.
 17. Schrempp J. E., Lean Management - ein Paradigmenwechsel, Blick durch die Wirtschaft, Nr 219/1992, za: Zarządzaniem na Świecie, Nr 1/91/1993.
 18. Standard C., Davis D., Running Today's Factory. A Proven Strategy for Lean Manufacturing, Society Of Manufacturing Engineers, Dearborn, Michigen 1999.
 19. Trzcieniecki J., Projektowanie systemów zarządzania, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1979.
 20. Warwick G., Norris G., Lean stories, Flight International, 15-21 September 1999.
 21. Womack J.P., Jones D.T., Lean thinking. Banish waste and create wealth in your corporation, Touchstone Books, London 1997.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu