BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Piwowarczyk Jarosław (Akademia Ekonomiczna w Krakowie)
Title
Akcjonariat pracowniczy jako instrument nowoczesnego zarządzania firmą
Employee Ownekship as a Tool of Modern Firm Management
Source
Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Rosnących Wymagań Konsumentów, 2002, vol. 1, s. 195-203
Keyword
Akcjonariat, Akcjonariat pracowniczy, Zarządzanie przedsiębiorstwem
Shareholding, Employee share ownership, Enterprise management
Note
summ.
Abstract
W dzisiejszych czasach sukces każdej firmy działającej w środowisku konkurencyjnym zależy, między innymi, od motywacji pracowników. Motywację tę można wzmocnić na wiele sposobów. Jedna z nich, zwana własnością pracowniczą, została przedstawiona w artykule. (abstrakt oryginalny)

In modern times the success of any firm operating in a competitive environment depends, among others factors, on the workers motivation. This motivation can be enhanced by many ways of participation. One of them, called employee ownership, is presented in the paper.(original abstract)
Full text
Show
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu