BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kosacka-Olejnik Monika (Poznan University of Technology, Poznan, Poland), Pitakso Rapeepan (Faculty of Engineering Ubonratchathani University, Thailand)
Title
Industry 4.0: State of the Art and Research Implications
Przemysł 4.0: stan obecny i wytyczne w zakresie potencjalnych badań
Source
LogForum, 2019, vol. 15, nr 4, s. 475-485, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Keyword
Przemysł 4.0, Przegląd literatury
Industry 4.0, Literature review
Note
summ., streszcz.
Abstract
Wstęp: W ciągu ostatnich lat, koncepcja Przemysłu 4.0 przyciąga uwagę zarówno przedstawicieli nauki jak i przemysłu. Przemysł 4.0 dotyczy procesów produkcji, wydajności, zarządzania danymi czy relacjami z klientami, kwestiami związanymi z konkurencyjnością oraz wiele innych zagadnień. Metody: W pracy wykorzystano metodę analizy literatury celem weryfikacji aktualnego stanu wiedzy w zakresie koncepcji Przemysłu 4.0. W tym celu wykorzystano dedykowaną procedurę przeprowadzania badań literatury. Wyniki: Na podstawie opracowanej procedury przeprowadzania studiów literatury, uzyskano odpowiedzi na wskazane pytania badawcze tj.: PB1:Czy pojęcie Przemysł 4.0 jest wciąż istotne dla badaczy? PB2: Czy programy prowadzone na szczeblu krajowym wpływają na zainteresowanie badaczy w zakresie Przemysłu 4.0? PB3: Jakie są kluczowe komponenty Przemysłu 4.0? PB4: Jakie Przemysł 4.0 wywołuje implikacje na inne tematy badawcze? Wnioski: Zaprezentowany artykuł wnosi wkład w rozwój literatury nad koncepcją Przemysłu 4.0. Wyniki uzyskane z przeprowadzonej analizy literatury nie tylko stanowią podsumowanie dotychczasowej wiedzy na temat koncepcji Przemysłu 4.0, lecz również wskazują kierunki potencjalnych badań. Rezultaty z przeprowadzonych studiów literatury mogą zostać wykorzystane jako wskazówki do przeprowadzenia dalszych badań nad koncepcją Przemysłu 4.0 oraz tematów z nią związanych, jak również służyć mogą jako wytyczne do przeprowadzenia badań literatury w wskazanym obszarze. (abstrakt oryginalny)

Background: Over the last few years, the Industry 4.0 concept has attracted attention among both academics and practitioners. Industry 4.0 is a very broad domain including production processes, efficiency, data management, relationship with consumers, competitiveness, and much more. Therefore, the aim of the paper was to analyze the main contributions published on the topic of Industry 4.0. Methods: The literature review method was used to verify current knowledge on the Industry 4.0 topic, with the use of developed methods for literature review research dedicated to it. Results: On the basis of the literature review procedure, answers to the research questions were obtained: RQ1: Is the "Industry 4.0" topic still relevant for researchers? RQ2: Does the national policy on Industry 4.0 influence the research interest in Industry 4.0? RQ3: What are the key components of Industry 4.0? RQ4: What are the implications of Industry 4.0 for other research topics? Conclusions: This paper contributes theoretically to the development of the literature on Industry 4.0. Results obtained from the research not only summarise the current research activities but also indicate existing potential research directions. The findings of this review can be used as the basis for future research on Industry 4.0 and related topics, as well as a guideline for making a literature review. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Burritt R., Christ K., 2016. Industry 4.0 and environmental accounting: a new revolution? Asian Journal of Sustainability and Social Responsibility, 1, 23-38, http://doi.org/10.1186/s41180-016-0007-y.
 2. Da Silva V.L., Kovaleski J.L., Pagani R.N., 2019. Technology transfer in the supply chain oriented to industry 4.0: a literaturę review. Technology Analysis & Strategic Management, 31, 546-562, http://doi.org/10.1080/09537325.2018.1524135.
 3. Denyer D., Tranfield D., 2009. Producing a systematic review. In: The Sage handbook of Organizational Research Methods. Thousand Oaks, CA, USA, Sage Publications Ltd., 671-689.
 4. Ganzarain J., Errasti N., 2016, Three stage maturity model in SME's toward industry 4.0. Journal of Industrial Engineering and Management (JIEM), 9, 1119-1128, http://doi.org/10.3926/jiem.2073 Kagermann H., Anderl R., Gausemeier J., Schuh G., Wahlster W. (Eds.), 2016. Industrie 4.0 in a Global Context: strategies for cooperating with international partners, Herbert Utz Verlag, https://www.acatech.de/wpcontent/ uploads/2018/03/acatech_eng_STU DIE_Industrie40_global_Web.pdf (01.01.2018).
 5. Kamble S.S., Gunasekaran A., Gawankar S.A., 2018. Sustainable Industry 4.0 framework: A systematic literature review identifying the current trends and future perspectives. Process Safety and Environmental Protection, 117, 408-425, http://doi.org/10.1016/j.psep.2018.05.009.
 6. Kitchenham B., 2004. Procedures for performing systematic reviews. Keele, UK, Keele University, 33, 1-26, http://www.it.hiof.no/~haraldh/misc/2016-08-22-smat/Kitchenham-Systematic- Review-2004.pdf (01.01.2018).
 7. Liao Y., Deschamps F., Loures E.D.F.R., Ramos L.F.P., 2017. Past, present and future of Industry 4.0, a systematic literature review and research agenda proposal. International journal of production research, 55, 3609-3629, http://doi.org/10.1080/00207543.2017.1308576.
 8. Lu H.P., Weng C.I., 2018. Smart manufacturing technology, market maturity analysis and technology roadmap in the computer and electronic product manufacturing industry. Technological Forecasting and Social Change, 133, 85-94, http://doi.org/10.1016/j.techfore.2018.03.005.
 9. Lu Y., 2017. Industry 4.0: A survey on technologies, applications and open research issues. Journal of Industrial Information Integration, 6, 1-10, http://doi.org/10.1016/j.jii.2017.04.005.
 10. Oleśków-Szłapka J., Stachowiak A., 2019. The Framework of Logistics 4.0 Maturity Model. In: Burduk A., Chlebus E., Nowakowski T., Tubis A. (eds) Intelligent Systems in Production Engineering and Maintenance. ISPEM 2018. Advances in Intelligent Systems and Computing, Springer, Cham, 835, 771-781, http://doi.org/10.1007/978-3-319-97490-3_73.
 11. Oztemel E., Gursev S., 2018. Literature review of Industry 4.0 and related technologies. Journal of Intelligent Manufacturing, 1-56, http://doi.org/10.1007/s10845-018-1433-8.
 12. Piccarozzi M., Aquilani B., Gatti C., 2018. Industry 4.0 in Management Studies: A Systematic Literature Review. Sustainability, 10, 3821, http://doi.org/10.3390/su10103821.
 13. Schumacher A., Erol S., Sihn S.W., 2016. A maturity model for assessing Industry 4.0 readiness and maturity of manufacturing enterprises. Procedia CIRP, 52, 161-166, http://doi.org/10.1016/j.procir.2016.07.040.
 14. Sternad M., Lerher T., Gajsek B., 2018. Maturity Levels For Logistics 4.0 Based On Nrw'S Industry 4.0 Maturity Model,. Business Logistics in Modern Management, 18, 695-708, https://hrcak.srce.hr/ojs/index.php/plusm/art icle/view/7920 (20.02.2019).
Cited by
Show
ISSN
1895-2038
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17270/J.LOG.2019.363
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu