BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Draus Marzena (Wyższa Szkoła Biznesu w Tarnów)
Title
Identyfikacja kluczowych kompetencji przedsiębiorstwa
Identification the Company's Core Competencies
Source
Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Rosnących Wymagań Konsumentów, 2003, vol. 2, s. 29-40, bibliogr. 8 poz.
Keyword
Kompetencje kluczowe, Przewaga konkurencyjna, Wartość dla klienta
Core competencies, Competitive advantage, Value to customer
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest przybliżenie zagadnienia dotyczącego kluczowych kompetencji oraz zwrócenie szczególnej uwagi na proces ich identyfikacji w przedsiębiorstwie. Poszukiwanie w ramach przedsiębiorstwa tych zasobów i umiejętności, które stanowią o jego przewadze nad konkurencją umożliwia skupienie wysiłków na relacjach z klientem. Uwaga kadry zarządzającej powinna koncentrować się wokół tych zasobów i procesów, które generują wartość dla klientów, natomiast pozostałe, o mniejszym wpływie na kreowanie wartości mogą stać się przedmiotem outsourcingu (wydzielenia).(fragment tekstu)

In the environment characterized by rapid changes and complex structure companies seek a foundation, on which to build a strategy within the organization. Strategic potential in the form j owned resources and skills, becomes a valuable source of competitive advantage and enables the company to strengthen its market position. This article presents the way in which core competencies can be identified.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bratnicki M., Kompetencje przedsiębiorstwa. Od określania kompetencji do zbudowania strategii, Agencja Wydawnicza Placet. Warszawa 2000.
  2. Coyne K.P., Hall S.J.D., Gorman Clifford P., Is your core competence a mirage?, "The McKinsey Quarterly", 1997, number 1
  3. Chwistecka-Dudek H., Sroka W., Core competencies - koncepcja strategiczna, "Przegląd organizacji" 2000, nr 3
  4. Dobiegała-Korona B., Kasiewicz S., Budowanie przewagi konkurencyjnej w przedsiębiorstwie, [w:] Wyzwania rozwojowe a restrukturyzacja przedsiębiorstw, materiały z konferencji naukowej, praca zb. pod red. R. Borowieckiego, Warszawa-Kraków 1999
  5. Gołębiowski T., Zarządzanie strategiczne. Planowanie i kontrola, Difin, Warszawa 2001.
  6. Hamel G., Prahalad C.K., Przewaga konkurencyjna jutra, Business Press, Warszawa 1999
  7. Prahalad C.K., Hamel G., The Core Competence of the Corporation, "Harvard Business Review", May-June 1990
  8. Trocki M., Outsourcing. Metoda restrukturyzacji działalności gospodarczej, PWE, Warszawa 2001
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu