BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Hadrian Piotr (Akademia Ekonomiczna w Krakowie)
Title
Finansowe podstawy zarządzania w metodzie portfelowej
The Financial Fundamentals of Management in the Portfolio Method
Source
Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Rosnących Wymagań Konsumentów, 2003, vol. 2, s. 41-54, bibliogr. 21 poz.
Keyword
Metody portfelowe, Zarządzanie finansami, Podejmowanie decyzji
Portfolio methods, Financial management, Decision making
Note
summ.
Abstract
Głównym problemem przy podejmowaniu decyzji dotyczących rozwoju jednostek biznesowych są ograniczone zasoby. Zarządzanie zestawami jednostek biznesowych wymaga porzucenia podejścia, które określa te same cele dla całej firmy, w celu bardziej racjonalnego podejścia. Artykuł jest próbą wyjaśnienia finansowych podstaw zarządzania w metodzie portfelowej, umożliwiającej dokonanie oceny różnych działań oraz określenie przyszłej pozycji przedsiębiorstwa.

The main problem with making decisions on the development of identified business units are the limited resources. The managing of business units sets requires abandoning an approach which defines the same aims for the whole company, for more rational attitude. From the financial point of view, that attitude is characterized by possibilities of investing owned capital , so to achieve required effects with diversified risk levels. That decisive problem is a basis for contemporary portfolio theories on the financial market. The paper is an attempt of explanation of basis financial portfolio approach, commonly considered as one of the theories in managing differentfunctional areas of enterprises.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Abell D.F., Hammond J.S., Strategic market planning, Prentice Hall, New York 1979.
 2. Block,S.B., Hirt G.A, Foundations of Financial Management, IRWIN, Homewood, Illinois 1987.
 3. Brealey R.A., Myers S.C., Principles of Corporate Finance, Mc Grow Hill Book Company, New York 1984.
 4. Dobbins R., Frąckowiak W., Witt S. F., Praktyczne zarządzanie kapitałami firmy, Paanpol, Poznań 1992.
 5. Durda J. Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym, PWE, Warszawa 1996.
 6. Elton E.J., Gruber M.J., Modern Portfolio Theory and Investment Analysis, John Wiley & Sons, Inc.. New York 1991.
 7. Haugen R.A., Teoria nowoczesnego inwestowania, WIG-Press, Warszawa 1986.
 8. Hax A.C., Majluf N.S., Strategic Management: An Integrative Perspective, Englewood Cliffs, Prentice Hall International Inc., New York, 1991.
 9. Jachna T., Sierpińska M., Ocena przedsiębiorstw według standardów światowych, PWN, Warszawa 1994.
 10. Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje. Instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, PWN, Warszawa 1996.
 11. Markowitz H.S.M., Portfolio Selection, Journal of Finance. Grudzień 1952.
 12. Markowitz H.S.M., Portfolio Selection: Efficient Diversification of Investments. John Wiley & Sons, Inc., New York 1959.
 13. McK.iernan P., Strategies of growth. Maturity, recovery and internalization, Routledge, London, 1992.
 14. Miklewicz Z., Waśniewski T., Analiza papierów wartościowych - portfel inwestycji finansowych, Przegląd Organizacji, nr 9 1992.
 15. Sharp W.F., A Simplified Model of Portfolio Analysis, Management Science, January 1963.
 16. Sharp W.F., Portfolio Theory and Capital Markets. McGrow-Hill, New York 1970.
 17. Shim J.K., Siegel J.G., Encyclopedic Dictionery of Accouting & Finance, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey 1989.
 18. Statystyczne metody oceny ryzyka w działalności gospodarczej, praca zbiorowa pod redakcją A. Zeliasia, AE, Kraków 1998.
 19. Subhash C.J., Marketing Planning & Strategy, South Western Publishing Co., Ohio 1993.
 20. Wierzbicki M., Analiza portfelowa, Biblioteka Inwestora Giełdowego, Łódź 1995.
 21. Wilimowska Z.. Analiza ryzyka wieloelementowego portfolio (dwuskładnikowego). Przegląd Organizacji, nr 2, 3 1993.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu