BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kritchanchai Duangpun (Mahidol University, Nakhonpathom, Thailand), Krichanchai Sineenart (Silpakorn University, Nakhon Pathom, Thailand), Tan Albert (Malaysia Institute for Supply Chain Innovation, Selangor, Malaysia)
Title
Healthcare Supply Chain Management: Macro and Micro Perspectives
Zarządzanie łańcuchem dostaw w służbie zdrowia: perspektywa micro i makro
Source
LogForum, 2019, vol. 15, nr 4, s. 531-544, rys., tab., bibliogr. 38 poz.
Keyword
Służba zdrowia, Zarządzanie łańcuchem dostaw, Zarządzanie informacją
Health service, Supply Chain Management (SCM), Information management
Note
summ., streszcz.
Country
Tajlandia
Thailand
Abstract
Wstęp: Zarządzanie łańcuchem dostaw to koordynacja i kooperacja pomiędzy różnymi podmiotami, będącymi członkami tego łańcucha w celu osiągnięcia jak najwyższej efektywności działania. Koordynacja i kooperacja łączy się nieodzownie z tworzeniem połączeń pomiędzy operacjami w obrębie łańcucha dostaw, przepływów materiałowych i informacyjnych. Łańcuch dostaw służby zdrowia jest skomplikowanym systemem włączających wielu udziałowych do łańcucha dostaw. Koordynacja pojedynczej platformy dla tych współudziałowców w celu osiągnięcia płynnego przepływu operacji jest dużym wyzwaniem. Celem tej pracy jest rozpracowanie operacji w obrębie łańcucha dostaw służby zdrowia, obejmującego przepływu materiałowe jak i informacyjne na dwóch poziomach: makro oraz mikro. Metody: Analizie została poddana infrastruktura łańcucha dostaw szpitali umożliwiająca osiągnięcie efektywności operacji. Badania te zostały wykonane w 13 szpitalach dwóch szczebli organizacyjnych. Techniki trójkątne, obejmujące wywiady, wizyty w poszczególnych obiektach oraz analizę dokumentacji zostały użyte w celu zebrania danych o wymaganym stopniu rzetelności. Wyniki i wnioski: Efektywność łańcucha dostaw służby zdrowia można uzyskać na dwóch poziomach, a mianowicie na poziomie całego łańcucha dostaw jak i na poziomie poszczególnej firmy. Najistotniejszym czynnikiem determinujących sposób organizacji na obu poziomach jest efektywność oraz bezpieczeństwo pacjentów. (abstrakt oryginalny)

Background: The concept of supply chain management is to coordinate and collaborate among supply chain players in order to achieve system efficiency. Supply chain coordination and collaborations deal with the connection of operations throughout the chain with material and information flowing smoothly across these supply chain operations in achieving efficiency. Healthcare supply chain is one of such complex systems involving many stakeholders in the supply chain. Coordinating a single platform for these stakeholders is a challenge by achieving smooth flow of operations on this platform. Therefore, the purpose of this paper is to explore the operations in this healthcare supply chain materials and information flows across the players at two levels, macro and micro perspective. Methods: The supply chain infrastructure enabling efficiency is investigated in the hospital environment. Multiple case studies have been conducted at 13 hospitals which include secondary hospitals and primary hospitals. Triangulation techniques, including interviews, site visiting and document analysis, are employed for data collection so as to enhance reliability and validity of the study. Results and conclusions: The study found that the healthcare supply chain efficiency could be achieved at 2 levels, namely supply chain level and firm level. The main concerns of the organizations of both levels are process efficiency and patient safety. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Barratt M., Choi T.Y., Li M. 2011. Qualitative case studies in operations management: Trends, research outcomes, and future research implications. Journal of Operations Management, 29(4), 329-342, http://doi.org/10.1016/j.jom.2010.06.002.
 2. Burns L.R., DeGraaff R.A., Danzon P.M., Kimberly J.R., Kissick W.L., Pauly M.V., 2002. The Wharton School study of the health care value chain. The health care value chain: producers, purchasers and providers. San Francisco: Jossey-Bass, 3-26.
 3. Chandra C., Kachhal S.K., 2004, Managing health care supply chain: trends, issues, and solutions from a logistics perspective. In Proceedings of the sixteenth annual socjety of health systems management engineering forum, February, 20-21.
 4. Chen D.Q., Preston D.S., Xia W., 2013. Enhancing hospital supply chain performance: A relational view and empirical test. Journal of Operations Management, 31(6), 391-408, http://doi.org/10.1016/j.jom.2013.07.012.
 5. Coyle J.J., Bardi E.J., Langley C.J. 2003. The Management of Business Logistics: A Supply Chain Perspective: South-Western/Thomson Learning.
 6. de Vries J., 2011. The shaping of inventory systems in health services: A stakeholder analysis. International Journal of Production Economics, 133(1), 60-69, http://doi.org/10.1016/j.ijpe.2009.10.029.
 7. DH (Department of Health) 2010. Reviewing of coding for success implementation. Crow copy right 2010. https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/215990/dh_120722.pdf. Accessed 6 February 2017.
 8. Gattorna J., 1998. Strategic supply chain alignment: best practice in supply chain management: Gower Publishing, Ltd.
 9. GS1 2010. GS1 Healthcare Reference book 2010/2016. http://www.gs1.org/docs/healthcare/GS1_Healthcare_Reference_Book_2010-2011.pdf Accessed 13 February 2017.
 10. GS1 Canada. 2012. Canadian Pharmaceutical Bar Coding Project: Joint Technical Statement (VersionII) on Pharmaceutical Automated Identification and Product Database Requirements. https://www.ismpcanada.org/barcoding/download/JTSv2/JTSv2.pdf. Accessed 15 February 2017.
 11. GS1 Japan. 2009. GS1 Healthcare Japan: For the further involvement of Japanese HC industry. http://www.gs1jp.org/pdf/005.pdf. Accessed on 14 February 2017.
 12. GS1 Japan. 2015. GS1 Japan Handbook 2015-2016. http://www.gs1jp.org/2015/pdf/GS1-Handbook_2015-2016.pdf. Accessed on 10 February 2017.
 13. ISMP Canada. 2013. Canadian Pharmaceutical Barcoding project: Medication Bar Code System Implementation Planning: a resource guide. https://www.ismpcanada.org/barcoding/download/ResourceGuide/BarCodingResourceGuideFINAL.pdf. Accessed 17 February 2017.
 14. Krichanchai S., 2015. Investigating the feasibility of vendor managed inventory approaches in hospital pharmaceutical supply chains. Doctoral Thesis, Nottingham University Business School, University of Nottingham, Nottingham.
 15. Kritchanchai D., 2012. A Framework for Healthcare Supply Chain Improvement in Thailand Improvement in Thailand. Operations and Supply Chain Management: An International Journal, 5(2), 103-113.
 16. Kritchanchai D., Meesamut W., 2015. Developing Inventory Management in Hospital. International Journal of Supply Chain Management, 4(2).
 17. Kritchanchai D., Suwandechochai R., 2010. Supply chain management in health sector in Thailand: a case study. International Journal of Services, Economics and Management, 2(2), 211-224.
 18. Kritchanchai D., Hoeur S., 2018. Simulation modeling for facility allocation of outpatient department. International Journal of Healthcare Management 11(3), 193-201. http://doi.org/10.1080/20479700.2017.1359920.
 19. Lim G.J., Mobasher A., Kardar L. Cote M.J., 2012. Nurse Scheduling. In R. Hall (Ed.), Handbook of Healthcare System Scheduling, 32-64. Boston MA: Springer US.
 20. Makdessi C.J., Day C., Chaar B.B., 2019. Challenges faced with opioid prescriptions in the community setting-Australian pharmacists' perspectives. Research in Social and Administrative Pharmacy 15(8), 966-973. http://doi.org/10.1016/j.sapharm.2019.01.017.
 21. Muangchoo S., Kritchanchai D. 2015. National Drug Information Sharing in the Thailand Health Care Supply Chain. Therapeutic Innovation & Regulatory Science, 49(6), 920-928, http://doi.org/10.1177/2168479015583726.
 22. Niakan F., Rahimi M., 2015. A multi-objective healthcare inventory routing problem; a fuzzy possibilistic approach. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review 80, 74-94. http://doi.org/10.1016/j.tre.2015.04.010.
 23. Noorfa Haszlinna M., Andrew P., 2009. Healthcare supply chain management in Malaysia: a case study. Supply Chain Management: An International Journal, 14(3), 234-243, http://doi.org/10.1108/13598540910954575.
 24. NEHTA, 2016. Evolution of eHealth in Australia: Achievements, Lessons, and Opportunities. National E-Health Transition Authority. https://www.digitalhealth.gov.au/about-theagency/publications/reports/benefit-andevaluation-reports/evolution-of-ehealth-inaustralia-achievements-lessons-andopportunities/Evolution of eHealth in Australia_Publication_20160517.pdf. Accessed 15 February 2017.
 25. Pedroso M.C., Nakano D., 2009. Knowledge and information flows in supply chains: A study on pharmaceutical companies. International Journal of Production Economics, 122(1), 376-384, http://doi.org/10.1016/j.ijpe.2009.06.012.
 26. Rossetti M.D., Buyurgan N., Pohl E., 2012. Medical Supply Logistics. In R. Hall (Ed.), Handbook of Healthcare System Scheduling, 245-280. Boston, MA: Springer US.
 27. Sheppard I., Hyland S., Leonard P., Koczmara C., 2009. Pharmaceutical bar coding: moving forward in Canada. Dynamics (Pembroke, Ont.), 20(3), 28-30.
 28. Stecca G., Baffo I., Kaihara T., 2016. Design and operation of strategic inventory control system for drug delivery in healthcare industry. IFAC-PapersOnLine 49(12), 904-909. http://doi.org/10.1016/j.ifacol.2016.07.890.
 29. Stock J.R., Lambert D.M., 2001. Strategic Logistics Management: McGraw-Hill/Irwin.
 30. Supeekit T., Somboonwiwat T., Kritchanchai D., 2014. Causal relationship of supply chain efficiency and patient safety in measuring internal hospital supply chain performance applying DEMATEL. In The 44th International Conference on Computers & Industrial Engineering (CIE'44), Istanbul, Turkey.
 31. Takekuma R., 2008. Database of prescription drugs and medical devices in Japan. Manager of Standardization Promotion Dept. The Medical Information Systems Development Center (MEDIS-DC)https://www.gs1.org/sites/default/files/docs/healthcare/events/281008/14_MEDISDC_Takekuma_281008.pdf. Accessed 2 February 2017.
 32. Tiwari S., Wee H.M., Daryanto Y., 2018. Big data analytics in supply chain management between 2010 and 2016: Insights to industries. Computers & Industrial Engineering 115, 319-330. http://doi.org/10.1016/j.cie.2017.11.017.
 33. Turhan S.N., Vayvay O., 2012, A nontraditional vendor managed inventory: a service oriented based supply chain modeling in health service. In Proceeding of the 2012 International Conference on Industrial Engineering and Operation Management, Turkey, 3-6 July, 2012.
 34. Uthayakumar R., Priyan S., 2013. Pharmaceutical supply chain and inventory management strategies: Optimization for a pharmaceutical company and a hospital. Operations Research for Health Care, 2(3), 52-64, http://doi.org/10.1016/j.orhc.2013.08.001.
 35. Vikram B., Caroline C., 2011. Collaborative implementation of e-business processes within the health-care supply chain: the Monash Pharmacy Project. Supply Chain Management: An International Journal, 16(3), 184-193, http://doi.org/10.1108/13598541111127173
 36. Vikram B., Prakash S., Amrik S., 2012. Collaborative management of inventory in Australian hospital supply chains: practices and issues. Supply Chain Management: An International Journal, 17(2), 217-230, http://doi.org/10.1108/13598541211212933
 37. Vila-Parrish A.R., Ivy J.S., King R.E., 2008 A simulation-based approach for inventory modeling of perishable pharmaceuticals. In Simulation Conference, 1532-1538, IEEE.
 38. Zonderland M.E., Boucherie R.J., 2012. Queuing Networks in Healthcare Systems. In R. Hall (Ed.), Handbook of Healthcare System Scheduling, 201-243, Boston, MA: Springer US.
Cited by
Show
ISSN
1895-2038
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17270/J.LOG.2019.371
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu