BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kolud Katarzyna (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Bielsko-Biała)
Title
Outsourcing jako środek podwyższania efektywności zarządzania nieruchomościami
Outsourcing as a Device for Efficiency Improvement in Property Management
Source
Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Rosnących Wymagań Konsumentów, 2003, vol. 2, s. 66-76, tab., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Outsourcing, Efektywność zarządzania, Zarządzanie nieruchomościami
Outsourcing, Management effectiveness, Real estate management
Note
summ.
Abstract
W artykule poruszono zagadnienie outsourcingu, czyli strategicznego angażowania zasobów zewnętrznych do wykonywania czynności, które dotąd były realizowane przez własny personel wewnętrzny. Koncepcja outsourcingu opiera się na przekonaniu, iż odpowiednio zaimplementowany - daje szansę na udoskonalenie różnorodnych systemów zarządzania w wybranych obszarach funkcjonowania podmiotu. Jego celem jest restrukturyzacja zatrudnienia, obniżenie kosztów działalności przedsiębiorstwa oraz poprawa podstawowych wielkości ekonomicznych. (fragment tekstu)

The paper shows outsourcing as contacting support functions to an independent specialty services company. This indudes supplying and supervising the staff, redesigning processes, overall management and accountability for the results. Strategic partner assumes a comprehensive set of responsibilities. The key question is: make or buy, should the company hire its own systems staff, acquire own facilities, develop the documentation, telecommunication network, etc or try to use the outside resources to perform some activities traditionally handled but internal staff?. There are many questions but outsourcing gives definite advantages: improve service and performance, better management control, unlocking capital, flexibility, chance for concentrating on core business, shorter systems of development cycles, etc. Many companies treat properties as their most significant cost and most significant asset. Some continues to give real estate management a very low strategic priority, but some starts to looking at the properties more closely. So far property transactions have involved large property portfolios. But the future is likely to lie with smaller to mid - sized corporate occupiers(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Banachowicz E., Czy firma wszystko musi robić sama? Outsourcing w strategii zarządzania instytucją, "Manager" 1998 nr 9
 2. Gay Ch. L., Essinger J., Outsourcing strategiczny, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002
 3. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN Warszawa 2000
 4. Henclewska L., Standardy zawodowe zarządcy nieruchomości, "Nieruchomości C.H. Beck" 2002 nr 5
 5. http: //www.prawo.lex.pl/czasopisma/nrp/ zarziadm.html
 6. Nalepka A., Zarys restrukturyzacji przedsiębiorstw. Antykwa, Kraków 1998
 7. Podstawy zarządzania nieruchomością, Praca zbiorowa pod red. M. Bryxa, Poltext, Warszawa 2002
 8. Śliwiński A., Zarządzanie nieruchomościami, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2000
 9. Zakres i obowiązki w ramach zarządzania nieruchomościami, "Zarządca" 2000 nr 3
 10. l l. Zarządzanie nieruchomościami. Praca zbiorowa pod red. E. Kucharskiej - Stasiak, VALOR, Łódź 2000
 11. Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości. Koncepcje, modele, metody. Praca pod red. K. Perechudy, Placet, Warszawa 2000
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu