BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kozina Andrzej (Akademia Ekonomiczna w Krakowie)
Title
Kompleksowy model negocjacji fuzji i przejęć firm
The Complex Model of Negociations on Corporate Mergers & Acquisitions
Source
Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Rosnących Wymagań Konsumentów, 2003, vol. 2, s. 77-87, tab., bibliogr. 19 poz.
Keyword
Negocjacje, Fuzje i przejęcia, Taktyki negocjacyjne
Negotiations, Mergers and acquisitions, Negotiating tactics
Note
summ.
Abstract
Zarówno negocjacje gospodarcze, jak i fuzje i przejęcia przedsiębiorstw stanowią integralne części współczesnych badań w dziedzinie zarządzania. Referat obejmuje problemy "z pogranicza", czyli występujące na styku tych dwóch, tradycyjnych kierunków badawczych. Efektywna realizacja złożonych przedsięwzięć integracyjnych, a zwłaszcza zapewnienie odpowiednich dla nich warunków wymaga między innymi właściwego przygotowania, prowadzenia i oceny negocjacji między kluczowymi grupami interesów. W bogatej literaturze przedmiotu problemy te omawia się zwykle wycinkowo, rzadko wyodrębniając kwestię negocjacji jako kluczowego zagadnienia w ramach fuzji i przejęć. Z kolei w teorii negocjacji kładzie się nacisk na opracowanie ich uniwersalnych zasad i technik. Zbyt mało miejsca poświęca się ich specyficznym zastosowaniom. Nie opracowano dotąd kompleksowego i spójnego modelu omawianych negocjacji, mogącego znaleźć zastosowanie w praktyce. Referat stanowi próbę częściowego wypełnienia tej luki, przy czym (z uwagi na ograniczone ramy referatu) skupimy się przedstawieniu specyfiki omawianych negocjacji, ich miejsca i znaczenie w procesie fuzji (przejęć) oraz ich ogólnego modelu analitycznego.(fragment tekstu)

In the paper the most important issues concerning negotiations necessary to carry out such complex ventures as corporate mergers & acquisitions have been discussed. Respectively there have been presented: - specificfeatures of such negotiations, - the place & role of negotiations within merger & acquisition process. - the preliminary framework of complex model of planning, performing, and summing up negotiations within merger or acquisition process has been suggested.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Casse P.: Jak negocjować. Zostań negocjatorem w godzinę, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 1996
 2. Copeland T.: Coller T., Murrin J., Wycena: mierzenie i kształtowanie wartości przedsiębiorstw, WIG Press, Warszawa 1997
 3. Dąbrowski P.J., Praktyczna teoria negocjacji, Sorbog, Warszawa 1991
 4. Fisher R., Ury W., Dochodząc do TAK. Negocjowanie bez poddawania się, PWE, Warszawa 1991.
 5. Fowler A.: Jak skutecznie negocjować, Petit, Warszawa 200l
 6. Frąckowiak W., Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 1998
 7. Freund J.C.: Merger Negotiations, [w:] M.L. Rock (red.). The Mergers & Acquisitions Handbook, McGraw Hill, New York 1994
 8. Helin A., Zorde K.: Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw, Fundusz Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1998
 9. Hiltrop J-M., Udali S.: The Essence of Negotiation, Prentice Hall, New York 1995
 10. Jankowski W.B., Sankowski T.P.. Jak negocjować, CIM, Warszawa 1995
 11. Johnson H.: Fuzje i przejęcia. Narzędzie podejmowania decyzji strategicznych, Wydawnictwo K.E. Liber, Warszawa 2000
 12. Kennedy G.: Negocjator, Studio EMKA, Warszawa 1998
 13. Lewandowski M. (i inni): Fuzje i przejęcia w Polsce na tle tendencji światowych, WIG-Press, Warszawa 2001
 14. Mesjasz C., Determinanty i modele procesów negocjacji kredytowych pomiędzy bankiem a przedsiębiorstwem, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2000
 15. Rządca R.A., Wujec P., Negocjacje, PWE, Warszawa 1998
 16. Scharf C.A., Shea E.E., Beck G.C.: Acquisitions, Mergers, Sales, Buyouts & Takeovers: Handook with Forms, Prentice Hall, New Jersey 1991
 17. Sudarsanam S.: Fuzje i przejęcia, WIG-Press, Warszawa 1998
 18. Szczepantowski P.J.: Fuzje i przejęcia. Techniki oceny opłacalności i sposobyfinansowania, PWN, Warszawa 2000
 19. Walker M.A., Harris G.L.; Negotiations. Six Steps to Success, Prentice Hall, New Jersey 1995.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu