BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kulikowski Krzysztof (Uniwersytet Jagielloński)
Title
Organizacja sieci w hotelarstwie na rynku polskim
Network Organization in Hotel Trade on the Polish Market
Source
Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Rosnących Wymagań Konsumentów, 2003, vol. 2, s. 88-99, bibliogr. 25 poz.
Keyword
Organizacje sieciowe, Sieci przedsiębiorstw, Hotelarstwo
Network organisations, Enterprise networks, Hotel industry
Note
summ.
Abstract
W pierwszym rozdziale niniejszej pracy omówiono różne definicje pojęcia zarządzanie oraz istotę organizacji sieciowych. Druga część pracy to analiza polskiego rynku hotelowego, omówiono historię i rozwój działalności hotelarskiej w największych polskich firmach turystycznych.Scharakteryzowano inwestycje światowych sieci hotelowych w Polsce i możliwe kierunki ich dalszej ekspansji. Ostatni, trzeci rozdział opisuje historię Orbis - największej i najstarszej polskiej firmy turystycznej.

The first chapter of the article is a trial of reaching the essence of creating the netwark enterprise organization. The authar reviews here also definitions and notions existing in Polish and world literature such as: management, administration, works, enterprise. In this part, determining the profit as the basic purpose in the economy, one showed development directions of enterprises in the age of globalization. One paid attention to the advantages possible to be achieved by companies uniting into networks. The second part is an analysis of Polish hotel market. History of Polish hotel trade has been described as well as development of hotel activity in the largest Polish tourist companies. Investments of world hotel networks in Poland have been characterized and possible directions of theirfurther expansion. The last, third chapter describes the history of Orbis - the largest and oldest Polish tourist company. One showed here the realized company strategy aiming to preservation of dominant market position. The passage characterizes also the European largest and the third world hotel company - Accor. The article has beenfinished with the description of an alliance between Orbis S.A. and Accor being the most important element of the strategy which will enable both companies, especially Orbis, to gain strong advantage over competitive companies.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Altkorn J., Marketing w Turystyce, PWN, Warszawa 2000
 2. Bittel L.R., Krótki kurs Zarządzania, PWN, Warszawa 1994
 3. Holloway J. Ch., Marketing w Turystyce, PWE, Warszawa 1997
 4. Kaspar C., Wprowadzenie do Zarządzania w Turystyce, Orbis S.A. Warszawa 1992
 5. Knowles T., Zarządzanie hotelarstwem i gastronomią, PWE, Warszawa 2001
 6. Kotler P., Marketing - analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner & Ska, Warszawa 1994.
 7. Kuhnemann A., Formy przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej, WSP Opole 1994
 8. Kwiatkowski W., 75 lat działalności Orbisu, Wydawnictwo Orbis S.A., Warszawa 1995
 9. Levy J., Technical hotel management, Zurich 1998
 10. Middleton V.T.C., Marketing w turystyce, PAPT, Warszawa 1996
 11. Obłój K., Mikroszkółka Zarządzania, PWE, Warszawa 1994
 12. Samuelson N., Ekonomia tom 1 i 2 , PWN. Warszawa 1998
 13. Sikorski J., Korporacje międzynarodowe we współczesnej światowej gospodarce kapitalistycznej, SGPiS, Warszawa 1981
 14. Steinmann H., Schreyogg G., Podstawy kierowania przedsiębiorstwem - koncepcje, funkcje, przykłady, Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1992
 15. Stoner J., Freeman R., Gilbert D., Kierowanie, PWE, Warszawa 1999
 16. Sznajder A., Strategie marketingowe na rynku międzynarodowym, PWN, Warszawa 1995
 17. Targalski J., Przedsiębiorczość i rozwój firmy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków 1999
 18. Tulibacki T., Międzynarodowe systemy hotelowe, WSHGiT, Warszawa 2002
 19. Turkowski M., Marketing usług hotelarskich, PWE, Warszawa 1997
 20. Witkowski Cz., Kierowanie przedsiębiorstwem hotelarskim, WSE, Warszawa 2000
 21. Witkowski Cz., Kuszące sieci, Hotelarz, Marzec 2003
 22. Zorska A., Korporacje międzynarodowe w Polsce, Difin, Warszawa 2002
 23. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierowania Oddz. we Wrocławiu Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania PAN, Konkurencyjność przedsiębiorstw wobec wyzwań wieku, Wydawnictwo AE im Oskara Langego, Wrocław 1999
 24. Świat Hoteli, numery 1-19
 25. Orbis S.A., Raport Roczny 2001, Agencja Reklamowa "Muza", Poznań 2002
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu